Podnikanie zamerané na deti

Miesto pre vzdelávanie / Franšízanti Edukido nemusia pre svoje podnikanie budovať nové priestori. Kurzy môžu organizovať napríklad v materských škôlkach a školách, či v iných vzdelávacích zariadeniach.
Nedeľa
13.11.2022
Vzdelávacia franšíza Edukido v zahraničí expanduje. Preniknúť chce aj na Slovensko. Koho tu hľadá?
 

Pôvodom poľská franšízová značka Edukido zameraná na výukové kurzy pre deti vo veku 3 až 12 rokov pokračuje v zahraničnej expanzii. Potom, čo pred rokom vstúpila na chorvátsky trh otvorením prvého vzdelávacieho centra, sa začala jej sieť rozrastať. A to aj keď to nebolo úplne v pláne. Držiteľ master-franšízovej licencie pre tamojší trh totiž s rozvojom v priebehu prvého roka nepočítal.

Zmena nastala v momente, keď už po niekoľkých mesiacoch práce sa začali ozývať ľudia, ktorí v tomto koncepte videli dobrú príležitosť na začatie alebo rozšírenie vlastného podnikania, a ktorí boli pripravení stať sa franšízantmi. Počas tohtoročného júna tak boli podpísané prvé samostatné franšízové ​​zmluvy a k centru vo Varaždine  sa od septembra tohto roku pripoja centrá Edukido v Zadare a Rijeke.

Slovensko ako cieľ

Ambíciou zakladateľov Edukido je expandovať aj k nám a umožniť aj deťom na Slovensku navštevovať vzdelávacie kurzy, pri ktorých koncept využíva stavebnice LEGO. Preto tu hľadá master-franšízového partnera, ktorý by sa postaral o rozvoj siete na celom našom území. Hlásiť sa však môžu aj záujemcovia, ktorí by radi prevádzkovali individuálnu franšízu.

Výhodou pre nich je, že záujemcovia o franšízovú licenciu Edukido nemusia mať žiadne skúsenosti s podnikaním. Skúsenosti zo školstva sú v ich prípade vhodné, avšak ani tie nie sú podmienkou pre získanie licencie. Prepracovaný školiaci systém franšízora im poskytne znalosti a know-how potrebné na vedenie podnikania pod touto značkou. A navyše, podpora zo strany centrály počas trvania spolupráce poskytuje franšízantom pocit istoty a tiež motiváciu k tomu byť aktívni.

Malý región aj celá republika

Investícia do obstarania individuálnej licencie začína na 850 eurách za lokalitu s cca 20 tisíc obyvateľmi, za licenciu na pôsobenie v oblasti so 60 tisíc obyvateľmi franšízant zaplatí 2 400 eur. Nutným výdavkom, s ktorým franšízant musí počítať, je ten na zakúpenie sád stavebnice LEGO, ktorá je hlavnou učebnou pomôckou. Tie ho vyjdú 3 000 eur. Za marketingové materiály zaplatí poplatok vo výške 700 eur.

Podnikateľ, ktorý by mal záujem o master-franšízovú licenciu sa musí pripraviť na úhradu vstupného poplatku, ktorý mu zaručí exkluzivitu pre celú Slovenskú republiku. Ten je 15 tisíc eur. V rámci povinností bude zabezpečovať nielen chod svojich kurzov, ale aj preklad všetkých materiálov a akvizíciu jednotlivých franšízantov.


Naspäť do práce / Edukido dáva franšízantom možnosť skĺbiť osobný rozvoj a profesijné ambície s rodinným životom. Aj preto sú medzi nimi aj mamičky vracajúce sa z materskej alebo rodičovskej dovolenky.

Populárne na fóre