Young Engineers

Informácie o franchisovom systéme

popis franchisového systému

Spoločnosť Young Engineers, ktorá bola založená v roku 2008, prevádzkuje inžinierske školské aktivity vo viac ako 50 krajinách.

Našou misiou je pripraviť študentov vo veku 4 - 15 rokov na meniace sa požiadavky pracovných síl v 21. storočí.

S viac ako 30 000 spokojnými študentmi na celom svete a viac ako 200 pobočkami bol Young Engineers uznaný Harvardskou pedagogickou školou a komisiou Európskej únie.

Franchisové pobočky

Vyše 200

Obrázok pobočky systému
Informácie pre franchisantov

Podpora pre franchisantov

Young Engineers vyvinul jednoduchý a priamy prístup k vzdelávaciemu podniku, ktorý sa ľahko ovláda. Počas školenia získavajú naši franšízanti nástroje, znalosti a dôveru potrebné na začatie a rast úspešného podnikania Young Engineers. Náš tím pre rozvoj podnikania pozostáva z marketingových, spúšťacích, prevádzkových a finančných špecialistov. Tento skúsený tím vás bude sprevádzať na každom kroku počas celej doby našej spolupráce.


Nevyhnutná investícia na začiatku

$1,500 - $20,000 (cca 1,250 - 16,700 EUR) podľa veľkosti a rozsahu pobočky.


Základné požiadavky

Nie sú potrebné žiadne predchádzajúce znalosti.

Zúžili sme územia o 100 000 obyvateľov. Je pravdepodobnejšie, že tento podnik uspeje na miestach, kde sa deti chystajú na školské aktivity.

Vďaka nášmu rozsiahlemu školeniu nepotrebujú naši budúci partneri žiadne predchádzajúce znalosti ani skúsenosti.

Každá škola Young Engineers obdrží územnú exkluzivitu pre jej spádovú oblasť pre zónu okolo 100 000 obyvateľov, čím je zaistená úspešná prevádzka danej jednotky.

Podľa našich skúseností je najideálnejšie umiestnenie v oblastiach s nadpriemerným počtom detí, v blízkosti škôl a vzdelávacích inštitúcií.


Informácie o franchisorovi

E Square Young Engineers Franchising Ltd.

34034 W 8 Mile Road, Farmington Hills, MI 48335, USA

+1 248 602 3162

franchise@youngengineers.org

franchise-guide.youngengineers.org

Kontaktná osoba pre záujemcov o licenciu

Danny Eizicovits 

Zistite viac

Ak chcete získať viac informácií, vyplňte kontaktný formulár nižšie. Vaše údaje budú odovzdané priamo Young Engineers.

Správa
Meno a priezvisko *
Miesto *
Telefon *
E-mail *

Prečítaj články

Najčítanejšie

Informácie zadané v katalógu dodávajú samotné franchisové systémy. Pred podpisom zmluvy o spoluprácu by mal každý záujemca posúdiť ponuku danej firmy. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť informácie o systémoch udávaných v katalógu. V prípade zistenia, že udávané informácie nie sú pravdivé či neaktuálne, prosíme kontaktuje redakciu.