Nový koncept Espress it je ďalšou možnosťou spolupráce, ktorú svojim partnerom ponúka franšízová značka Coffeeshop Company. Možno ho využiť v existujúcich prevádzkach i celkom nových kaviarňach.
20.07.2015
Nový koncept Espress it by Coffeeshop Company je určený pre nové aj existujúce kaviarne.
 

Kaviarne Coffeeshop Company sa stali jednou zo stálic kaviarenského trhu u nás. Novo táto značka prichádza s konceptom Espress it by Coffeeshop Company, ktorý ponúka záujemcom o podnikanie príležitosť franšízového podnikania bez licenčných poplatkov. Model možno využiť ako v nových, ako aj existujúcich kaviarňach, prípadne iných gastro prevádzkach.

V rámci nového konceptu získa franšízový partner dodávku a montáž technologického setu, ktorá bude financovaná formou mesačných splátok alebo odberu kávy v závislosti na voľbe franšízanta. Po celú dobu partnerstva je potom franšízantovi zaručený bezplatný servis a nastavenie prístrojov. Po uplynutí piatich rokov má franšízant možnosť technológie vymeniť, prípadne je odkúpiť.

Základom všetkých ponúkaných káv je 100% vysokohorská Arabica. Okrem kávy sa návštevníci kaviarní môžu tešiť aj na široký výber čajov, nealko nápojov a sladkostí. Ak by nebola táto ponuka pre klientov dostatočne široká, možno ju individuálne v každej prevádzke rozšíriť. Materská spoločnosť svojim partnerom ponúka nielen širokú škálu produktov, ale aj osvedčené know-how a v neposlednom rade možnosť spolupráce na vytvorenie unikátneho dizajnu prevádzkarne.

Rakúsky kávový koncept Coffeeshop Company, pôsobí na trhu už od roku 1999 a jeho prevádzkarne možno nájsť vo viac ako 30 krajinách sveta. Aktuálne sa v Českej republike nachádza 20 pobočiek Coffeeshop Company, len v Bratislave ich nájdeme 11.