Investícia do motýľov / „Záujemca o pripojenie sa k franšíze Papilonia musí byť pripravený na investíciu vo výške zhruba 200 – 280 tis. EUR v závislosti na vybranom priestore a jeho dispozíciách. Táto investícia zahŕňa tiež jednorázový franšízový poplatok za poskytnutie know-how, licencie, marketingových nástrojov, školení a ďalšej podpory zo strany franšízora. Jej návratnosť je možné očakávať v horizonte 3 až 4 rokov.
Pondelok
18.01.2021
„Koncept Papilonia jasne a zreteľne preukázal svoj potenciál aj v dobe obmedzujúcich reštrikcií a pri absencii zahraničných turistov, hovorí Michal Kučera," konateľ spoločnosti Motýlí dom.
 

Keď sa obzriete za rokom 2020, aký bol pre franšízový koncept Papilonia?
Rok 2020 bol pre investorov rokom neistoty, opatrnosti a reštrikcií, pričom na základe týchto negatívnych faktorov očakávame zhruba ročné zdržanie v rozvoji konceptu Papilonia oproti pôvodným očakávaniam. Investori nás síce kontaktujú, doba je však pre naštartovanie medzinárodnej franšízovej spolupráce veľmi náročná. Napríklad, keď investor z Barcelony začal hľadať vhodný priestor pre realizáciu Papilonie, bola v Katalánsku vyhlásená karanténa. Keď chcel na osobnú obhliadku prevádzok pricestovať záujemca zo Slovenska, zatvorili sa hranice. A môžem prezradiť, že bez koronakrízy by s najväčšou pravdepodobnosťou už Papiloniu mohli navštíviť ľudia v Nemecku či v Abú Dhabí. Musíme byť trpezliví a počkať na obdobie, kedy budeme môcť plnohodnotne pracovať.

V máji ste nám prezradili, že franšízanti stavali motýlie domy v Brne a na Lipne. Otvoriť ich mali v priebehu prázdnin. Podarilo sa to? Ako sa im momentálne darí?
Aj keď jarný lockdown prípravné a realizačné páce skomplikoval, podarilo sa v Brne otvoriť na začiatku júla a na Lipne v polovici septembra.  Teší nás, že všetky štyri motýlie domy Papilonia, teda vrátane Karlových Varov a Prahy, hlásili poča leta úžasné čísla návštevnosti. Franšízanti boli doslova nadšení. Bohužiaľ, druhá vlna vládnych opatrení opäť naše prevádzky zatvorila, a dochádza teda nutne ku komerčným stratám. Koncept Papilonia jasne a zreteľne preukázal svoj potenciál a atraktivitu aj v období neistoty, obmedzujúcich reštrikcií a pri absencii zahraničných turistov.

Je možné odhadnúť, ako veľké škody napáchal „koronavírusový“ rok 2020 na Vašom franšízovom koncepte?
To ukáže až čas.  V tom lepšom prípade pôjde iba o zdržanie rozvoja jednotlivých projektov tým, že sa realizácia v zahraničí posunie o rok. V tom horšom prídeme o časť súčasných či budúcich záujemcov o spoluprácu, čo chronológiu našich aktivít posunie a krok späť.

Aké máte plány na rok 2021?
Ak sa počas prvých šiestich mesiacov roka situácia stabilizuje, je možné plány pre rok 2021 rozdeliť do dvoch oblastí. Tým prvým je dokončenie realizácie zahraničných franšízových pobočiek s niektorým zo záujemcov, s ktorými už bolo vedenie v kontakte a čaká sa iba na vhodnejšiu dobu. Druhým cieľom je osloviť s ponukou nových záujemcov o investíciu do franšízovej licencie na otvorenie vlastného motýlieho domu, hlavne tých, ktorí budú po koronakríze hľadať nový originálny projekt pre podnikanie.


Potenciál rastu / Momentálne fungujú štyri motýlie domy Papilonia v Česku, a to v Karlových Varoch, Brne, na Lipne a tiež v Prahe, v priestoroch hračkárstva značky Hamleys. Vďaka franšízovým licenciám ich však môže byť aj viac. Výhodou je, že výber miesta pre Papiloniu nie je nijako obmedzení. Je možné ho celoročne prevádzkovať kdekoľvek v Európe.

Populárne na fóre