Amir Asor, zakladateľ Young Engineers / „Vzdelávací proces by nemal byť zameraný na získavanie informácií, ale skôr na rozvoj schopností a zručností. Je to jediný spôsob, ako pripraviť deti na trh práce 21. storočia."
Pondelok
18.12.2023
„Každý, kto rozpozná krásu nášho vzdelávacieho poslania, je spôsobilý stať sa franšízantom Young Engineers,“ hovorí zakladateľ tohto amerického vzdelávacieho konceptu Amir Asor.
 

Pred viac ako desiatimi rokmi založil Amir Asor e2 Young Engineers, školu, ktorá potvrdzuje STEM* a inžinierske zručnosti u detí pomocou zábavných a praktických metód učenia, ktoré v tradičnom vzdelávaní často chýbajú. Okrem nájdenia nevyužitej príležitosti na trhu sa Amirovi Asorovi podarilo stať sa jedným z lídrov novej vlny v sektore mimoškolského vzdelávania.

Dojem, ktorý jeho školy urobili na veľmi náročných návštevníkov, dohnal Asora v roku 2011 k titulu „Entrepreneur of the Year“.

V rozhovore sa sme sa spýtali, čo ho viedlo k podnikaniu vo vzdelávacom sektore, prečo je jeho franšíza dobrou obchodnou príležitosťou, kto sa môže stať franšízantom a tiež koľko kapitálu je potrebného na otvorenie školy Young Engineers.

Čo vás inšpirovalo a motivovalo k otvoreniu Young Engineers?

Nemôžem povedať, že by som mal zo školských čias najpozitívnejšie zážitky. Až pri zápise na vysokú školu som zistil, že vlastne nie som taký zlý študent... (smiech) Keď vyrastiete, pochopíte, ako sa svet mení, vidíte, ako sa rozvíja podnikateľský sektor. Mal som možnosť pracovať s deťmi a vtedy som si uvedomil, že technológia sa mení veľmi rýchlo, zatiaľ čo vzdelávací proces sa mení veľmi pomaly. Nikto nezíska tie najlepšie a najpokročilejšie znalosti iba v škole. Skúsenosti prichádzajú z rôznych strán.

Keby ste sa mohli vrátiť o 20 rokov späť a skúsiť predpovedať, aké profesie by dnes existovali, pravdepodobne by ste nemali ani potuchy. A aj v tomto bode, ak by sme si mali predstaviť povolania, ktoré budú aktuálne za 20 rokov, pravdepodobne by sme znova zlyhali. Keď k tomu poznaniu dôjdete, uvedomíte si, že vzdelanie musí byť neporovnateľne širšie a komplexnejšie.

Obaja moji rodičia sú vychovávatelia. Myslím, že časť inšpirácie pochádza aj od nich. Pre mňa osobne je však vzdelávanie predovšetkým o získavaní zručností – nielen o zbieraní informácií. Domnievam sa totiž, že vzdelávací proces by nemal byť zameraný na získavanie informácií, ale skôr na rozvoj schopností a zručností. Je to jediný spôsob, ako pripraviť deti na trh práce 21. storočia. Ak viete myslieť, môžete získať veľa. Ak máte iba informácie, budete robiť veci, ktoré sa týkajú výhradnejších – čo je veľké obmedzenie.

Ako sa koncept Young Engineers vyvíjal a rozvíjal od svojho založenia v roku 2008?

Naše podnikanie neustále rastie ako je vidieť, predovšetkým vďaka rozvoju franšízovej siete. Na druhej strane, ako rastie podnikanie našich franšízantov, rastie aj celý systém – úspešní franšízanti sa spravidla rozhodnú rozšíriť svoju ponuku, zaviesť nové vzdelávacie programy a otvoriť školy v nových lokalitách. V sieti Young Engineers aktuálne pôsobí 200 franšízantov.

Viete, keď sa spýtate franšízora, zvyčajne povedia: Máme 1 000 alebo 2 000 franšízantov, ale v skutočnosti to tak nie je. Toto číslo často odkazuje na počet franšízových jednotiek. Máme však viac ako 200 jednotiek a v skutočnosti 200 ľudí prevádzkujúcich svoje podniky vo viac ako 50 krajinách sveta.

Myslíte si, že vaša firma má dobrú pozíciu pre výzvy budúcnosti, ako je ekonomika zdieľania, AI a blockchain technológie?

Myslím, že sme na takú budúcnosť dobre pripravení. Tým sa dostávame späť do pozície, že pokiaľ neviete, čo ďalej, musíte byť zruční. Musíte vedieť premýšľať – ako položiť otázku, z akej strany pristupovať k výzve. Stručne povedané, rozvíjate zručnosť pristupovať k problému.

Koncept sa samozrejme neustále vyvíja – naše tímy na ňom usilovne pracujú. Nedávno sme spustili programy Algo Play a Algo Buddy, ktoré deťom umožňujú zažiť svet kódovania a robotiky – mimo obrazovky počítača. V podstate máme „vložené“ bežné kódovacie prvky v hmotnej podobe (kockou, kvádra). Takže namiesto písania postupnosti kódov stačí usporiadať postupnosť blokov, ktoré v procese kódovania nesú nejaké informácie. To v podstate pokrýva všetky základné prvky kódovania, ako sú podmienené príkazy a vetvenia do viacerých reťazcov. Všetky tie desivé veci, ktorých by ste sa normálne počas štúdia programovania báli (smiech) – len tie naše sú šité na mieru pre dieťa, takže je to pre nich prirodzené.

Pre deti je dôležitá vizualizácia. Nikdy nehovoríme „urobme niečo zložité“, ale „hej, poďme urobiť niečo zábavné! Alebo napríklad: „Tento stroj môžeme naprogramovať tak, aby robil čokoľvek chceme. Naprogramujme robota, aby bol šťastný, keď lopta prejde košom!“

Kto sa môže stať franšízantom a otvoriť školu Young Engineers?

Úplne každý, kto chápe dôležitosť prípravy detí na trh práce 21. storočia. Každý, kto uzná, že ide o výnimočnú príležitosť a dôležité poslanie. A samozrejme každý, kto vidí zábavnú stránku tohto podnikania.

Obvykle sa franšízanti delia do dvoch skupín. Prví sú tí, ktorí majú predchádzajúce skúsenosti s prácou s deťmi. Vedia, ako k deťom pristupovať a vysvetliť im jednoduché úlohy. Neskôr si ho deti postavia z kociek a určite problému porozumejú – čo znamená, že učiteľ alebo inštruktor musí urobiť jednoduchý úvod a nastaviť východiskový bod. Vzdelávacia stránka nie je taká náročná a myslím, že túto prácu zvládne veľa ľudí s určitými základnými zručnosťami.

Druhým typom sú ľudia, ktorí dobre rozumejú nášmu poslaniu, ale sami by túto prácu nezvládli. Alebo jednoducho nemajú záujem zúčastniť sa vzdelávacieho procesu. V tom prípade sa dajú najať lektori a inštruktori, čo nie je náročná úloha.

V podstate každý, kto rozpozná krásu nášho poslania, je vhodný ako franšízant Young Engineers.

Aká investícia je potrebná na otvorenie franšízy?

Investícia nie je príliš veľká. S povedzme 5 000 euro ako počiatočným kapitálom je možné pokryť všetky náklady potrebné na otvorenie školy s vysokou šancou na úspech. Konečná čiastka však bude väčšinou závisieť od veľkosti a zariadenia školských priestorov a maximálna investícia môže byť až 20 000 euro.


Mladí inžinieri pri práci / Young Engineers pôsobí vo viac ako 50 krajinách.

Populárne na fóre