Cena vlastného podnikania / Vstupná investícia pri otvorení novej poradne Nutriadapt Weight Management Clinic sa obvykle pohybuje v rozmedzí od 16 do 24 tisíc Eur. Konečná výška závisí na veľkosti pobočky a zahŕňa prípadné potrebné malé stavebné úpravy a tiež náklady spojené s obstaraním potrebného zariadenia.
Pondelok
03.08.2020
„Telefonické a online konzultácie sme vnímali ako doplnkovú službu. Uplynulé týždne však potvrdili perspektívu tohto segmentu," hovorí Marta Nosková, konateľka franšízovej siete Nutriadapt.
 

Značka Nutriadapt Weight Management Clinic funguje na trhu od decembra. Ako sa jej darí? Ako reagujú klienti?
Koncom minulého roka sme uviedli na trh najpokročilejší výživový systém zameraný na riadenie hmotnosti človeka a stali sa od začiatku lídrom v odbore v Česku a na Slovensku. Našu franšízovú sieť tvorí v oboch krajinách viac ako 80 poradení, ktoré prevádzkuje viac ako 50 franšízantov. Služby čerpá niekoľko tisíc klientov, o ktoré sa stará takmer 250 špecialistov. To všetko svedčí o sile značky, ktorá je na trhu 7 mesiacov. Zámerne sme načasovali vstup na trh na obdobie prelomu rokov, keď je zo strany verejnosti najväčší záujem o redukciu váhy, zmeny stravovacích návykov a pod. Je to obdobie novoročných predsavzatí. Prvé týždne a mesiace sme sa pohybovali ekonomicky aj počtom klientov na úrovni prognóz a plánov. Zlom prišiel v marci s koronavírusovou pandémiou a prijatými vládnymi opatreniami.

Do akej miery zasiahli vaše poradne opatrenia prijaté vládou v rámci boja proti šíreniu koronavírusu?
Veľmi razantne. V jednom okamihu sa uzatvorili všetky poradne pre klientov a bolo potrebné sa okamžite rozhodnúť, ako riešiť situáciu. Svoju pozornosť sme zamerali na zintenzívnene ponuky online a telefonických konzultácií. Na centrále sme pre tento typ služieb vytvorili maximálnu podporu a urýchlili projekty s tým spojené, aby boli uvedené do praxe obratom. Nebudem zatajovať, že týždne od vyhlásenia núdzového stavu, až po uvoľňovanie vládnych opatrení, boli náročné. Došlo k poklesu tržieb a ziskov celej siete, v jednotlivých prípadoch boli dokonca nulové. Aby sme franšízantom pomohli, odpustili sme im v najkrízovejších mesiacoch, v apríli a máji, poplatky a v súčasnosti sú znížené. Po celý čas sme im ponúkali, a stále ponúkame, poradenstvo a podporu v oblasti obchodných schopností, práva, účtovníctva a marketingu. Ako pozitívum na uplynulých týždňoch vnímam fakt, že sa nám odkryli smery, ktorými sa musíme vydať, podarilo sa nám aktivovať naše sily na 200 % a dnes sme lepšie pripravení na krízové situácie, ktoré môžu prísť v budúcnosti. Situácia sa pomaly vracia do normálu. Všetku našu pozornosť už venujeme rozvoju nových služieb a zameriavame sa na vyladenie konceptu online ponuky, ktorá bude kombinovať starostlivosť na diaľku so starostlivosťou na poradni. Chceme, aby si klient u nás mohol vždy vybral to, čo mu je najbližšie a najpohodlnejšie.

Už pred príchodom pandémie ste v rámci svojich služieb ponúkali klientom možnosť využiť online alebo telefonické konzultácie. Bolo to veľkou výhodou počas núdzového stavu?
Vírusová pandémia a s ňou spojené vládne opatrenia prišli veľmi rýchlo. Museli sme reagovať flexibilne a okamžite. Možnosť telefonických alebo online konzultácií sme v období pred pandémiou vnímali ako doplnkovú službu. Uplynulé týždne však potvrdili perspektívu tohto segmentu, preto sa na to maximálne zameriavame. Uvedomujeme si ale zároveň, že návšteva poradne bude mať vždy nezastupiteľnú úlohu, preto chceme našim klientom ponúknuť osobné konzultácie spolu s možnosťou riešiť svoj stav vzdialene.

Očakávate, že aj v budúcnosti budú túto možnosť využívať vaši klienti vo väčšej miere?
Jednoznačne, je to trend, ku ktorému celý odbor postupne smeruje. Vždy sa však nájdu klienti, pre ktorých bude dôležitý osobný kontakt. Na druhú stranu máme aj časovo vyťažených zákazníkov, pre ktorých je cestovanie do poradne nekomfortné. Je to ako návšteva u lekára. Niekto má cestu k nemu spojenú so sociálnou interakciou, pre druhého je to časová záťaž, ktorej by sa rád vyhol a radšej si zavolá, aby všetko s doktorom konzultoval.

Zasiahla kríza spojená s pandémiou plány konceptu ohľadom ďalšej expanzie?
Ako som uviedla hneď na začiatku, v ČR a na Slovensku patríme medzi lídrov na trhu v oblasti výživového poradenstva a túto pozíciu chceme v oboch krajinách posilňovať. Prípadnú expanziu do nových krajín ponechávame zatiaľ otvorenú. S príchodom pandémie sme prehodnotili naše priority, ktorými sú jednak spomínaný rozvoj online ponuky služieb a tiež predstavenie nového odboru známeho v západnom svete ako “weight management”. Ide o normu v oblasti starostlivosti o optimálnu telesnú hmotnosť a veľa z nás už čiastkové služby tohto odboru bežne využíva, iba ju doteraz nikto explicitne nepomenoval.

Ako vlastne vyzerá ideálny franšízant Nutriadapt?
Ideálne by to mala byť osoba alebo skupina osôb, ktorým je blízky zdravý životní štýl a výživa, pohybujú sa v tejto oblasti prirodzene a majú túžbu sa v odbore realizovať a rozvíjať. Vhodný kandidát by mal disponovať odvahou, zdravou dravosťou, ale mal byť zároveň empatický. Uvítame záujemcu so skúsenosťami s vedením ľudí, silnou prozákazníckou orientáciou a finančnou gramotnosťou. Záujemca o spoluprácu musí počítať tiež s investíciou do poradne. Jej výška sa odvíja od veľkosti mesta a oblasti, kde chce pôsobiť a skutočnosti, či prevezme zavedenú poradňu alebo si vybuduje novú tzv. na zelenej lúke.


Zmena vďaka koronavírusu / „S príchodom pandémie sme prehodnotili naše priority, ktorými sú jednak spomínaný rozvoj online ponuky služieb a predstavenie nového odboru známeho v západnom svete ako “weight management”,“ vysvetľuje Marta Nosková, konateľka spoločnosti Nutriadapt.

Populárne na fóre