Financie na štart / Investícia franchisingového partnera na počiatočné financovanie sa pohybuje v intervale 30 – 100 tisíc EUR podľa parametrov lokality a navrhovanej rozlohy.
Pondelok
12.10.2020
Medzinárodná franchisingová obchodná sieť Diego takmer so 160 predajňami se rozšírila tiež na Slovensku. A to aktuálne na 21 predajní.
 

Diego je dynamicky sa rozvíjajúca medzinárodná franchisingová obchodná sieť, ktorá má zastúpenie v 3 krajinách, v Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku, už takmer so 160 predajňami. Hlavné produktové portfólio predstavujú laminátové a vodeodolné podlahy, kusové a metrážne koberce, záclony, tapety a ich doplnky. „Po založení spoločnosti Diego v roku 1992, a pri nepretržitom raste maďarskej siete, jsma v roku 2007 začali s budovaním slovenskej siete predajní, hovorí Zuzana Csáderová zo spoločnosti Diego Kft.

V mesiacoch august až september tohto roku sa na Slovensku otvorili 3 nové predajne v Galante, Poprade a vo Zvolene. Spolu s novými predajňami sa slovenská sieť Diego rozšírila na celkový počet predajní 21. Galantská predajňa má rozlohu 210 m², nachádza sa v centre mesta a fungovanie začala s 3 členným tímom. Popradská predajňa má rozlohu 370 m², nachádza sa v južnej časti mesta, fungovanie začala s 5 členným tímom, ako rodinné podnikanie. Zvolenská predajňa má rozlohu 360 m², nachádza sa pri rušnej výpadovej ceste, fungovanie začala s 4 členným tímom, ako spoločné podnikanie dvoch mladých podnikateľov. 

Všetky tri predajne otvorili noví franchise partneri, ktorí sa k sieti Diego pridali teraz. „Tímy predajcov jednotlivých predajní si osvojili vedomosti týkajúce sa Diego počas viactýždňového školiaceho programu. V predajniach využívame všetky know-how, ktoré sú silnou stránkou franchisingovej siete DIEGO a ktoré povedú predajne k úspechu," dodáva Zuzana Csáderová. Diego hľadá pre ďalšie budovanie siete predajní franchisových partnerov i v ďalších mestách ako například Humenné, Lučenec, Michalovce, Senica, Skalica, Topoľčany, Trebišova alebo Trenčín.


Ocenený obchodný model / Franchisingovej sieť Diego získala 21 franchise cien a medzinárodných uznaní. Na trhu pôsobí viac ako 28 rokov.

Populárne na fóre