Extra Services

Informácie o franchisovom systéme

popis franchisového systému

POPIS FRANCHISOVÉHO SYSTÉMU

Medzinárodný franchisový systém EXTRA SERVICES je vysoko prepracovaná a neustále sa rozvíjajúca franchisová sieť profesionálnych poskytovateľov služieb. Táto sieť odborníkov je zameraná prioritne na sťahovacie, manipulačné a vypratávacie služby, na upratovacie služby a remeselné, servisné či údržbárske práce remeselníkov a takzvaných hodinových manželov. Svoje profesijné služby poskytuje táto sieť nielen súkromným osobám, ale aj firmám, spoločnostiam, podnikom či úradom, a to nielen na Slovensku, ale kompletne vo všetkých štátoch Európskej únie.

Franchisový systém EXTRA SERVICES spája a podporuje všetkých FRANCHISANTOV a PARTNEROV v jednej celoeurópskej sieti. Vytvára tak jeden silný a stabilný celok, ktorý dokáže poskytovať svoje služby na území celej EÚ vrátane služieb neobmedzených rozsahov a veľkostí. Navyše majú všetci FRANCHISANTI aj PARTNERI možnosť poskytovať svoje služby v akomkoľvek štáte Európskej únie.

Rokmi overené a do dokonalosti dotiahnuté know-how umožňuje všetkým členom siete dodávať veľmi kvalitné a spoľahlivé služby všetkým občanom, firmám aj inštitúciám. Sieť umožňuje každému FRANCHISANTOVI aj PARTNEROVI zarábať toľko, koľko sám chce a koľko času chce svojmu podnikaniu obetovať. Požaduje sa ale presné dodržiavanie odovzdaného know-how a profesionálny prístup k práci, k zákazníkom aj ku kolegom zo siete.

Systém EXTRA SERVICES je jediná franchisová sieť v EÚ, ktorá záujemcom o licenciu umožňuje ročnú skúšobnú prevádzku takzvaného PARTNERSTVA, aby si každý záujemca o túto franchisu mohol bez záväzkov vyskúšať jej kvality, rozsah, hodnotu i jej dokonalosť.

Medzinárodný franchisový systém EXTRA SERVICES ponúka neobmedzené možnosti začlenenia sa do spolupráce, a to v rámci rôznych odvetví pracovných a remeselných služieb, ktoré na seba navzájom dokonale nadväzujú.

Chcete podnikať v zavedenej sieti EXTRA SERVICES a zarábať s nami pod jednou silnou a overenou medzinárodnou značkou? Pridajte sa - je to ľahké!

Franchisové pobočky

 • FRANCHISOVÉ PREVÁDZKY SR           8
 • PARTNERSKÉ PREVÁDZKY SR             126
Obrázok pobočky systému
Informácie pre franchisantov

Podpora pre franchisantov

VYBAVENIE - kompletné profesionálne pracovné vybavenie, pracovné oblečenie pre všetkých zamestnancov, remeselné náradie, pomôcky, obalové materiály, upratovacie prípravky a ďalšie doplnky potrebné na poskytovanie odborných remeselných služieb v medzinárodnej sieti EXTRA SERVICES vrátane firemného označenia automobilov a reklamných predmetov pre klientov.

SLUŽBY - neobmedzené prístupy do medzinárodnej databázy všetkých európskych zákaziek a klientov siete EXTRA SERVICES, neobmedzené informačné SMS o nových zákazkách a klientoch v danej lokalite pôsobnosti, vlastné e-mailové schránky, kompletné štatistiky činnosti jednotlivých pobočiek a možnosť zvýhodnených balíčkov. Celoštátne, sieťou plne hradené internetové reklamy, billboardové a pojazdné reklamy. Obchodní zástupcovia uzatvárajúci celoštátne rámcové zmluvy.


Nevyhnutná investícia na začiatku

Vstupný poplatok PARTNER

 • 0 EUR a platba za každý dopyt rezervovaný z medzinárodnej databázy
 • 100% bonus pri prvom nabití peňaženky
 • Neobmedzený prístup do celoeurópskej databázy

Vstupní poplatok EXTRA PARTNER

 • 199 EUR a platba za každý dopyt rezervovaný z medzinárodnej databázy
 • Prvých 10 dopytov zadarmo + 50 EUR v peňaženke
 • Neobmedzený prístup do celoeurópskej databázy

Vstupný poplatok FRANCHISANT

 • 67 900 EUR/ 5 let – neobmedzený prístup do medzinárodnej databázy dopytov, okamžité SMS o nových dopytoch
 • AKCIA - FRANCHISA NA SPLÁTKY - zaplatíte iba 10% a zvyšok je rozložený do 60 mesačných splátok
 • Priemerný mesačný príjem 8 000 EUR
 • Zmluva sa uzatvára na 5 rokov s následnou prolongáciou
 • Návratnosť investície: 3-12 mesiacov

Vstupní poplatok MASTER FRANCHISANT

 • 814 800 EUR/ 20 rokov – vlastná štátna databáza dopytov, vlastný SMS systém o všetkých dopytoch, vlastná sieť franchisantov, partnerov a klientov, všetky príjmy od svojich franchisantov i partnerov
 • Zmluva sa uzatvára na 20 rokov s neobmedzeným predajom franchisových a partnerských zmluv v danom štáte
 • Návratnosť investície 2-5 rokov

Základné požiadavky

Čo požadujeme od budúceho franchisanta:

 • Dodržiavanie know-how
 • Spoľahlivosť
 • Pracovitosť
 • Dochvíľnosť

Informácie o franchisorovi

RISS COMPANY s.r.o.

Nádražní 24, Plzeň 301 00

+420 800 66 88 88

info@extra-services.eu

extra-services.eu

Kontaktná osoba pre záujemcov o licenciu

Jiří Bártík +420 770 156 545

 marketing@extra-services.eu

Zistite viac

Ak chcete získať viac informácií, vyplňte kontaktný formulár nižšie. Vaše údaje budú odovzdané priamo Extra Services.

Správa
Meno a priezvisko *
Miesto *
Telefon *
E-mail *

Prečítaj články

Najčítanejšie

Informácie zadané v katalógu dodávajú samotné franchisové systémy. Pred podpisom zmluvy o spoluprácu by mal každý záujemca posúdiť ponuku danej firmy. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť informácie o systémoch udávaných v katalógu. V prípade zistenia, že udávané informácie nie sú pravdivé či neaktuálne, prosíme kontaktuje redakciu.