Naši franšízanti ťažia aj z online predaja

Spolupráca ako konkurenčná výhoda / „Schopnosti aj možnosti siete sú vždy výrazne väčšie ako možnosti podnikajúceho jednotlivca. Už iba informovanosť zo všetkých oblastí ušetrí obrovské množstvo času a energie,“ hovorí master-franšízant konceptu Naturhouse pre ČR a SR Jan Gonda.
Pondelok
20.07.2020
„Naše plány expanzie nezmenil ani koronavírus. Stále by sme radi dosiahli počet 150 predajní,“ hovorí Jan Gonda, master-franšízant siete Naturhouse pre ČR a SR.
 

Ako sa momentálne darí sieti výživových poradní Naturhouse v ČR a na Slovensku?
Všeobecne sa sieti darí veľmi dobre, neustále sa nám darí zvyšovať kvalitu, čo sa prejavuje v rastúcej spokojnosti klientov a tým aj priemerného počtu návštev klienta na pobočke. Na Slovensku zaznamenávame v posledných rokoch významný rast tržieb na pobočkách a úrovne spokojnosti klientov, ktorá sa prejavuje v náraste odporučených klientov a otváraním nových franšíz.

Ako sa v poslednej dobe rozrástla Vaša franšízová sieť?
V posledných 2 rokoch sme rástli menším tempom, čo bolo dané veľmi nízkou mierou nezamestnanosti. Aj napriek tomu sme otvárali nové pobočky a tiež sme zaznamenali zvýšený záujem nových franšízantov o odkúpenie už zavedených predajní.

Ako vaše fungovanie ovplyvnila situácia spojená s opatreniami na boj proti koronavírusu? Ako sa dotkla vašich franšízových partnerov? Viem, že ste mohli mať otvorené stále, ale asi sa celková situácia nejako premietla.
Vládne obmedzenia sa samozrejme negatívne premietli aj do našich obchodov. Veľa klientov sa bálo vychádzať von, preto sme museli riešiť alternatívne spôsoby konzultácií a doručenie produktov. Vo veľmi krátkom čase sa nám podarilo zaviesť online poradenstvo vo vysokom štandarde s dôrazom na kvalitu služieb a terapeutické výsledky klientov pri chudnutí doma. Spustili sme e-shop na predaj našich výrobkov a podporu bezplatných konzultácií pre klientov. Týmto systémom však neobchádzame predajne, naopak máme systém, keď franšízy predávajú svoje produkty online s podporou centrály. Veľa klientov veľmi ocenilo podporu, ktorú dostali  aj počas najťažších situácií spojených s koronavírusom. V sieti máme predajne, ktoré aj napriek prijatým vládnym opatreniam nezaznamenali pokles tržieb a dokonca rástli, čo bolo možné iba vďaka dlhodobým a spokojným klientom.

Akú podporu získavali franšízový partneri od centrály počas tejto doby?
Okrem spomínanému systému online konzultácií a zasielaniu produktov sme investovali do materiálov pre klientov s radami, ako sa správne stravovať doma v období karantény, aké potraviny nakupovať, ako posilniť imunitu, tiež sme im dali tipy na domáce cvičenie. To pomohlo franšízám udržať kontakt a aktivitu s klientmi a zmierniť dopady vládnych obmedzení. Našim partnerom sme tiež poskytli zľavu na výrobky podporujúce imunitu, čím sme zvýšili ich maržu. Odsunuli sme tiež splatnosť marketingového poplatku. Našich partnerov sme pravidelne informovali o prijatých vládnych opatreniach a možnostiach čerpania podpory pre podnikateľov. Nadviazali sme  spoluprácu s chránenou dielňou, v ktorej sme nakúpili rúška a zdarma ich zaslali franšízantom, ktorí ich ďalej rozdávali klientom. Veľmi sa nám osvedčilo zdieľanie skúseností a „bestpractice“, ktoré sme z pobočiek pravidelne získavali.

Aké sú ďalšie plány expanzie, ovplyvnila ich koronavírusová kríza?
Plány expanzie máme stále rovnaké, radi by sme dosiahli počet 150 predajní v Česku a 50 na Slovensku. V kríze vidíme skôr príležitosť. Na českom trhu sme začínali v období hospodárskej kríze v roku 2008 a v prvých rokoch sme rástli obrovským tempom. Na hodnotenie dopadov súčasnej situácie je ešte skoro, ale so zvyšujúcou nezamestnaností očakávame tiež rastúci záujem o podnikanie a franšízing všeobecne. Už teraz evidujeme výrazný nárast nových záujemcov o našu franšízu a v ďalších mesiacoch očakávame podobný trend. Dá sa povedať, že teraz nestíhame obvolávať nových  záujemcov.

Je teraz vhodný čas, keď sa Vám môžu ozývať záujemcovia o licencie?
Áno, v Česku aj na Slovensku ešte máme pomerne široké možnosti pre otváranie nových predajní, tiež vieme ponúknuť rozbehnuté predajne na odkup od centrály. 

Ako veľkou výhodou je podľa Vás, v kríze, ako je tá súčasná, byť súčasťou franšízovej siete?
Schopnosti aj možnosti siete sú vždy výrazne väčšie ako možnosti podnikajúceho jednotlivca. Už iba informovanosť zo všetkých oblastí ušetrí obrovské množstvo času a energie. Nemenej dôležitá je morálna podpora a možnosť zdieľania skúseností jednotlivých členov siete. Vďaka tomu dostávajú franšízy dôležitý náskok pred konkurenciou.


Voľba pre franšízantov / Značka Naturhouse ponúka záujemcom tri možnosti spolupráce, a to podľa veľkosti miest, v ktorých chcú podnikať. A to mikro-mikro koncept, mikro koncept a štandardné prevádzky.