Nový obchodný model pre nové časy

Fixné poplatky / Napríklad v regióne do 50 000 obyvateľov poplatok je 140 EUR.
Streda
19.04.2023
„Vzdelávacie workshopy sú naším najžiadanejším produktom. Preto sa na ne zameriavame v novom obchodnom modeli pre franšízantov," hovorí Kamila Holody z Edukida.
 

Aký je nový obchodný model, ktorý zavádzate? A čo sa zmení pre franšízantov?

Pracujeme na zjednodušený obchodného modelu. Franšíza "nového modelu" spoločnosti Edukido sa prispôsobuje skutočnosti, že hlavnou činnosťou franšízantaje vedenie vzdelávacích workshopov s použitím lego kociek; namiesto toho, aby sme každý týždeň organizovali pravidelné kurzy.

Naši franšízanti sa môžu rozhodnúť, kedy chcú pracovať, koľko chcú pracovať a koľko chcú zarábať. Teda budú mať úplnú slobodu nad svojimi činnosťami. Pre niekoho to môže byť  hlavný zdroj príjmu a pre iného doplnkom k hlavnému príjmu. Hovoríme, že neexistuje žiadny nátlak alebo požiadavka vzdať sa iných aktivít.

Franšízant zároveň získava územnú exkluzivitu v oblasti podľa vlastného výberu. Naše poplatky sú fixné a nezvyšujú sa, aj keď príjmy našich franšízantov stúpajú. Napríklad: v regióne do 50 000 obyvateľov je poplatok stanovený na 140 EUR brutto.

Prečo ste zmenili obchodný model?

Naše zmeny vo vzdelávacích workshopoch nastali ako reakcia na požiadavky trhu. Analyzovali sme, že naše workshopy sú v súčasnosti najžiadanejším vzdelávacím produktom, ktorý ponúkame. Ľudia hľadajú rýchly zisk a návratnosť investícií s nízkym vstupom do podnikania. Partnerom teraz veľmi záleží na tom, aby mohli rozhodovať o čase, ktorý venujú podnikaniu. Očakávajú tiež možnosť vystúpiť z podnikania, ak im určitý model nevyhovuje. Na druhú stranu, rodičia, okrem zápisu svojich detí na hodiny anglického jazyka, chcú byť menej viazaní vzdelávacími zmluvami na celý školský rok. Zistili sme však, že stále radi posielajú svoje deti na zaujímavé, jednorazové workshopy.

Náš nový model je tiež reakciou na argumenty vedenia, že v školách už nie je voľný priestor na  pravidelne sa opakujúce kurzy – avšak vedenie jednorazových vzdelávacích workshopov ako súčasť bežnej hodiny a v triede, kde sa vyučovanie koná, nie je problém. Okrem toho franšízant rýchlo zarába peniaze organizovaním vzdelávacích workshopov, pretože vo väčšine prípadov sa platba uskutoční ihneď po ukončení workshopu.

Kde sa môžu organizovať workshopy?

Workshopy môžu prebiehať v materských školách, školách, knižniciach, kultúrnych centrách, klubovniach, na firemných akciách, festivaloch alebo všade tam, kde sa dajú organizovať. Workshopy sú založené na našich vlastných originálnych a overených scenároch. Trvajú 45 až 60 minút a sú vhodné pre skupiny do 25 osôb. Tieto kurzy sa zamerivajú na rôzne témy zo školských predmetov alebo z každodenného života.

Koľko sa dá zarobiť na organizovaní workshopov?

Zárobok bude závisieť od odhodlania franšízanta a času, ktorý je ochotný venovať vedeniu workshopov. Priemerný príjem za vedenie jedného workshopu je 50-65 EUR brutto. Naši franšízanti môžu pracovať päť dní v mesiaci, približne tri hodiny denne. To by genrovalo mesačný príjem približne 800 - 1000 EUR. Nie je to zlé na vedľajší zárobok. Franšízanti však môžu tiež mať toto podnikanie ako  prácu na plný úväzok. Potom by napríklad pri práci 20 dní v mesiaci počas troch hodín denne mohol niekto generovať mesačný príjem medzi 3 200 EUR - 3 850 EUR.

V akom stave je momentálne vzdelávací priemysel?

Hospodárska kríza nikoho nešetrí. Zákazníci sa obávajú nekontrolovateľnej inflácie, neistej ekonomickej situácie a vojny na Ukrajine. Naše pozorovania ukazujú, že rozhodovací proces partnerov je výrazne dlhší ako zvyčajne a nerobia rozhodnutia o otvorení svojho podnikania tak odvážne ako pred tromi rokmi. Zákazníci potrebujú viac času na analýzu ponuky, simulácie a zmluvy. Pýtajú sa tiež na možnosť ukončenia zmluvy v prípade ťažkostí a na podporu, ktorú dostávajú od vedenia počas spolupráce.

Koľko partnerov máte dnes vo svojom systéme? A kde hľadáte nových?

Franšízantov hľadáme všade tam, kde sú ľudia ochotní investovať svoj čas a peniaze do nášho konceptu. Vidiecke komunity a malé mestá sa ukázali ako ideálne na zriadenie workshopov Edukido, pretože existuje vysoký dopyt po dobrých vzdelávacích aktivitách pre deti a samozrejme oveľa menšia konkurencia.

V roku 2022 sa otvorilo šesť nových franšízových predajní. V súčasnosti teda máme 58 franšízových oblastí v Poľsku a šesť ďalších v zahraničí.

Ako sa Edukido rozvíja v zahraničí?

V súčasnosti pôsobíme v zahraničí v troch krajinách. Ľvov na Ukrajine. Máme tiež master franchisanta so sídlom v Skopje v Macedónsku a vo Varaždine v Chorvátsku. Náš rozvoj v zahraničí sa nedávno zrýchlil. V roku 2022 sme vďaka nášmu Master franchisantovi v Chorvátsku otvorili dve nové zahraničné pobočky v oblastiach Rijeky a Zadaru. V januári tohto roka boli vyškolené ďalšie štyri nové pobočky, ktoré budú spustené v najbližších týždňoch. Okrem rozvoja v krajinách, kde už máme prvé franšízové pobočky, máme plány na rozvoj maďarského, rumunského, bulharského, srbského, českého a slovenského trhu. 


VIZITKA - EDUKIDO

  • Workshopy pre deti používajúce LEGO kocky:
  • 58 pobočiek v Poľsku / 6 v zahraničí na Ukrajine, v Chorvátsku a Macedónsku
  • Výška investície od: 5 000 EUR brutto
  • Návratnosť investícií: 6-12 mesiacov

Kamila Hołody, Key Account Specialist v spoločnosti Edukido / „Partnerom teraz veľmi záleží na tom, aby mohli rozhodovať o svojom pracovnom čase. Očakávajú tiež možnosť vystúpiť z podnikania, ak im určitý model nevyhovuje."

Populárne na fóre