Streda
09.10.2013
Franchisová zmluva je základom na ktorom je postavený vzťah medzi franchisorom a franchisantom.
 

Franchisová zmluva je zmluva, ktorá nemá presné označenie či zakotvenie v právnom poriadku. Subjekty, ktoré takúto zmluvu uzatvárajú tak majú relatívne veľkú voľnosť ako vzájomné vzťahy upraviť. Napriek neexistujúcej presnej právnej úpravy, a vymedzeniu franchisovej zmluvy, je nutné dodržovať pri jej príprave dané pravidlá vymedzené právnym poriadkom. Dá sa povedať, že súčasný právny systém na Slovensku vychádza tomuto zmluvnému vzťahu v ústrety.

Pretože je systém franchisingu využívaný v mnohých rôznych odvetviach a postavenie oboch strán, teda franchisora a franchisanta, nie je v jednotlivých prípadoch rovnaké, nie je možné vytvoriť akýsi vzor univerzálnej franchisovej zmluvy použiteľnej na každý systém. Je však možné vytvoriť určitú osnovu všeobecných pravidiel, ktoré musia byť vo franchisovej zmluve obsiahnuté. Na základe týchto všeobecných pravidiel je tak možné vytvoriť konkrétnu franchisovú zmluvu pre daný systém.

Najčastejšie je na začiatku každej franchisovej zmluvy preambula, ktorá popisuje skutkový stav - teda postavenie partnerov, základnú ideu a ceny, o ktoré sa bude opierať vzájomná spolupráca.

V ďalšej časti je, kvôli dostatočnej zrozumiteľnosti a pochopeniu obsahu zmluvy nutné vysvetliť základné pojmy, ktoré obsahuje.

Ďalšie ustanovenie zmluvy popisuje jednotlivé etapy spolupráce na základe franchisovej zmluvy. Je možné ich rozdeliť na tri časti:

 • (i) ustanovenie súvisiace s uzatvorením zmluvy,
 • (ii) ustanovenie popisujúce práva a povinnosti strán v priebehu trvania zmluvy,
 • (iii) ustanovenie upravujúce príčiny a spôsoby ukončenia zmluvy

Cieľom tejto časti zmluvy je tak vymedziť všeobecné pravidlá pre zahájenie, priebeh a ukončenie spolupráce. Dôležité je, aby bola zachovaná postupnosť týchto častí tak, aby vytvorila logický celok. Uľahčí sa tým porozumenie pripravovaného dokumentu pre obe strany.

Nižšie uvedené ustanovenia, ktoré by nemali chýbať v profesionálne pripravenej franchisovej zmluve:

 1. zásada pristúpenia k systému
 2. doba trvania zmluvy
 3. vymedzenie územia obhospodarovaného franchisantom/li>
 4. práva a povinnosti strán
 5. právo na označenie, vzhľad pobočiek a ochranné známky
 6. ochrana know-how
 7. vzťah ku konkurencií
 8. školenia
 9. licenčné a marketingové poplatky
 10. propagácia a podpora
 11. kontrolné mechanizmy zo strany franchisora
 12. ukončenie zmluvy

Minimálny rozsah ustanovení, ktoré by mala franchisova zmluva obsahovať stanovuje Európsky kódex etiky franchisingu. .

Nad rámec toho môže franchisova zmluva obsahovať aj ďalšie ustanovenia, ktoré sa napríklad môžu týkať zmluvných postihov, zabezpečenia pohľadávok franchisora, alebo vysporiadanie strán po ukončení zmluvy.

V konečných ustanoveniach sa väčšinou objavuje právny rámec, na základe ktorého daná franchisová zmluva bola vytvorená a možnosti zmeny zmluvy.


Tento článok nie je právnym odporučením. Pre získanie kompletných informácií kontaktujte spoločnosť PROFIT system franchise services s.r.o.


Populárne na fóre

...............+256704300651]] I Want my ex to die, I want to kill my enemies.

...............+256704300651]] I Want my ex to die, I want to kill my enemies, spells to kill enemies, spells to kill my ex-husband, wife, boyfriend, girlfriend, Death spell on...

1 komentár(e)
posledný 28.02.2024
Gauteng SSD Chemical in South Africa +27735257866 Zambia Zimbabwe Botswana Lesotho Namibia Qatar Egypt UAE USA UK Taiwan Indonesia Singapore Turkey Tanzania Hong Kong Ethiopia Eritrea Sudan Angola Mozambique Swaziland Oman Saudi Arabia Uganda Kenya China Morocco Brunei Japan Thailand Algeria Tunisia Bahamas Somalia Angola Palau Lithuania Malaysia Myanmar Spain Kuwait Fiji Jordan Yemen Bahrain Philippines Israel Syria Italy DRC

Ssd chemical solution for all defaced bank notes in Johannesburg, Cape Town, Polokwane, Rustenburg, Kimberley, Durban, Nelspruit, Mafikeng, Pretoria,Newcastle, Tzaneen,...

1 komentár(e)
posledný 27.02.2024
100% Best SSD Chemical for Black Money in South Africa +27735257866 Zambia Zimbabwe Botswana Lesotho Namibia Qatar Egypt UAE USA UK Taiwan Indonesia Singapore Turkey Tanzania Hong Kong Ethiopia Eritrea Sudan Angola Mozambique Swaziland Oman Saudi Arabia Uganda Kenya China Sudan Morocco Brunei Japan Thailand Algeria Tunisia Bahamas Somalia Angola Palau Lithuania Malaysia Myanmar Spain Kuwait Fiji Jordan Yemen Bahrain Philippines Israel Syria Italy DRC

SSD SOLUTION ANTI FREEZING FOR CLEANING BLACK MONEY NOTES SSD Solution used to clean all type of blackened, tainted and defaced bank notes. Our technicians are highly qualified...

1 komentár(e)
posledný 27.02.2024
Real And Pure SSD Chemical For Defaced Notes in South Africa +27735257866 Zambia Zimbabwe Botswana Lesotho Namibia Qatar Egypt UAE USA UK Taiwan Indonesia Singapore Turkey Tanzania Hong Kong Ethiopia Eritrea Sudan Angola Mozambique Swaziland Oman Saudi Arabia Uganda Kenya China Morocco Brunei Japan Thailand Algeria Tunisia Bahamas Somalia Angola Palau Lithuania Malaysia Myanmar Spain Kuwait Fiji Jordan Yemen Bahrain Philippines Israel Syria Italy DRC

We sell SSD Chemical Solution used to clean all type of blackened,tainted and defaced bank notes.Our technicians are highly qualified and are always ready to handle the...

1 komentár(e)
posledný 27.02.2024
Automatic Ssd Solution And Activation Powder for sale in South Africa +27735257866 Zambia Zimbabwe Botswana Lesotho Namibia Qatar Egypt UAE USA UK Taiwan Indonesia Singapore Turkey Tanzania Hong Kong Sudan Angola Mozambique Swaziland Oman Saudi Arabia Uganda Kenya China Ethiopia Eritrea Morocco Brunei Japan Tanzania Thailand Algeria Tunisia Bahamas Somalia Angola Palau Lithuania Malaysia Myanmar Spain Kuwait Fiji Jordan Yemen Bahrain Philippines Israel Syria Italy DRC

We are specialized in chemistry for anti-breeze bank notes. We also do chemicals melting and recovering of all type of bad money from black to white. We also sale chemicals...

1 komentár(e)
posledný 27.02.2024
LGBT +1 551 900-5334️ ■~LovE SpelLs Mesa, AZ Witchcraft Spells Poweful Spell Caster Psychic Reading Black Magic Removal Voodoo-love Spells in Mesa, AZ

Apply when going to meet high rich people they will automatically accept you. Contact Prof. Kamau +27738183320 Picture this: You have an important meeting with a high-profile...

3 komentár(e)
posledný 27.02.2024
LGBT +1 551 900-5334️ ■~LovE SpelLs Mesa, AZ Witchcraft Spells Poweful Spell Caster Psychic Reading Black Magic Removal Voodoo-love Spells in Mesa, AZ

Breaking the Boundaries of Love: +27738183320 Meet the Extraordinary Love Spell Caster in the USA, UK, and Canada

3 komentár(e)
posledný 27.02.2024
ஜ۩۞۩ஜ ??? +256704892479ஜ۩۞۩ஜ ? REVENGE SPELLS IN EUROPE, FINLAND, TURKEY, ENGLAND, SPAIN, RUSSIA, ITALY, ROMANIA, POLAND, BELGIUM, AUSTRIA, SWITZERLAND, NORWAY, SERBIA, NORWAY, MOLDOVA, ALBANIA, LATVIA, ESTONIA, CHANNEL ISLANDS, GIBRALTAR

REVENGE SPELLS IN EUROPE, FINLAND, TURKEY, ENGLAND, SPAIN, RUSSIA, ITALY, ROMANIA, POLAND, BELGIUM, AUSTRIA, SWITZERLAND, NORWAY, SERBIA, NORWAY, MOLDOVA, ALBANIA, LATVIA,...

1 komentár(e)
posledný 17.02.2024