Vzdelávanie pre budúcnosť

Vzdelávanie hrou / V kurzoch Young Engineers sa študenti miesto opakovania a memorovania vzdelavajú aktívnym zapojením do vzdelávacieho procesu. Sú povzbudzovaní k vynaliezavosť, kreativite a iniciatíve.
Utorok
20.12.2022
Franšízantom značky Young Engineers sa môžu stať nadšení učitelia aj úplní laici, ktorí chápu, ako dôležité je pripravovať deti na pracovný trh 21. storočia.
 

„Keď viete myslieť, dokážete veľa vecí,“ hovorí zakladateľ Young Engineers Amir Asor a jeho slová napĺňajú poslanie, ktoré si jeho spoločnosť vytýčila za cieľ. A to pripraviť súčasnú generáciu žiakov a študentov vo veku od 4 do 15 rokov na budúcnosť a dať im tak šancu získať náskok, ktorý následne využijú pri vstupe na pracovný trh. Svoje zastúpenie chce vzdelávacia franšíza zameraná na vzdelávanie v oblasti vedy, techniky, strojárstva a matematiky nájsť aj u nás, a to prostredníctvom franšízantov.

Franšízoví partneri, ktorí aktuálne pod hlavičkou Young Engineers pôsobia, by sa dali rozdeliť do dvoch skupín. Časť z nich má skúsenosti s deťmi. Vedia, ako k nim pristupovať, ako s nimi komunikovať, ako im vysvetliť jednoduché aj zložitejšie témy. „Vzdelávacia stránka nie je zložitá. Franšízant nemusí mať pedagogické skúsenosti. Myslím si teda, že so základnými zručnosťami to zvládne každý,“ prezrádza Amir Asor s tým, že druhým typom franšízantov sú ľudia, ktorí majú k poslaniu veľmi blízko, ale nemajú na samotnú výučbu schopnosti, alebo nemajú záujem viesť kurzy sami. Ani to však nie je problém, pretože si môžu najať inštruktorov.

Záujemcovia o pripojenie sa k sieti, ktorá funguje v 50 krajinách sveta, sa musia pripraviť na investíciu vo výške zhruba 1,5 až 20 tisíc dolárov, ktorá pokryje náklady spojené s otvorením pobočky. Konečná výška investície je ovplyvnená veľkosťou pobočky a tiež jej zariadením. Každé centrum Young Engineers získa územnú exkluzivitu pre jej spádovú oblasť so zhruba 100 tisíc obyvateľmi, vďaka čomu je podľa franšízora zaistená úspešná prevádzka danej jednotky. Dôležité je umiestnenie centra. Ako ideálne sa javí vybudovať ho v oblastiach s vysokou koncentráciou detí, v miestach, kam sú zvyknuté chodiť – teda v blízkosti škôl či škôlok.


Príprava na prax / Počas školení franšízanti získavajú nástroje a znalosti potrebné na zahájenie a rast ich franšízového podnikania.

Populárne na fóre