Niekedy sa môže ukázať, že na zvolený franchising nemáte dostatočné úspory. Preto je vhodné dopredu zistiť, či poskytovateľ licencie súhlasí s podporou investície bankovým úverom.
Štvrtok
10.10.2013
Už ste vykonali voľbu franchisovej siete, o ktorej nákup licencie máte záujem. Pred podpisom zmluvy si pre vlastné bezpečie spočítajte, či finančne unesiete nákup licencie a priebežné náklady na prevádzku podniku.
 

Ak nechcete vynechať žiadnu položku v rozvahe nákladov a príjmov, musíte si zodpovedať nasledujúce otázky:

• Koľko bude stáť zahájenie podnikania a či ste pri predbežnom prepočítavania nevynechali skryté náklady.

• Ako zhromaždiť prostriedky nevyhnutné na financovanie podnikania a či má investícia vyhliadky na dosiahnutie prahu rentability.

Skontrolujte si peňaženku

Nie je vhodné zostavovať vlastný rozpočet iba na základe údajov predložených franchisorom. Poskytovatelia licencie nadobúdateľom nepredkladajú presné výpočty. Ich údaje len zjednodušujú prognózu a kontrolu nákladov. Považujte teda prepočty poskytovateľa za cenné ukazovatele, ale nič viac. Majte tiež na pamäti, že náklady na franchisový balíček sú iba začiatočným bodom, pretože pokrývajú iba základné potreby novej firmy. Vždy sa vyplatí požadovať od poskytovateľa podrobnosti financovania investície do balíčku: náklady na samotnú licenciu, čiastky na školenie, zariadenia, vybavenie tovarom a logistiku. Budete tiež potrebovať presné výpočty nákladov, ktoré nie sú zohľadnené v balíčku, napr. náklady na dopravu tovaru do predajne, alebo zakúpenie kancelárskych potrieb.

Skryté náklady

Pri prepočítavaní celej investičnej čiastky pamätajte na náklady na zariadenie, na poistenie, na služobné cesty a na iné úvodné náklady (napr. nákup zásobovacieho vozidla). K tomu je treba pripočítať náklady na sortiment s ktorým začnete. Pre všetky prípady tu vypočítajte, či sa náklady nezvýšia, ak pri danej dodávke objednáte menej tovaru. Všetky tieto výdaje sú potrebné zahrnúť do rozpočtu. Niekedy sa môže ukázať, že pre zvolený franchising nemáte dostatočné prostriedky. Preto je vhodné dopredu zistiť či poskytovateľ licencie súhlasí s podporou investície bankovou pôžičkou a do akej výšky investície si môžete vziať úver.

Pri výbere banky hľadajte v jej ponuke čo najlacnejší úver s najpriaznivejšími podmienkami. Tiež sa nebojte vyjednávať. Snažte sa do vyjednávania s bankou zapojiť poskytovateľa licencie. Skôr než sa rozhodnete, môžete tiež využiť služby odborníkov.


Populárne na fóre

buy undetectable 100 euro banknotes (telegram:@bestonlinemercuryshop)

WhatsApp : +7903-596-73-09 JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL https://t.me/buymercuryonline #website : https://torusmercury.com/ BUY RED MERCURY ONLINE...

1 komentár(e)
posledný 11.07.2024
red mercury price 2024 (telegram:@bestonlinemercuryshop)

WhatsApp : +7903-596-73-09 JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL https://t.me/buymercuryonline #website : https://torusmercury.com/ BUY RED MERCURY ONLINE...

1 komentár(e)
posledný 11.07.2024
red mercury price in rupees (telegram:@bestonlinemercuryshop)

WhatsApp : +7903-596-73-09 JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL https://t.me/buymercuryonline #website : https://torusmercury.com/ BUY RED MERCURY ONLINE...

1 komentár(e)
posledný 11.07.2024
Buy BMK(Benzyl Methyl Ketone) Oil (telegram: @bestonlinemercuryshop)

WhatsApp : +7903-596-73-09 JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL https://t.me/buymercuryonline #website : https://torusmercury.com/ BUY RED MERCURY ONLINE...

1 komentár(e)
posledný 09.07.2024
Pure Red mercury 27/27 for sale (telegram: @bestonlinemercuryshop)

WhatsApp : +7903-596-73-09 JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL https://t.me/buymercuryonline #website : https://torusmercury.com/ BUY RED MERCURY ONLINE...

1 komentár(e)
posledný 09.07.2024
Precios de mercurio rojo (telegram:@bestonlinemercuryshop)

WhatsApp : +7903-596-73-09 JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL https://t.me/buymercuryonline #website : https://torusmercury.com/ BUY RED MERCURY ONLINE...

1 komentár(e)
posledný 09.07.2024
British Banknotes for Sale in the UK ? (Telegram:@alexdocumentation2008)

WhatsApp :+1 (434) 321–1096 JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL https://t.me/alexdocumentationworldwide Call/Text :+1 (434) 321–1096 website :...

1 komentár(e)
posledný 07.07.2024
replace lost driving license? (Telegram:@alexdocumentation2008)

WhatsApp :+1 (434) 321–1096 JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL https://t.me/alexdocumentationworldwide Call/Text :+1 (434) 321–1096 website :...

1 komentár(e)
posledný 07.07.2024