Príprava na budúcnosť s franšízou

Uznanie od kapacít / Školiace a certifikačné programy Young Engineers sú uznávané Harvardskou univerzitou a Európskou komisiou.
Streda
15.06.2022
Franšíza Young Engineers pôsobí v 50 krajinách sveta. Chce expandovať aj k nám. Deťom ponúka vzdelanie v perspektívnych odboroch.
 

Budúcnosť patrí technológiám a aj ľuďom, ktorí ich budú ovládať a vedieť efektívne využívať. Už dnes by sme na to mali pripraviť naše deti a dať im šancu získať náskok, ktorý zúročia pri vstupe na trh práce. A to je cieľom franšízového systému Young Engineers, ktorý v súčasnosti hľadá franšízových partnerov na Slovensku.

Franšízový koncept Young Engineers sa zameriava na vzdelávanie detí vo veku od 4 do 15 v oblasti vedy, techniky, strojárenstva a matematiky (STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics). A treba povedať, že medzi budúcimi zamestnávateľmi je v súčasnosti veľký záujem o odborníkov v týchto oblastiach a v budúcnosti sa bude zvyšovať. Rodičia malých detí si to uvedomujú, a preto sú medzi nimi populárne takto zamerané vzdelávacie koncepty. Dôkaz možno nájsť v 200 franšízantoch tejto siete, ktorí pôsobia po celom svete.

Podnikanie a poslanie

Investície do otvorenia pobočky sa pohybujú od 1,5 do 20 tisíc dolárov. Konečná výška závisí od veľkosti pobočky a jej zariadnia. Každé centrum Young Engineers získa územnú exkluzivitu pre svoju spádovú oblasť s približne 100 000 obyvateľmi, čo podľa franšízora zabezpečuje úspešnú prevádzku jednotky. V ideálnom prípade by mala byť umiestnená na miestach s vysokou koncentráciou detí, teda v blízkosti škôl alebo materských škôl.

Dobrou správou pre záujemcov o licenciu tohto franšízového systému je, že nemusia mať podľa franšízora pedagogickú prax. Vhodnými kandidátmi pre našu franšízu sú v podstate všetci, ktorí rozumejú poslaniu našich kurzov, o čo sa snažíme," hovorí zakladateľ Young Engineers Amir Asor a dodáva, že v praxi sa stretáva s dvoma typmi franšízantov.

Prvým sú ľudia so skúsenosťami s deťmi, ktorí vedia, ako k nim pristupovať, ako im vysvetliť najrôznejšie témy. „Vzdelávacia stránka konceptu nie je zložitá, so základnými zručnosťami to zvládne každý," vysvetľuje Amir Asor. Druhú skupinu franšízantov tvoria ľudia, ktorí chápu poslanie, ktoré mladí inžinieri majú, ale nechcú alebo nemôžu vzdelávať deti sami. Sú to investori, ktorí hľadajú vhodných inštruktorov.


Populárne na fóre