Franšíza spolupracujúca s lekármi

Moderná doba, nové služby / V rozvoji služieb pomáhajú Nutriadaptu aj moderné technológie, vďaka ktorým je možné konzultácie a starostlivosť poskytovať vzdialene bez nutnosti dochádzať priamo na poradňu. Toto oceňujú hlavne pracovne zaneprázdnení ľudia a samozrejme mladšie generácie.
Pondelok
21.12.2020
Franšízová sieť Nutriadapt funguje na trhu od minulého decembra. Aký bol pre ňu rok 2020 a čo chystá ďalej?
 

Tento rok bol pre koncept Nutriadapt Weight Management Clinic atypický, a to hlavne vplyvom koronavírusovej pandémie. Poradne, ktorých väčšinu riadia franšízanti, boli kvôli vládnym opatreniam pre klientov prakticky uzatvorené 4 z 12 mesiacov. Podľa Marty Noskovej, konateľky spoločnosti, priniesol aj veľa pozitív. Jedným z nich bolo urýchlenie vývoja a rozšírenie portfólia služieb o programy a konzultácie v online prostredí. „Tento spôsob so sebou priniesol možnosť rozšírenia teritoriálneho rozpätia, a tak sme dnes schopní služby kliník Nutriadapt poskytovať klientom do všetkých kútov sveta,“ dopĺňa Marta Nosková s tým, že sa značka, napriek uzatvoreniu poradní, na Slovensku pevne ukotvuje a darí sa jej rásť. Potvrdil sa tak fakt, ktorý vedenie konceptu predpokladalo, a to že spoločnosť je zdravá a jej veľkou prednosťou je flexibilita a rýchlosť realokácie ľudských a finančných zdrojov a celkovej podpory značky. Na slovenskom a českom trhu momentálne funguje 82 poradní Nutriadapt. Väčšina z nich je na domácom českom trhu, a to 62. U nás môžu klienti využiť služby 20 poradní. S ďalším rozvojom značka počíta, v tomto roku  v kontexte pandémie COVID-19, nebolo nakoniec otvorenie ďalších kamenných pobočiek hlavným cieľom.

Starostlivosť v pohodlí domova

V roku 2021 počíta Nutriadapt s ďalším rozvojom a zdokonalovaním služieb poskytovaných v online prostredí tak, aby mohli byť bližšie ku klientom a získali ďalší náskok pred konkurenciou. Cieľom je všetko nastaviť tak, aby sieť zastrešujúca 82 poradní, v ktorých je viac ako 240 nutričných špecialistov, bola menej zraniteľná, v momente, kedy je nútená zatvoriť prevádzky pre vstup klientov. „Počítame aj s projektmi, ktoré sú postavené na spoločenskej zodpovednosti. Sme si viac ako veľa iných subjektov vedomí toho, že môžeme ovplyvniť zdravie našich klientov. Pracujeme na rozširovaní a rozvoji spolupráce s lekárskou obcou,“ prezradzuje Marta Nosková.

Dobrou správou pre prípadných záujemcov o podnikanie pod hlavičkou NUTRIADAPT je, že vďaka rozvoju online služieb, ktoré sú franšízanti tohto konceptu svojim klientom schopní poskytnúť, sa de facto stiera rozdiel medzi mestami, v ktorých pôsobí. Kľúčové pre úspech je nasadenie, ktoré do svojej práce franšízant vkladá. O klientov by, zdá sa, nemal mať núdzu. A to aj vďaka covidu. „Na číslach vidíme zvyšujúci sa záujem o dosiahnutie a udržiavanie optimálnej telesnej hmotnosti, a že ide o kontinuálne rastúci trend. Ľudia si všeobecne viac uvedomujú, že kvalita ich života je vo veľkej miere závislá aj na tom, či je ich telo zdravé a v kondícii. Záujem o služby kliniky sa zvyšuje aj v dôsledku nových štúdií, ktoré si všímajú to, že priebeh ochorenia COVID-19 je horší u ľudí s nadváhou a obezitou. Viac ako hocikedy predtým si ľudia začínajú uvedomovať, že nadváha a obezita sú problém,“ hovorí Marta Nosková s tým, že v poslednej dobe sa zvýšil tiež záujem o weight management a klienti si chcú strážiť svoju optimálnu telesnú hmotnosť a začínajú túto starostlivosť o svoje telo vnímať ako štandard a normu.

Na ako vysokú investíciu sa musia záujemcovia o franšízovú licenciu pripraviť? Náklady spojené s otvorením novej poradne Nutriadapt Weight Management Clinic sa obvykle pohybujú v rozmedzí od 16 do 24 tisíc eur. Finálna hodnota, ktorú je potrebné investovať, závisí od veľkosti pobočky a zahŕňa prípadné potrebné malé stavebné úpravy a tiež náklady spojené s obstaraním potrebného zariadenia vrátane prístrojov, základné vstupné zaškolenie personálu, ktoré je do 90 dní od podpisu zmluvy zdarma, kompletné know-how, pomoc obchodného manažéra, zaistenie dodávateľov a manuál potrebný pre otvorenie a prevádzkovanie poradne. Franšízový poplatok činí 1,2 až 6 tisíc eur podľa veľkosti lokality, v ktorej chce franšízový partner podnikať. Jeho uhradením získa územnú exkluzivitu na vybranú oblasť počas trvania zmluvy.


„Premyslená expanzia / „Sieť klinik Nutriadapt je pomerne stabilná s vyhovujúcim rozložením v rámci krajiny. S ohľadom na situáciu s COVID-19 nebolo našim zámerom sieť kliník v tomto roku rozširovať o “kamenné” poradne,“ hovorí Marta Nosková, konateľka spoločnosti Nutriadapt, ktorá je vlastníkom franšízovej siete a značky NUTRIADAPT Weight Management Clinic.
/1/
Dozvedieť sa viac