Podnikanie s chuťou trhaného mäsa

Jasné úlohy / Priestory, v ktorých fungujú pobočky siete Volos, sú v nájme franšízora, ktorý ich zariadil. Rovnako je to aj v prípade stánkov s drive-in, sú vo vlastníctve poskytovateľa licencie na prenajatom miesta. Úlohou franšízanta je starostlivosť o tím a jeho odmeňovanie.
Štvrtok
03.12.2020
Koncept rýchleho občerstvenia Volos chce svojimi pobočkami obsadiť celé Slovensko. Kto sa môže uchádzať o franšízovoú licenciu?
 

V roku 2018 otvoril súčasný majiteľ konceptu Volos v českom Olomouci prvú pobočku, ktorá ponúkala zákazníkom špeciality z trhaného mäsa, teda ešte pod starým názvom. Ten nový, Volos, prišiel až na jar v roku 2019. V súčasnosti funguje na trhu 5 pobočiek, z toho dve tento rok prešli do rúk franšízantov. „Po otvorení  troch vlastných prevádzok sme dospeli k názoru, že priamo ríadiť a prevádzkovať viac už nejde ale, že by bolo škoda neexpandovať ďalej. Práve preto padla voľba sa rozvíjať ďalej prostredníctvom franšízových licencií,“ hovorí majiteľ spoločnosti Peter Tuháček s tým, že ako ďalší cieľ si stanovil práve Slovensko.

O tom, že to bolo správne rozhodnutie, svedčí aj záujem zo strany potenciálnych franšízantov. Potenciál pre rast na slovenskom trhu vidí majiteľ konceptu pomerne vysoký a je jeho cieľom ho využiť. „Chcel by som, aby ľudia spoznali, že v rýchlom občerstvení sa dá robiť kvalitný a chutný produkt,“ dopĺňa Tuháček.    

Percentá z úspechu

Cieľom poskytovateľa licencie Volos, je nájsť takých partnerov, ktorí budú svojou prácou žiť. Mali by mať  obchodného ducha, schopnosť viesť, organizovať a motivovať svoj tím tak, aby pracoval  v súlade s pravidlami konceptu. Skúsenosti s podnikaním v odbore gastronómie nie sú podmienkou. Všetky informácie potrebné na úspešné riadenie pobočky získa franšízant aj jeho personál v rámci dôkladného školenia.

Priestory na prevádzkovanie pobočky Volos môžu byť v obchodných centrách aj mimo nich na atraktívnych miestach peších zón, a ich kompletné zariadenie zabezpečuje franšízor. Na franšízanta čaká úhrada vratnej kaucie, ktorá sa pohybuje vo výške od 20 do 28 tisíc EUR, a to v závislosti na veľkosti prevádzky. Zisky franšízanta sa odvíjajú od ekonomických výsledkov jeho pobočky, náleží mu % obratu.


Kvalita aj dobrá cena / Myšlienkou projektu Volos bylo vybudovať kvalitné a rýchle stravovanie, odlišné od podobných prevádzok tohto typu, ktoré sú v obchodných centrách. Majiteľ konceptu si zakladá na jednoduchosti, kvalite, cenovej dostupnosti, a to pri zachovaní najvyššej kvality v oblasti gastronómie.