Podnikanie aj pre maminky / Franšíza Edukido umožňuje skĺbiť podnikanie s rodinným životom. Dôkazom je to, že 66 % poľských pobočiek, master franšízu v Chorvátsku a zahraničné pobočky vedú ženy.
Pondelok
23.01.2023
„Vzdelávacie aktivity pre deti sú to posledné, čoho sa uvedomelí rodičia vzdávajú,” hovorí Kamila Holody, špecialistka pre kľúčových zákazníkov spoločnosti Edukido.
 

Ako sa darilo vzdelávaciemu priemyslu v minulom roku?

Rovnako ako v iných odvetviach aj v školstve sa prejavili ekonomické problémy, ktorým čelia všetci. Či už ste podnikateľ, franchisant alebo zamestnanec. Všimli sme si, že doba rozhodovania sa o podpise či nepodpise franšízovej zmluvy sa predlžuje. Ľudia sa necítia istí a majú obavy, či to zvládnu "sami". Rozhodovaniu rozhodne nepomohla ani pandémia, ani súčasná vojna na Ukrajine a prízrak recesie. Našťastie máme v spoločnosti Edukido dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania. Vieme, že vzdelávacie aktivity pre deti sú to posledné, čoho sa uvedomelí rodičia vzdávajú. Radšej obmedzia výdavky na svoje požitky, než aby prestali investovať do aktivít, ktoré rozvíjajú schopnosti a záujmy ich detí. A takých rodičov je stále viac. Naši franšízanti hlásia veľký záujem o semináre Edukido a tí, ktorí sami prevádzkujú tento biznis, sa rozhodli najať inštruktorov, aby mohli vytvoriť viacero skupín.

S koľkými pobočkami ste zakončili rok 2022?

Rok 2022 končíme s 58 pobočkami v Poľsku a priatimi v zahraničí. Na konci školského roku 2021/2022 mali naše pobočky celkovo 11 800 žiakov. Najväčšie z týchto zariadení zahajujú nový školský rok s 800 až 1,4 tisícom žiakov.

A aké sú plány Edukida na rok 2023?

Tento rok sa chceme zamerať na rozvoj siete v menších oblastiach, a to aj v tých, ktoré majú maximálne 40 tisíc obyvateľov. Plánujeme získať franšízantov nielen v mestách, ale aj v okresoch a obciach. V poslednej dobe sme si všimli, že presahovanie hraníc mesta dáva našim franšízantom nové možnosti rastu a šancu nájsť nových zákazníkov. Vzhľadom na to, že nie každý podnikateľ chce vychádzať mimo kancelárie/mesto a cestovať do menších miest, máme tam v školách a škôlkach malú alebo žiadnu konkurenciu. A to poskytuje skvelú príležitosť na vytváranie nových skupín a zarábaní peňazí.

Okrem domáceho poľského trhu by sme radi otvorili niekoľko nových pobočiek v zahraničí, najmä máme záujem o Rumunsko, Maďarsko, Slovensko a Českú republiku, ale nezabúdame ani na Srbsko, Bosnu alebo Bulharsko.

Kto sa môže stať franšízantom značky?

Takmer ktokoľvek. Medzi našich franšízantov patria ľudia, ktorí chcú opustiť svoje súčasné zamestnanie a ísť podnikať "na vlastnú päsť", a tiež tí, ktorí hľadajú flexibilnejšie profesijné riešenie ako striktne stanovenú pracovnú dobu. Existujú aj ľudia, ktorí už mali vlastný podnik, ale chceli rozšíriť rozsah svojich služieb o činnosti v oblasti vzdelávania.

A ako je to s podporou, ktorú ponúkatesvojim franšízovým partnerom?

Franšízanti môžu počítať s podporou v každej fáze svojho podnikania. Už vo fáze prejednávania podmienok zmluvy sa snažíme rozptýliť akékoľvek pochybnosti alebo mylné predstavy o prevádzkovaní našej pobočky. Organizujeme komplexné a povinné úvodné školenia, ktoré pripravia franšízanta na samostatné vedenie kurzov a podnikania. Počas týchto školení sa delíme nielen o svoje znalosti, ale aj o skúsenosti, ktoré sme sami v priebehu rokov získali. Okrem toho má franšízant prístup k databáze materiálov s naším know-how, plánom výučby, vzorom zmlúv atď., teda ku všetkým informáciám potrebným na prevádzkovanie pobočky Edukido.

Pokiaľ ide o následnú prevádzku, snažíme sa vzniknuté problémy riešiť priebežne. V prípade potreby organizujeme schôdzky v sídle spoločnosti alebo v priestoroch franšízanta. Máme nástroje pre podnikovú autodiagnostiku, takže naši držitelia licencie môžu sledovať všetky kľúčové parametre a nezávisle reagovať na nežiaduce odchýlky od očakávanej normy. Raz ročne organizujeme stretnutia franšízantov, na ktorých preberáme osvedčené postupy. Je to skvelá príležitosť stretnúť sa s ďalšími franšízantmi a vymeniť si skúsenosti.

Aký rozpočet potreba na začatie podnikania s Edukido?

V súčasnej dobe činí výška investície pre franšízanta, ktorý má záujem prevádzkovať jednu pobočku v oblasti so 60 tisíc obyvateľmi zhruba 6100 eur. Tento poplatok zahŕňa počiatočný licenčný poplatok za exkluzivitu v obchodnej oblasti, štartovacie sady stavebníc LEGO, štartovací balíček marketingových materiálov a príslušenstvo pre učebne. Vďaka tomu je franšízant od začiatku vybavený všetkými potrebnými nástrojmi - nielen na vedenie kurzov, ale aj na aktívny predaj a propagáciu svojich služieb. Mesačný franšízový poplatok potom činí 50 eur.

Koľko môžu franšízanti Edukido zarobiť?

Výška príjmov závisí od rozsahu, v akom sa franšízant rozhodne pôsobiť. Sú aj takí, ktorí si hneď najímajú inštruktorov a vytvárajú pravidelnejšie skupiny. Iní sami vedú kurzy pre 150 detí. Naše skúsenosti ukazujú, že návratnosť investície v oblasti so 60 až 120 tisíc obyvateľmi sa u aktívnych franšízantov prejaví medzi šiestimi a deviatimi mesiacmi prevádzky. V priemere každé dieťa nad štyroch účastníkov triedy predstavuje pre franšízanta čistý zárobok. Príjmy pobočiek sú najviac závislé od počtu detí v bežných triedach.


Jasné plány / "V roku 2023 sa chceme zamerať na rozvoj siete v menších oblastiach, a to aj v tých, ktoré majú maximálne 40 tisíc obyvateľov," hovorí Kamila Holody zo spoločnosti Edukido.

Populárne na fóre