Ako napísať dobrú franšízovú zmluvu?

Pripadá vám zmluva jednostranná? / Nemusí to byť zlé znamenie. Silná franšízová zmluva môže znamenať veľkú dôveru franšízora v ich franšízový systém a obchodnú metodiku. Rozkľúčovať vám to pomôže franšízový odborník.
Štvrtok
09.09.2021
Predstavujeme vám 12 kľúčových tém, ktoré by mala obsahovať každá franšízová zmluva.
 

Franšízová zmluva je právne záväzná zmluva medzi stranami, ktoré sa chcú zapojiť do franšízovej spolupráce. Presnejšie povedané, franšízová zmluva je licenčná zmluva, v ktorej strana A (franšízor) udeľuje strane B (franšízant) zákonné povolenie používať duševné vlastníctvo, systémy a značku strany A výmenou za dohodnutý súbor poplatkov. Franšízovú dohodu zostavuje a predkladá franšízor a jej cieľom je chrániť seba a svoju značku za záväzných podmienok a obchodných obmedzení. Pôsobí tiež ako právny ochranca franšízy, aby poznal rozsah ich právnych operácií a zároveň ich chránil pred neoprávnenými zmenami a zneužívaním zo strany vedenia franšízy.

1) Totožnosť franšízora a franšízanta

Dokument musí obsahovať meno a identitu každej strany.

2) Zverejnenie

Zmluva bude obsahovať dokument o sprístupnení franšízy (Franchise Disclosure Document - FDD), ak to legislatíva vyžaduje. FDD je kľúčový dokument, ktorý poskytuje podrobnosti o franšízorovi, vrátane právnej histórie, štruktúry spoločnosti, finančného stavu a dohôd, existujúcich franšízantov a mnohých ďalších.

3) Trvanie franšízovej spolupráce

Zmluva stanovuje dĺžku trvania franšízovej spolupráce a upravuje všetky práva na obnovenie.

4) Definícia

Dokument bude obsahovať príslušné definície, ako je oblasť územia, licenčná sieť, prevádzková príručka, ochranné známky, dátum začatia franšízovej spolupráce atď.

5) Štruktúra poplatkov

Dokument jasne stanovuje vstupný poplatok za franšízu, štruktúru licenčných poplatkov a prípadné ďalšie poplatky, ktoré treba uhradiť buď na začiatku, alebo hradiť v priebehu franšízovej spolupráce.

6) Marketing a reklama

Dokument načrtne reklamnú stratégiu franšízora a akými poplatkami bude musieť franšízant prispieť. Zároveň obsahuje aj povinnosti pre franšízanta ohľadom marketingu a reklamy.

7) Prevádzkové požiadavky podniku

Franšízová zmluva stanovuje všetky prevádzkové postupy, ktoré treba dodržiavať, vrátane napríklad prevádzkovej príručky. To sa veľmi líši v závislosti na štýle podnikania.

8) Súlad s právnymi a regulačnými predpismi

Tento dokument bude poukazovať na zákony a predpisy súvisiace s podmienkami franšízovej zmluvy.

9) Právo franšízanta na predaj franšízy

Dokument upravuje možnosti odchodu franšízanta.

10) V prípade úmrtia alebo choroby

Dokument bude popisovať zmluvné postupy v prípade, že dôjde k neočakávaným udalostiam.

11) Porušenie zmluvy

Dokument stanovuje podmienky ukončenia spolupráce s franšízantom a právne dôsledky tohto kroku.

12) Povinnosti a obmedzenia franšízy po ukončení

Dokument upravuje spôsob jednania a podnikania franšízanta po ukončení franšízovej zmluvy. Táto časť obsahuje napríklad dohodu o zákaze konkurencie.

Franšízová zmluva môže pôsobiť mnohokrát stroho, avšak jedná sa o veľmi komplexný a dôležitý dokument. Preto vždy obom stranám, ako franšízorovi, tak i franšízantovi, odporúčame, aby jej znenie pred podpisom konzultovali s odborníkmi. Vďaka tomu sa totiž možno vyhnúť nečakaným, a väčšinou aj nemilým prekvapeniam, prípadne finančným stratám.


Jasný rámec / Minimálny rozsah ustanovení, ktoré by mala franšízová zmluva obsahovať, stanovuje Európsky kódex etiky franchisingu.

Populárne na fóre

Koľko a prečo toľko?

Potrebujete pujcku na lepší život nebo financní pomoc pro vaše podnikání? nabízíme všechny druhy pujcek, pokud máte zájem, napište nám pro více informací...

80 komentár(e)
posledný 16.09.2021
Koľko a prečo toľko?

Dobrý deň, dámy a páni, potrebujete finančnú pomoc? Som Susan Benson. Som veriteľ a zároveň finančný poradca. Potrebujete na dokončenie projektu podnikateľský...

80 komentár(e)
posledný 14.09.2021
Koľko a prečo toľko?

Dobrý deň, dámy a páni, potrebujete finančnú pomoc? Som Susan Benson. Som veriteľ a zároveň finančný poradca. Potrebujete na dokončenie projektu podnikateľský...

80 komentár(e)
posledný 14.09.2021
Koľko a prečo toľko?

Jedným slovom, wow !! Neverím, že prostriedky už sú na mojom účte. Ďakujem, ďakujem, ďakujem! Spravili ste z zvyčajne dlhej, natiahnutej a zastrašujúcej práce...

80 komentár(e)
posledný 08.09.2021
Koľko a prečo toľko?

Už žádné starosti se získáním půjčky. Zůstaňte doma a požádejte o úvěr online a budete mít půjčku na bydlení. Chcete získat: Osobní půjčku; hypoteční...

80 komentár(e)
posledný 30.08.2021
Koľko a prečo toľko?

Hľadali ste možnosti financovania pre svoj nový nákup domu, výstavbu, úver na nehnuteľnosť, refinancovanie, konsolidáciu dlhu, osobné alebo obchodné účely? Vitajte...

80 komentár(e)
posledný 18.08.2021
Koľko a prečo toľko?

Hľadali ste možnosti financovania pre svoj nový nákup domu, výstavbu, úver na nehnuteľnosť, refinancovanie, konsolidáciu dlhu, osobné alebo obchodné účely? Vitajte...

80 komentár(e)
posledný 18.08.2021
Koľko a prečo toľko?

Ponuka pôžicky medzi jednotlivcami na Slovensku Ponúkam rýchle pôžicky vo všetkých oblastiach. Ak potrebujete pôžicku, kontaktujte nás co najskôr. E-mail:...

80 komentár(e)
posledný 30.07.2021