McDonald´s

Informácie o franchisovém systému

popis franchisového systému

Celosvetovo známu sieť reštaurácií rýchleho občerstvenia pozná takmer každý človek na svete. Značka McDonald's je fenoménom medzi značkami vrátane produktov a služieb, ktoré sú pre reštaurácie pod zlatými oblúkmi typické. Reštaurácie rýchleho občerstvenia sa nachádzajú vždy v príjemnom prostredí. Celý systém prípravy jedál je založený na prísnom sledovaní kvality dodávaných surovín a pracovných postupov. Ďalším atribútom je rýchly a priateľský servis, čisté a bezbariérové prostredie. Za úspechom tejto spoločnosti vo viac ako 120 krajinách stojí práve franšízový koncept s nadšenými majiteľmi reštaurácií, ktoré dokážu prevádzkovať svoju reštauráciu aj celý život. Mnohí ich dokonca zvyknú posúvať svojim deťom. Značka McDonald's™  sa spája už viac ako polstoročie s lídrovstvom v oblasti svojho podnikania. Neustále napreduje, zdieľa know-how a inovácie, ktoré fungujú globálne.

Na Slovensku je spoločnosť McDonald's prítomná od roku 1995. Počet prevádzok z roka na rok narastá a spoločnosť je právom považovaná za lídra vo svojom segmente. V súčasnosti na Slovensku pôsobia 3 franšízanti, ktorí prevádzkujú takmer tretinu z celkového počtu reštaurácií (12 z 32 prevádzok  – rok 2019). Spoločnosť sa však rozhodla od leta 2019 ponúkať svoje reštaurácie novým záujemcom a budúcim franšízantom, ktorí majú podnikateľského ducha, neboja sa výziev, pričom nemusia mať žiadne skúsenosti v gastronómii. Spoločnosť McDonald´s Slovakia aktívne hľadá nových franšízových partnerov naďalej.

Vlastníctvo a prevádzkovanie reštaurácie McDonald's ponúka franšízantom možnosť zaujímavej podnikateľskej sebarealizácie. Uzavretie zmluvy oprávňuje majiteľa počas 20 rokov používať obchodnú známku a ďalšie práva spoločnosti McDonald's majú veľkú hodnotou, ktorá sa dedí z generácie na generáciu.

Hoci prax pre záujemcov v segmente gastronómie, ktorí chcú získať licenciu nie je podstatná, chýbať im nesmie podnikateľský duch, ekonomické zručnosti a schopnosť viesť tím ľudí.  Podmienkou je tiež finančná predispozícia v podobe vstupného kapitálu začínajúc od 400 000 eur. Dôvodom mať finančnú zábezpeku sa týka potrebnej výbavy pre prevádzku reštaurácie. Spoločnosť McDonald´s si ako spoľahlivý partner uvedomuje, že úspešnosť spočíva v snahe udržiavať a zlepšovať profitabilitu každej reštaurácie.   

Výška úvodného kapitálu nemusí žiadneho záujemcu odrádzať. Systém franšízy je na trhu úspešne etablovaný už niekoľko desiatok rokov. McDonald's je spoľahlivý partner, preto má nový franšízant možnosť vykryť väčšiu časť počiatočnej investície aj úverovou formou. Ide o 60 – percentnú časť z celkovej hodnoty reštaurácie, ktorá v priemere môže stáť 1 milión eur, čo nie je v tomto segmente bežné. Investícia do franšízy je dlhodobá (na 20 rokov). Návratnosť sa pohybuje na úrovni 15 až 20 percent, čo je v praxi približne obdobie 5 až 7 rokov. Navyše, franšízant nemusí riešiť žiadny marketing či propagáciu značky. To všetko pre fanšízanta zabezpečuje materská firma. Každý vybraný záujmemca musí absolvovať prevádzkový tréning ešte pred získaním konkrétnej reštaurácie a trvá zhruba 8 až 12 mesiacov. Počas neho získa všetky potrebné informácie a zručnosti. Má taktiež nárok na mzdu ako zamestnanec reštaurácie.

Až po absolvovaní prevádzkového tréningu ponúkne McDonald's potenciálnemu franšízantovi konkrétnu reštauráciu a podmienky jej odkúpenia. Po odkúpení má vždy k dispozícii skúseného konzultanta, ktorý mu je každý deň nápomocný pri riešení prevádzkových procesov či problémov.

V rámci nastavenia vzájomných férových obchodných podmienok a partnerstva franšízant uhrádza materskému McDonald´s mesačné poplatky, ktoré predstavujú objem 10 až 20 percent z celkových tržieb reštaurácie, a to podľa atraktivity lokality a trhového potenciálu.  Potom je to 5 – percentný poplatok za používanie značky a 5 – 6 percent z tržieb za marketingovú podporu. Každý záujemca sa o možnosti získania svoje vlastnej McDonald´s reštaurácie dozvie na McDonald´s stránke, kde stačí v prípade záujmu o odkúpenie reštaurácie vyplniť krátky formulár.

Informácie sú platné k 1.2.2020

Vlastné pobočky

22 SR

Franchisové pobočky

12 SR

Obrázok pobočky systému
Informácie pre franchisantov

Podpora pre franchisantov

 • Prevádzková príručka, prevádzkový tréning
 • Prevádzkové poradenstvo
 • Manažérske poradenstvo
 • Finančné poradenstvo
 • Marketingová podpora
 • Podpora je poskytovaná v priebehu celého franšízového partnerstva

Nevyhnutná investícia na začiatku

Celková investícia: od 1 – 1,5 mil. EUR, podiel vlastného kapitálu 60 % (minimálne 400 000 eur).

 • Kaucia/Depozit: 15 000 USD (alebo podpis zmenky)
 • Vstupný poplatok: 45 000 USD
 • Priebežný poplatok/ Royalties: 5%
 • Marketingový poplatok: od 5 do 6 %
 • Nájomné od 14 %-20 %

Základné požiadavky

 • Franšízantom môže byť iba fyzická osoba (nie právnická)
 • Zmluva sa uzatvára na obdobie 20 rokov (alebo v nadväznosti na dĺžku nájomnej zmluvy)
 • McDonald's vyberá lokalitu a investuje do nehnuteľnosti, ktorú následne prenajíma franšízantovi
 • Pridelenie reštaurácie franšízantovi je v plnej v kompetencii McDonald´s
 • Franšízant na vlastné náklady obstaráva všetko zariadenie reštaurácie

Základné požiadavky na záujemcu:

 • Schopnosť riadiť a motivovať kolektív
 • Silná orientácia na zákazníka a podporu značky
 • Obchodné myslenie a finančná gramotnosť
 • Organizačné schopnosti
 • Schopnosť aktívne riadiť prevádzku reštaurácie
 • Osobné zapojenie do riadenia McDonald´s reštaurácie alebo viac reštaurácií
 • Absolvovanie prevádzkového tréningu a vzdelávacieho programu
 • Dostatočný vlastný finančný kapitál, minimálne vo výške 400 000 eur

Informácie o franchisorovi

McDonald´s Slovakia spol. s.r.o.

Kraľovské údolie 1, 811 02 Bratislava

+420 222 007 111

radim.foltyn@cz.mcd.com

mcdonalds.sk

Kontaktná osoba pre záujemcov o licenciu

Radim Foltýn

Oddelenie franšízingu McDonald’s Slovakia spol. s r.o.

Zistite viac

Ak chcete získať viac informácií, vyplňte kontaktný formulár nižšie. Vaše údaje budú odovzdané priamo McDonald´s.

Správa
Meno a priezvisko *
Miesto *
Telefon *
E-mail *

Prečítaj články

Najčítanejšie

Informácie zadané v katalógu dodávajú samotné franchisové systémy. Pred podpisom zmluvy o spoluprácu by mal každý záujemca posúdiť ponuku danej firmy. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť informácie o systémoch udávaných v katalógu. V prípade zistenia, že udávané informácie nie sú pravdivé či neaktuálne, prosíme kontaktuje redakciu.