Čísla neklamú / Najlepším ukazateľom kvality franšízovej pobočky sú údaje o návštevnosti jednotlivých kurzov a akcií. Preto ho poskytovateľ licencie dôkladne sleduje.
Piatok
18.08.2023
Vzdelávacej franšíze Edukido sa darí rásť. Najrýchlejšie to ide na Balkáne, záujem má aj o rozvoj na Slovensku.
 

Cieľom vzdelávacieho programu Edukido je zabaviť a ďalej rozvíjať deti vo veku 3 až 10 rokov. Prostredníctvom zábavy, ktorú na pravidelných kurzoch zažijú aj vďaka kockám Lego, sa im otvára svet poznania všetkého okolo nás – prírody, techniky i vedy. Franšízoví partneri tejto siete okrem týchto kurzov organizujú aj najrôznejšie workshopy v školách a škôlkach, tábory zamerané na konkrétne témy alebo narodeninové oslavy. To všetko im prináša nielen dobrý pocit zo zmysluplnej práce, ale aj možnosť podnikať s osvedčenou značkou.

Tradičný model vzdelávania spočíva v tom, že deti dostávajú pokyny a informácie od rodičov a učiteľov a skôr ich nasledujú, než aby skúmali. My sa snažíme, aby deti skúmali a učili sa prostredníctvom hry. Vyvinuli sme 350 rôznych scenárov na cvičenie v skupinách, ktoré učia deti objavovať a spolupracovať," hovorí zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Edukido Piotr Szczepkowski, ktorý sa predtým podieľal na rozvoji inej podobnej franšízy, ale chcel vytvoriť vlastnú franšízu, ktorá by sa poučila z najlepších skúseností ostatných, ale vyhla by sa niektorým úskalím, ktoré videl.

Dôležité rozhodnutie

Preto v roku 2016 založil vlastný podnik a o dva roky neskôr už mal prvých franšízantov. V súčasnosti má Edukido len v domácom Poľsku 58 franšíz a teraz sa prostredníctvom master-franšízových licencií rozšírilo na Balkán, konkrétne do Chorvátska a Severného Macedónska. „Rast je teraz najrýchlejší v balkánskych krajinách," priznáva Szczepkowski. Podľa neho je to preto, že ide o región, ktorý má najviac čo doháňať v porovnaní so zvyškom Európy a je menej zasiahnutý citlivosťou súčasného konfliktu na Ukrajine. Zároveň však u ľudí v regióne nachádza mnoho energie a odhodlanie zabezpečiť svojim deťom lepšiu budúcnosť.

Podľa zakladateľa franšízy je jednou z najväčších pridaných hodnôt, ktorá upútava pozornosť potenciálnych franšízantov, paušálna štruktúra franšízových poplatkov. V prvých mesiacoch prevádzky musí franšízant zaplatiť symbolický franšízový poplatok vo výške približne 40 eur, ktorý sa po niekoľkých mesiacoch zvýši na približne 200 eur a po roku na niečo vyše 300 eur. „To znamená, že franšízant vie, koľko bude každý mesiac platiť a že rast, ktorý dosiahne, zostane v jeho vrecku," vysvetľuje. Franšízant tiež získava exkluzivitu v oblasti svojho pôsobenia, a pokiaľ si zakúpi master franšízu (licenciu pre celý štát – pozn. red.), môže rozšíriť podnikanie do ďalších oblastí a zarábať aj na predaji jednotlivých franšízových licencií. Master-franšízová licencia je poskytovaná na sedem rokov, klasická na päť.

Úspešná kombinácia

„Kombinácia originálnych scenárov kurzov a využitia stavebníc Lego, čo je v poslednej dobe rozšírená metóda, predstavuje pri franšíze Edukido rovnováhu medzi inovatívnym a klasickým prístupom. To je pre potenciálnych franšízantov atraktívne," podotýka Szczepkowski. Spektrum aktivít, ktoré môže koncept deťom a ich rodičom ponúknuť, je veľmi široké. Napríklad koncept narodeninových osláv s podrobnými scenármi ich konania je nielen dobrým spôsobom zárobku, ale aj zaujímavým marketingovým nástrojom na zoznámenie detí a ich rodičov s ďalšími aktivitami Edukido. Okrem podpory vo forme vyvinutých kurzov a koncepctu doplnkových aktivít získa franšízant päťdňové úvodné školenie, počas ktorého sa zoznámi s produktmi a riadením obchodného modelu, a tiež sadu ukazovateľov riadenia na sledovanie ziskovosti.

Od franšízových partnerov má vedenie konceptu aj isté očakávania. „Nemôžeme ich učiť o ich miestnych trhoch, najmä tých v iných krajinách. Musia ich poznať a rozumieť im," hovorí Szczepkowski, podľa ktorého je potenciálny franšízant Edukida niekto, kto musí mať dobré predajné, komunikačné a organizačné schopnosti a tiež vedieť dobre pracocať s deťmi. Musí byť tiež pripravený sa osobne angažovať, keď nie vo výučbe, tak určite v organizácii a obchodoch pobočky. Edukido sa veľmi zameriava na profesionalizáciu svojho podnikania. Dobrá organizácia je podľa Szczepkowského úplne zásadná. „Môžete mať veľa detí, ktoré navštevujú aktivity, a napriek tomu môže byť prevádzka nerentabilná, pokiaľ je zle organizovaná z hľadiska riadenia nákladov a zaistenia platenia poplatkov zákazníkmi," dodáva.

Dalo by sa očakávať, že franšízantom Edukido sa najlepšie darí vo veľkých mestách. Nie je tomu tak ale stopercentne. Ako prezrádza zakladateľ konceptu, v skutočnosti sa Edukidu darí najrýchlejšie rozširovať v menších mestských a vidieckych komunitách. Vo veľkých mestách panuje veľká konkurencia a rodičia v nich nájdu širokú ponuku mimoškolských aktivít pre ich deti. V menej husto osídlených a odľahlejších oblastiach je ľahšie upútať pozornosť odborníkov na vzdelávanie aj samotných rodičov.


„Škola“ hrou / Cieľom metodiky Edukido je podnecovať myšlienkové procesy a zvedavosť, aby sa odbúrali umelé bariéry medzi humanitnými a prírodnými vedami.Snaží sa o to, aby si deti rozšírili priestorové povedomie a zručnosti v oblasti učenia a mohli tak riešiť problémy.

Populárne na fóre