Naturhouse

Informácie o franchisovom systéme

popis franchisového systému

Podnikajte s nami, nebudete na to sami!

NATURHOUSE je celosvetová sieť výživových poradní s vedúcim postavením na Slovensku, v Českej republike a v zahraničí.

Pred 25 rokmi sa v Španielsku zrodila myšlienka ponúknuť ľuďom, ktorí majú problémy s váhou, také služby na jednom mieste, ktoré riešia príčinu a nie až následok nadváhy. Začala sa tak rozvíjať franchisová sieť NATURHOUSE, v ktorej sa klienti učia zdravému stravovaniu.

Od svojho založenia NATURHOUSE kontinuálne rastie. Do dnešnej doby expandovala do 32 krajín sveta, v ktorých pôsobí 2 300 pobočiek. Pridaná hodnota tkvie v osobnom výživovom poradenstve, ktoré je zadarmo, dlhodobej práci s klientom a širokom sortimente exkluzívnych výrobkov. V každej pobočke NATURHOUSE pôsobia preškolení odborníci, ktorí stanovia stravovací plán na základe osobnej štúdie doplnenej o exkluzívne produkty z vlastných európskych laboratórií.

Klienti dochádzajú do výživových poradní na pravidelné konzultácie každý týždeň. Tieto týždenné stretnutia slúžia k tomu, aby človek, ktorý redukuje svoju hmotnosť, oznámil svoje dojmy a názory a prípadne upozornil na akúkoľvek nepríjemnosť. Výživový poradca tak kontroluje vývoj váhy, prispôsobuje jedálničky a dodáva motiváciu.

Nejde o prísnu diétu, ale o to naučiť sa pestro a pravidelne stavovať s podporou výživového poradcu NATURHOUSE. Tajomstvo spočíva vo výbere a správnej kombinácii potravín na základe individuálnych charakteristík každého človeka a chuťových preferencií. S odborným vedením a podporou exkluzívnych produktov dochádza k trvalej zmene stravovacích návykov tak, aby fyziologické, biochemické a metabolické potreby boli pokryté a pritom bol zaistený úbytok alebo stabilizácia váhy. Nejedná sa o užívanie "zázračných" piluliek ani o žiadnu drastickú diétu. Klienti naopak často jedia viac, než boli zvyknutí, a pritom chudnú.

V NATURHOUSE odmietame akékoľvek vzorce kontroly váhy, ktoré nie sú založené na prísne stanovených medzinárodných zdravotných kritériách a lekárskych odporúčaniach. Všetky výživové plány a potravinové doplnky sú navrhnuté a schválené technickým oddelením NATURHOUSE, v ktorom pracuje tím odborníkov z najrôznejších odborov.

Prestížny portál Franchise Direct zaradil NATURHOUSE na zoznam Top 100 globálnych franchisingových systémov. NATURHOUSE sa stal víťazom v 2 kategóriách súťaže Franchisa roka v ČR.

Vlastné pobočky

 • 4 v SR
 • 18 v ČR

Franchisové pobočky

 • 32 v SR
 • 83 v ČR
 • viac ako 2 000 v zahraničí

Stále hľadáme ďalších franchisantov do miest, v ktorých nie sme - Bardejov, Humenné, Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves a do ďalších lokalít s 8.000 a viac obyvateľmi. Taktiež ponúkame už zavedené pobočky na odkup, napríklad v Nitre.

Obrázok pobočky systému
Informácie pre franchisantov

Podpora pre franchisantov

 • Zázemie silnej medzinárodnej spoločnosti;
 • Know-how;
 • Vstupné a priebežné školenia;
 • Poradenstvo a podpora centrály;
 • Asistencia pri otváraní prevádzky;
 • Marketingová a propagačná podpora.

Nevyhnutná investícia na začiatku

Vstupná investícia pre otvorenie pobočky začína pre mikrokoncept od 10 000 eur, pre štandardnú predajňu od 16 200 eur, ktorá zahrňuje nákup tovaru, zariadení a úpravy obchodného priestoru podľa štandardov NATURHOUSE.

Za nákup franchisovej licencie sa neplatí, odvádza sa 300 eur ročne (bez DPH) ako tzv. vstupný poplatok.

Investícia sa obvykle vracia za 1 až 3 roky.


Základné požiadavky

Podľa veľkosti lokality, v ktorej bude vaša pobočka pôsobiť, máme pripravené dva koncepty:

 1. Štandardný koncept je určený pre mestá s 20.000 a viac obyvateľmi.
  Vlastná alebo prenajatá prevádzkareň s min. 29 m2, s výkladom, na frekventovaných zónach a v obchodných centrách.
 2. Mikrokoncept pre mestá s 8.000 – 19.000 obyvateľmi.
  Vlastná alebo prenajatá prevádzkareň s min. 20 m2, s výkladom. Predajňa je rozdelená na čakáreň a výživovú poradňu a nachádza sa na frekventovanej lokalite v centre mesta. 

Informácie o franchisorovi
franchising association

NATUR SLOVAKIA, s.r.o.

Hrabina 338, 951 71 Sľažany, Slovensko

+421 903 432 001

franchising@naturhouse.sk

franchising-naturhouse.sk

Kontaktná osoba pre záujemcov o licenciu

Ján Drábik

riaditeľ franchisingovej siete na Slovensku

Zistite viac

Ak chcete získať viac informácií, vyplňte kontaktný formulár nižšie. Vaše údaje budú odovzdané priamo Naturhouse.

Správa
Meno a priezvisko *
Miesto *
Telefon *
E-mail *

Prečítaj články

Najčítanejšie

Informácie zadané v katalógu dodávajú samotné franchisové systémy. Pred podpisom zmluvy o spoluprácu by mal každý záujemca posúdiť ponuku danej firmy. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť informácie o systémoch udávaných v katalógu. V prípade zistenia, že udávané informácie nie sú pravdivé či neaktuálne, prosíme kontaktuje redakciu.