Diego

Informácie o franchisovom systéme

popis franchisového systému

Franchisingový systém „DIEGO“ je spoločnosť založená na veľkoobchodnú a maloobchodnú distribúciu teplých podlahových krytínn, bytového textilu a nástenných krytín. Spoločnosť svoje viac než 30 ročné skúsenosti a poznatky v oblasti predaja, obchodu, produktov, trhu a organizácie obchodnej činnosti zhrnula do jednotného know-how. Ponúkame zabehnutý obchodný model, ktorý používa viac než 160 predajní prevádzkovaných v troch krajinách.

Sieť DIEGO v číslach:

 • trhové skúsenosti v 3 krajinách
 • 30 rokov nepretržitého vývoja
 • 160 predajní DIEGO
 • 33 franchise cien a medzinárodných uznaní
 • 5.000 druhov produktov

Vlastné pobočky

Vlastné jednotky sú prevádzkované výlučne v Maďarsku. Na Slovensku sú všetky predajne franchisové. 

Franchisové pobočky

Prevádzkujeme 103 franšízových predajní DIEGO v Maďarsku, 37 v Rumunsku a 17 na Slovensku.

Obrázok pobočky systému
Informácie pre franchisantov

Podpora pre franchisantov

V rámci našej medzinárodnej siete vytvárame pre členov  franchisingu náskok pred konkurenciou v oblasti  predajných, logistických a marketingových možností vyplývajúci z úzkej spolupráce veľkého počtu predajní. V rámci všetkých druhov nami ponúkaných tovarov zabezpečujeme širokú ponuku prispôsobenú aktuálnym trendom a požiadavkám trhu.

Náš logistický systém zabezpečuje pre partnerov jedinečné možnosti, umožňuje centrálne riadenie skladu, ako aj plánovaný príjem tovaru, spracovanie rezaných produktov, vyskladnenie a distribúciu.

Získavanie poznatkov nevyhnutných pre zamestnancov partnera, ako aj odovzdávanie nových poznatkov zabezpečuje vzdelávací a školiaci know-how systém franchisingu Diego.

Informatickú podporu maloobchodnej činnosti realizovanej v rámci franchisingu Diego zjednodušuje integrovaný riadiaci program spoločnosti, Microsoft Axapta.

Franchise Diego garantuje vopred vypracovaný a účinne fungujúci marketingový systém.

Čo ponúkame?

 • Úspešný obchodný model
 • 5+5 rokov franchisovej zmluvy
 • Územná exkluzivita
 • Vzdelávanie a zaškolenie
 • Finančná a marketingová podpora

Nevyhnutná investícia na začiatku

Smerodajné parametre sme nastavili na základe výšky disponibilného kapitálu, parametrov lokality a navrhovanej rozlohy. Z údajov vyplýva, že investícia franchisingového partnera na počiatočné financovanie  sa pohybuje v intervale 30.000 – 100.000 EUR. 


Základné požiadavky

Franchisingoví partneri Diego sa dajú zaradiť do dvoch kategórií. Do prvej kategórie sa radia priamo SPOLUPRACUJÚCI PARTNERI. Tí sa okrem priameho riadenia obchodnej činnosti aktívne podieľajú aj na každodenných aktivitách predajne. Sú informovaní o každodenných pracovných postupoch, sú oboznámení s podrobným popisom jednotlivých ponúkaných produktov, sledujú relatívne umiestnenie svojej predajne v štatistikách predaja, ako aj zloženie skladových zásob a určujú smerovanie  rozvoja a v neposlednom rade sa zúčastňujú franchisingových porád.

Druhú kategóriu predstavujú INVESTUJÚCI PARTNERI, ktorí delegujú denné operatívne úlohy na vedúcich predajní a vykonávajú hospodárske riadenie prevádzky.

Aký je ideálny franchise partner?

 • Je otvorený rozvoju, vzdelávaniu a vytrvalej práci
 • Motivujú ho výhody poskytované franchise systémom
 • Pozná mesto, v ktorom chce otvoriť predajňu
 • Disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami
 • Ďalšou výhodou je, ak disponuje obchodným priestorom dostatočnej veľkosti

Informácie o franchisorovi

Diego Kft.

2372 Dabas, Beton út 26, Maďarsko

+421 905 831 497

info@diegofranchise.com

diegofranchise.com

Kontaktná osoba pre záujemcov o licenciu

József Hetyei

Zistite viac

Ak chcete získať viac informácií, vyplňte kontaktný formulár nižšie. Vaše údaje budú odovzdané priamo Diego.

Správa
Meno a priezvisko *
Miesto *
Telefon *
E-mail *

Prečítaj články

Najčítanejšie

Informácie zadané v katalógu dodávajú samotné franchisové systémy. Pred podpisom zmluvy o spoluprácu by mal každý záujemca posúdiť ponuku danej firmy. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť informácie o systémoch udávaných v katalógu. V prípade zistenia, že udávané informácie nie sú pravdivé či neaktuálne, prosíme kontaktuje redakciu.