Franšíza plná motýľov a možností

Motýle v regiónoch / V súčasnej dobe fungujú na domácom českom trhu 4 motýlie domy. Návštevníci ich nájdu v Prahe, Karlových Varoch, v Brne a na Lipne.
Pondelok
02.08.2021
Motýlie domy Papilonia aj v tejto neľahkej dobe preukazujú svoju atraktivitu a komerčný potenciál. Franšízantov hľadajú aj na Slovensku.
 

Ako hovorí Michal Kučera, konateľ spoločnosti Motýlí dom, ktorá za konceptom Papilonia stojí, úroveň návštevnosti závisí na lokalite, v ktorej sa pobočka tejto franšízy nachádza. Kým Karlove Vary v návštevnosti lámu rekordy, Papilonia v centre Prahy je stále pod číslami z roku 2019. „Turisti v Prahe stále nie sú a českí výletníci očividne preferujú iné lokality pre svoje voľnočasové aktivity ako centrum hlavného mesta," vysvetľuje Kučera s tým, že aj cez tieto ťažkosti je však aj pražská prevádzka v zisku a nie je nutné ju dotovať z externých zdrojov.

To, čo pandémia COVID-19 výrazne poznamenáva aj tento rok, je expanzia konceptu Papilonia. S nástupom mutácie delta totiž vedenie siete pozoruje opäť zvýšenú opatrnosť investorov a situáciu navyše komplikujú reštrikcie pre cezhraničné cestovanie, ktoré sťažujú osobné stretávanie a priame prehliadky existujúcich prevádzok. Záujem investorov z Európy o otvorenie motýlích domov stále trvá. V súčasnej dobe sa tak venujú najmä dôkladnému zoznamovaniu sa s projektom, štúdiu dokumentácie a analýze poskytnutých dát. Osobné prehliadky, ktoré sú pre finálne rozhodnutie nutnosťou, však investori odkladajú na vhodnejší čas.

Kaviareň aj samostatná expozícia

Príležitosti pre otvorenie vlastného motýlieho domu sa však nenachádzajú len za hranicami Slovenska. Aj u nás sú lokality, kde by pobočka Papilonia mohla využiť svoj potenciál. Všetko závisí na vhodne zvolenej lokalite. Poskytovateľ licencie vidí momentálne priestor najmä v severnej a východnej časti Slovenska. Záujemcom o franšízovú licenciu nahráva okrem iného aj fakt, že s projektom Papilonia možno skutočne flexibilne pracovať a prispôsobovať ho lokalite a prianiam budúceho franšízistu.

„Boli sme napríklad oslovení zahraničnou ZOO, kde si želám realizovať Papiloniu ako súčasť existujúcej expozície. Zo Saudskej Arábie sa nám ozval investor s dopytom realizácie Papilonie ako kaviarne priamo v letovej zóne. Pridružiť tento koncept motýlieho domu je teda skutočne možné k akémukoľvek väčšiemu celku či areálu, a to ako v zmenšenom formáte, v originálnej štylizácii, upravenom koncepte, tak dokonca ako pridruženú atrakciu s unikátnymi službami," prezrádza Michal Kučera.

Vášeň pre motýle

Investícia do otvorenia motýlieho domu Papilonia sa pohybuje zhruba od 200 do 280 tisíc eur v závislosti na vybranom priestore a jeho dispozíciách. Suma pokrýva jednorazový franšízový poplatok za poskytnutie know-how, licencie, marketingových nástrojov, školenia a ďalšej podpory zo strany franšízora. Investícia by sa mala franšízovému partnerovi vrátiť v horizonte 3 až 4 rokov.

Nie je to však len finančná stránka veci, ktorú na spoluprácu s Papiloniou franšízanti oceňujú. Oblasť ich podnikania im v mnohom rozširuje obzory. "Na našich franšízantoch totiž pozorujem a sami mi to hovoria, že motýle začali mať radi a vážia si ich. Zrazu poznajú latinská mená motýľov, špecifiká jednotlivých druhov alebo napríklad podrobnosti o ich rozdielnom správaní," hovorí Michal Kučera s tým, že pozoruje, ako franšízanti vyhľadávajú nové informácie, ktoré priamo k svojmu podnikania nepotrebujú, ale chcú ich poznať. Ich zapojenie do motýlieho biznisu, im tak prináša nielen zisky, ale aj prácu, ktorá ich baví.


Priestor pre roztiahnutie krídiel / Celkové priestory na vybudovanie motýlieho domu Papilonia by mali mať veľkosť zhruba 150 až 250 m2. Samotná letová zóna by potom mala mať 100 až 150 m2.

Populárne na fóre