Edukido

Informácie o franchisovom systéme

popis franchisového systému

Edukido je:

 • Pôvodný vzdelávací program založený na kockách Lego® pre deti vo veku 3-10 rokov
 • Pravidelné vzdelávacie triedy pre lepšie pochopenie sveta prírody, techniky, vedy a ... zábavy!
 • Školské a predškolské workshopy prispôsobené vzdelávaciemu programu danej inštitúcie
 • Tematické okruhy
 • Narodeniny vo svete kociek

Naše ciele:

 • Pomocou myslenia a zvedavosti chceme zrušiť umelú bariéru medzi humanitnými a technickými vedami
 • Chceme, aby deti využívali svoju priestorovú predstavivosť a schopnosti riešiť problémy pomocou programu, ktorý nemá šablóny
 • Chceme tvarovať zvedavosť sveta a schopnosť abstraktného myslenia vždy zakotvené v praxi
 • Chceme využiť synergiu tvorivosti a logiky v kreatívnej hre
 • Hľadáme Master-franšízanta pre rozvoj franšízovej siete na Slovensku

Zistite, prečo deti milujú naše aktivity!

Vlastné pobočky

2 (v Poľsku)

Franchisové pobočky

 • 67 (v Poľsku)
 • 2 Master-franchisant (Chorvátsko, Macedónsko)
 • 12 franšízových jednotiek v zahraničí (Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko a Ukrajina)
Obrázok pobočky systému
Informácie pre franchisantov

Podpora pre franchisantov

 • úvodné školenie franchisanta a jeho zamestnancov (produkt, predaj, manažér, inštruktor), školenia v poľštine s prekladateľom;
 • herné zostavy (podrobné plány vzdelávacích aktivít, workshopy v školách a materských školách, oslavy narodenín a pod.), ktoré sú neustále modernizované;
 • príslušenstvo pre vedenie tried;
 • plány lekcií v angličtine;
 • platforma pre vzdelávacie materiály pre franchisantov v angličtine;
 • komplexný internetový obchod a webové stránky v angličtine;
 • základné grafické návrhy v angličtine;
 • fotografická databáza,šablóny zmlúv s franšízantmi a ďalšie v angličtine;
 • podrobný prevádzkový manuál v angličtine - vrátane prevádzkových noriem v oblasti propagácie a predaja, udržovanie vzťahov so zákazníkmi, vedenie tried a pod;
 • inštruktážny sprievodca v angličtine;
 • obchodné poradenstvo (predaj, marketing, zákaznícky servis atď.) v každodenných prevádzkových úlohách, ako je obchodné plánovanie, predaj služieb, rozvoj trhu;
 • neustála podporu od manažéra služieb pre zahraničných partnerov;
 • podpora marketingu: pomoc pri plánovaní marketingových aktivít na miestnom trhu;
 • priebežný vývoj produktov, zlepšovanie výrobkov a návrh nových možností zisku;
 • ďalšia podpora, ktorá bude dohodnutá v závislosti na potrebách miestneho trhu;
 • možnosť používať špecializovaný CRM systém v angličtine.

Nevyhnutná investícia na začiatku

Investície pre individuálneho franchisanta, ktorý pôsobí v oblasti približne 60 tis. obyvateľov ​ sa skladá z 3 častí:

 • Zakúpenie Lego cca 3000 €
 • Marketingové materiály cca 700 €
 • Vstupný poplatok v závislosti na veľkosti exkluzívne plochym, napríklad 60 tis. obyvateľov 2 900 €

Suma vstupných poplatkov pre priemernú oblasť 60 000 obyvateľov: 6 600 €
Mesačný franchisový poplatok: od 50 €

Master-Franchisant je franchisant a má svoju pobočku. Master-franchisant má príjem z vlastnej činnosti a z poplatkov vyberaných od franchisantov. Zisk z franchisových pobočiek je 75% z poplatkov, ktoré platia jednotliví franchisanti.

Ak sa rozhodnete stať sa Master– Franchisantom, vstupný poplatok, ktorý vám dáva oprávnenie pôsobiť po celom Slovensku, je 18 750 €.


Základné požiadavky

 • dobrá znalosť miestneho trhu;
 • obchodné a manažérske zručnosti;
 • zodpovedajúci kapitál;
 • skúsenosti v oblasti predaja a marketingu;
 • dobré komunikačné schopnosti;
 • pracovitosť, systematickosť, konsekvencie, trpezlivosť;
 • znalosť angličtiny;
 • schopnosti v oblasti prenosu znalostí;
 • skúsenosti vo vzdelávacom priemysle;
 • skúsenosti s franchisingom sú vítané.

Informácie o franchisorovi

Edukido Polska Sp. z o.o.

ul. Związkowa 4, 20-148 Lublin, Polsko

+48 601 777 084

franchising@edukido.com.pl

edukido.com.pl

Kontaktná osoba pre záujemcov o licenciu

Kamila Hołody (AJ)

Zistite viac

Ak chcete získať viac informácií, vyplňte kontaktný formulár nižšie. Vaše údaje budú odovzdané priamo Edukido.

Správa
Meno a priezvisko *
Miesto *
Telefon *
E-mail *

Prečítaj články

Najčítanejšie

Informácie zadané v katalógu dodávajú samotné franchisové systémy. Pred podpisom zmluvy o spoluprácu by mal každý záujemca posúdiť ponuku danej firmy. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť informácie o systémoch udávaných v katalógu. V prípade zistenia, že udávané informácie nie sú pravdivé či neaktuálne, prosíme kontaktuje redakciu.