McDonald´s

Informácie o franchisovom systéme

popis franchisového systému

Svetoznámu sieť reštaurácií rýchleho občerstvenia pozná takmer každý. Značka McDonald's je fenoménom medzi značkami vrátane produktov a služieb, ktoré sú pre reštaurácie pod zlatými oblúkmi typické. Reštaurácie rýchleho občerstvenia sa nachádzajú vždy v príjemnom prostredí a sú ukážkou systémového dodržiavania všetkých hygienických a prevádzkových procesov, či funkčných štandardov.

Celý systém prípravy jedál je založený na prísnom sledovaní kvality dodávaných surovín a pracovných postupov. Ďalším atribútom je kvalitná ponuka, rýchly a priateľský servis, čisté a bezbariérové prostredie. Za úspechom tejto spoločnosti vo viac ako 120 krajinách stojí práve franšízový koncept s nadšenými majiteľmi reštaurácií, ktorí dokážu prevádzkovať vlastné reštaurácie aj celý život. Mnohí ich dokonca zvyknú venovať aj svojim deťom. Značka McDonald's™  je už viac ako polstoročie lídrom v oblasti gastro podnikania. Neustále napreduje, zdieľa know-how a inovácie, ktoré fungujú globálne.

Na Slovensku McDonald's pôsobí od roku 1995. Počet prevádzok z roka na rok narastá. Aj preto je spoločnosť na Slovensku považovaná za lídra vo svojom segmente. V súčasnosti na Slovensku pôsobí viacero licenčných partnerov a partneriek, ktorí prevádzkujú väčšinu  McDonald's reštaurácií. Od roku 2019 ponúka svoje reštaurácie novým záujemcom o vlastnú prevádzku, ktorí majú podnikateľského ducha, sú komunikatívni, neboja sa životných výziev, pričom nemusia mať ani skúsenosti v gastronómii. Spoločnosť McDonald's Slovakia aktívne hľadá nových licenčných  partnerov aj v tomto roku.

Získanie licencie s podnikateľským plánom pod zlatými oblúkmi a prevádzkovanie vlastnej reštaurácie môže byť pre mnohých záujemcov či podnikateľov zaujímavou príležitosťou pre investíciu. Uzavretie zmluvy oprávňuje licenčného partnera používať obchodnú známku a ďalšie práva spoločnosti McDonald's až po dobu 20 rokov. Táto obchodná známka má nielen silný marketingový kredit, ale má vskutku veľkú hodnotu a môže sa dediť z generácie na generáciu.  

Hoci prax pre záujemcov v segmente gastronómie, ktorí chcú získať licenciu nie je podmienkou, chýbať im nesmie podnikateľský duch, ekonomické zručnosti a schopnosť viesť tím ľudí.  Podmienkou je tiež finančná predispozícia v podobe vstupného kapitálu začínajúc od 400-tisíc eur. Požiadavka preverenej finančnej zábezpeky je naviazaná na potrebnú prevádzkovú výbavu každej reštaurácie, ktorou musí disponovať každý kandidát. Spoločnosť McDonald's je spoľahlivým partnerom pre každého licenčného partnera a uvedomuje si,  že úspešnosť spočíva v ľuďoch, inováciách, a v snahe udržiavať a zlepšovať profitabilitu každej reštaurácie. Preto je McDonald's spoľahlivý partner a vždy nápomocný.  Podporuje aktivity a ambície svojich licenčných partnerov.

Výška úvodného kapitálu nemusí žiadneho záujemcu odrádzať. Systém licenčného partnerstva je vo svete úspešne etablovaný už niekoľko desiatok rokov. Každý nový licenčný partner má možnosť vykryť väčšiu časť počiatočnej investície aj úverovou formou. Ide o 60 % časť z celkovej hodnoty reštaurácie, ktorá v priemere môže stáť 1 milión eur, čo nie je v tomto segmente bežné. Investícia do franchisingu je spravidla dlhodobá ( 20 rokov)Návratnosť sa pohybuje na úrovni 15 až 20 %, čo v praxi znamená obdobie 5 až 7 rokov. Navyše, licenčný partner nemusí riešiť národný marketing či propagáciu značky. To všetko zabezpečuje materská firma. Každý vybraný kandidát musí absolvovať prevádzkový tréning ešte pred získaním konkrétnej reštaurácie, ktorý trvá od 8 do12 mesiacov. Počas neho získa všetky potrebné zručnosti, schopnosti viesť prevádzku a získa všetky potrebné informácie, ktoré mu tiež pomôžu v rozvíjaní svojho podnikania.

Až po absolvovaní prevádzkového tréningu, ponúkne McDonald's potenciálnemu licenčnému partnerovi vždy konkrétnu reštauráciu a podmienky jej získania. Po nadobudnutí konkrétnej reštaurácie má licenčný partner k dispozícii skúseného konzultanta, ktorý mu je nápomocný najmä pri riešení prevádzkových procesov, či iných požiadaviek.

V rámci nastavenia transparentných a férových obchodných podmienok medzi licenčným partnerom a spoločnosťou McDonald's, uhrádza licenčný partner materskej firme mesačné poplatky, ktoré predstavujú objem 10 až 20 percent z celkových tržieb reštaurácie, a to podľa atraktivity lokality a trhového potenciálu.  Potom je to 5 % poplatok za používanie značky a 5 – 6 % z tržieb za marketingovú podporu. 

Každý záujemca sa o možnosti získania svojej vlastnej McDonald's reštaurácie môže dozvedieť na webovej stránke McDonald's, kde stačí v prípade záujmu o získanie reštaurácie na Slovensku vyplniť krátky formulár.

Informácie sú platné k 1.10.2021

Vlastné pobočky

7 SR

Franchisové pobočky

34 SR

Obrázok pobočky systému
Informácie pre franchisantov

Podpora pre franchisantov

 • Prevádzková príručka
 • Prevádzkový tréning  priamo v reštaurácii (8-12 mesiacov)
 • Prevádzkové poradenstvo
 • Manažérske poradenstvo
 • Finančné poradenstvo
 • Marketingová a PR podpora

Nevyhnutná investícia na začiatku

Celková investícia: od 1 – 1,5 mil. EUR, podiel vlastného kapitálu 60 % (minimálne 400 000 eur).

 • Kaucia/Depozit: 15 000 USD (alebo podpis zmenky)
 • Vstupný poplatok: 45 000 USD
 • Priebežný poplatok/ Royalties: 5%
 • Marketingový poplatok: od 5 do 6 %
 • Nájomné od 14 % - 20 %

Základné požiadavky

 • Franšízantom  môže byť iba fyzická osoba (nie právnická)
 • Zmluva sa uzatvára na obdobie 20 rokov (alebo v nadväznosti na dĺžku nájomnej zmluvy)
 • McDonald's vyberá lokalitu a investuje do nehnuteľnosti, ktorú následne prenajíma
 • Pridelenie reštaurácie franšízantovi je v plnej v kompetencii McDonald's
 • Franšízant na vlastné náklady obstaráva všetko zariadenie reštaurácie
 • Schopnosť riadiť a motivovať kolektív
 • Silná orientácia na zákazníka a podporu značky
 • Obchodné myslenie a finančná gramotnosť
 • Organizačné schopnosti
 • Schopnosť aktívne riadiť prevádzku reštaurácie
 • Osobné zapojenie do riadenia McDonald's reštaurácie/ reštaurácií  
 • Absolvovanie celého prevádzkového tréningu a vzdelávacieho programu
 • Dostatočný vlastný finančný kapitál, minimálne vo výške 400 000 eur

Informácie o franchisorovi

McDonald´s Slovakia spol. s.r.o.

Einsteinova 33, 851 01 Bratislava

+421 2 5441 8590

licence_mcd@sk.mcd.com

mcdonalds.sk

Kontaktná osoba pre záujemcov o licenciu

Monika Rousková

Zistite viac

Ak chcete získať viac informácií, vyplňte kontaktný formulár nižšie. Vaše údaje budú odovzdané priamo McDonald´s.

Správa
Meno a priezvisko *
Miesto *
Telefon *
E-mail *

Prečítaj články

Najčítanejšie

Informácie zadané v katalógu dodávajú samotné franchisové systémy. Pred podpisom zmluvy o spoluprácu by mal každý záujemca posúdiť ponuku danej firmy. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť informácie o systémoch udávaných v katalógu. V prípade zistenia, že udávané informácie nie sú pravdivé či neaktuálne, prosíme kontaktuje redakciu.