Nová značka, nové podnikanie

Úspech aj za hranicami / Slovensko je v súčasnosti stabilizované a v spolupráci s master-franšízantom je tu v prevádzke okolo 20 poradní. V Poľsku sa franšízor chystá tento rok nájsť vhodného master-franšízanta, ktorý by získal možnosť rozširovať sieť poradní na tamojšom trhu. Mohol by tiež prevziať do svojej správy 3 zavedené a fungujúce poradne, ktoré sa nachádzajú vo Varšave a vi Vratislave. Poradne boli zriadené v rámci testovania záujmu o službu v krajine.
Štvrtok
13.02.2020
Od decembra pôsobí na trhu franšízový koncept Nutriadapt Weight Management Clinic. Nahradzuje poradne siete Sveta zdravia. Čo sa tým mení?
 

Nový koncept Nutriadapt prináša novú metódu, prostredníctvom ktorej výživoví poradcovia pomáhajú klientom účinne riadiť ich hmotnosť. „Naša metóda výživového poradenstva sa skladá z troch na seba nadväzujúcich krokov. V prvom robíme analýzu zloženia tela klienta na certifikovanom prístroji, ktorý sa využíva v zdravotníctve a odporúčame mu vyšetrenia, ktoré sú vhodné, aby absolvoval. V druhom kroku analyzujeme získané výsledky z vyšetrení a pripravujeme riešenia pre klienta,  ako čo najefektívnejšie dosiahnuť stanovený cieľ,“ hovorí konateľka Nutriadapt Marta Nosková s tým, že v prípade dlhodobej spolupráce v poslednom kroku pripravujú osobný výživový plán a gramážovú kuchárku prispôsobenú na mieru a zohľadňujúcu individuálne potreby klienta. Cieľom je, aby sa klient naučil stravovať bežne dostupnými potravinami, nie náhradami stravy, ktoré nie sú trvalým riešením.

Uvedenie nového konceptu a novej značky na trh so sebou nesie isté obavy, či sa služba a metóda stretne s pozitívnym prijatím. To však nebol prípad franšízantov zo Sveta zdravia, ktorým bol nový koncept Nutriadapt predstavený ako prvým. Každému franšízovému partnerovi bola ponúknutá možnosť stať sa súčasťou novej značky. „Veľmi nás potešilo, že nový koncept sa väčšine zapáčil od prvého okamihu a 100 % z nich prejavilo záujem prejsť na spoluprácu s novou spoločnosťou a značkou. Nový systém práce im dáva širšie možnosti, teda byť ešte viac profesionálny, reagovať na individuálne potreby klientov a ponúkať im najvhodnejšie riešenia pre ich situáciu a stav,“ doplňuje Marta Nosková.

Nová alebo zavedená poradňa

Výsledkom toho je fakt, že po niekoľkých týždňoch fungovania celého konceptu, pod hlavičkou Nutriadapt funguje viac ako 70 franšízových poradní v Česku, Poľsku a na Slovensku. Ďalších 13 poradní prevádzkuje poskytovateľ licencie sám ako vlastné. Mohlo by sa zdať, že takto rozšírená sieť už nemá ambíciu ďalej expandovať. Opak je však pravdou. Podľa Marty Noskovej je u nás aj na zahraničných trhoch stále priestor pre otváranie ďalších pobočiek. Cieľom značky je poskytovať služby čo najširšiemu okruhu verejnosti. Preto hľadá na spoluprácu podnikateľov, ktorí majú blízko k odboru, v ktorom Nutriadapt pôsobí, a majú obchodné skúsenosti a elán pustiť sa do nového podnikania. Majú možnosť buď vybudovať vlastné pobočky alebo od franšízora odkúpiť jednu, či viac z ponuky už existujúcich poradní.

Vstupná investícia pri otvorení novej poradne Nutriadapt Weight Management Clinic sa obvykle pohybuje v rozmedzí od 16 do 24 tisíc eur. Konečná výška závisí na veľkosti pobočky a zahŕňa prípadné potrebné malé stavebné úpravy a tiež náklady spojené s obstaraním potrebného zariadenia vrátane prístrojov, základné vstupné zaškolenie personálu do 90 dní od podpisu zmluvy zdarma, kompletné know-how, pomoc obchodného manažéra, zaistenie dodávateľov a manuál potrebný na otvorenie a prevádzkovanie poradne. Franšízový poplatok činí 1,2 až 6 tisíc eur podľa veľkosti lokality, v ktorej chce franšízový partner podnikať. Jeho uhradením získa územnú exkluzivitu na vybranú oblasť.


Spolupráca vo financovaní / Materská firma niesla v súvislosti s uvedením novej značky Nutriadapt Weight Management Clinic na trh náklady spojené s prípravou všetkých potrebných podkladov, dokumentov, produktových a marketingových materiálov, súťažila a odporúčala jednotlivých dodávateľov a pod. Náklady samotných franšízantov boli spojené s výrobou a inštaláciou brandingu na jednotlivých poradniach.