Register je určený pre tých, ktorí majú záujem o podnikanie s vlastnou firmou. Podnikanie pod franšízovou licencií na základe franšízového balíka je jedným z najpreverenejší a najbezpečnejších spôsobov. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať vyplnením nižšie uvedeného dotazníka.

Sprostredkovanie kontaktu franšízantov s franšízorom

V katalógu franšíz prezentujeme 40 franšizových a partnerských systémov, ktoré môžete kontaktovať priamo. Tí, ktorí tu nenašli vyhovujúci franšízový systém sa môžu zaregistrovať do Registra kandidátov vyplnením nižšie uvedeného dotazníka. Vyplnené dotazníky budeme odovzdávať franšízorom, ktorí hľadajú záujemcov o kúpu licencie podľa Vami uvedených údajov. Vďaka našim kontaktom môžeme informácie o kandidátoch odovzdať tiež systémom, ktoré zatiaľ nerozvinulu svoju aktivitu na území Slovenskej republiky, ale majú o to záujem.

Identifikační údaje

Preferovaný odbor (môže byť viac ako jeden)

OBCHOD

SLUŽBY

Kapitál na investíciu*

Podnikáte v súčasnosti?*

<if you see the box below, leave it blank.>
Ďalšie informácie

Spoločnosť PROFIT system franchise services, s.r.o., Na Pankráci 1618, 140 00 Praha 4, prehlasuje, že cieľom získavania a spracovania osobných informácií je vytvoriť databázu záujemcov o nákup franšízového balíka. Správcom osobných dát bude iba poradenská spoločnosť PROFIT system franchise services sro, prípadne franšízové systémy, ktoré hľadajú kandidátov na zakúpenie licencie. PROFIT system franchise services s.r.o. zároveň vyhlasuje, že každý záujemca o franšízovú licenciu má právo vkladať, prípadne upravovať svoje osobné informácie v Registri kandidátov. Každý z kandidátov môže dobrovoľne z registra vystúpiť.