TAB Board

Informácie o franchisovém systému

popis franchisového systému

Franšízový koncept TAB Board predstavuje najlepšiu podporu pre majiteľov malých a stredných firiem, ktorá im umožní pracovať na rozvoji podnikania a nebyť iba zamestnancom vo svojej firme. Podľa hodnotení časopisu Enterprenuership je TAB najlepší franšízový koncept na svete v oblasti business tréningu a poradenstva. 

TAB Board je členská organizácia, kde členmi sú vlastníci malých a stredných firiem, platia pravidelný mesačný poplatok za poskytovanie týchto služieb:

 • Zasadanie TAB Boardu
 • Individuálny tréning
 • Strategické nástroje

The Alternative Board® v súčasnosti poskytuje služby podnikateľom v 17 krajinách celého sveta a začiatkom roka 2014 vstúpila táto globálna spoločnosť na český trh pod názvom TAB Board CZ. V súčasnosti fungujú v rámci TAB stovky franšízantov, ktorí v priebehu 26 rokov poskytovali po celom svete komplexnú podporu TAB pre viac ako 15 000 majiteľov firiem.

Profesný život facilitátora / business trénera TAB

 • Buduje vlastné boardy - vyberá členov
 • Organizuje zasadanie TAB Boardov – podnikatelia získajú praktické rady, osvedčené riešenia s cieľom zlepšiť faktické výsledky podnikateľov
 • Vedie mesačný osobný business tréning členov
 • Využíva patentované SW nástroje TAB
 • Poskytuje konzultačné poradenstvo

Výhody vlastnej franšízy TAB Board

 • Pravidelné a predvídateľné príjmy
 • Potenciál pre navýšenie príjmu
 • Podnikanie bez zamestnancov a nutnosti skladovať tovar
 • Postupný systém rastu
 • Preverený medzinárodný koncept vrátane systémových nástrojov TAB
 • Lokálna podpora po celej ČR, SR, vrátane školenia a marketingu
 • Jasne definovaný región s exkluzívnymi právami
 • Kontrola rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom
 • Možnosť organizovať si čas podľa vlastných potrieb
 • Prestížna oblasť podnikania – rozvoj businessu franšízanta a jeho klientov

Vlastné pobočky

ČR - 3x TAB Board Praha 5, 6, 7

Franchisové pobočky

2x TAB Board – región Bratislava
3x TAB Board – región Stredné Čechy juhovýchod
1x TAB Board - región Stredné Čechy sever
1x TAB Board – región Praha 8,9,10
2x TAB Board – región Ostrava
1x TAB Board – región Liberec

Obrázok pobočky systému
Informácie pre franchisantov

Podpora pre franchisantov

 • Úvodné 5 denné školenie v ČR
 • Individuálna podpora „na mieste” pri rozbehnutí podnikania
 • Prevádzkový manuál franšízy
 • Patentované nástroje pre plánovanie, diagnostiku a rozvoj
 • Prevádzkovanie TAB Boardov v exkluzívnej lokalite
 • Lokálna podpora pri zostavování a zahájení 1. TAB boardu
 • Rozsiahla knihovňa na podporu získavania členov, vedenie boardu a tréning
 • Preverená metodika získavania členov a práca s členmi
 • CRM nástroj upravený pre potrebu TAB Boardu
 • Lokalizovaný web a významná podpora back-office
 • Mesačné stretnutia všetkých franšízantov
 • Každoročné stretnutia franšízantov a ich členov
 • Prístup k marketingovým materiálom
 • Priebežné školenia nových postupov TAB

Nevyhnutná investícia na začiatku

Uvádzame v prípade záujmu pri osobnom jednaní.


Základné požiadavky

Ideálni kandidáti na vlastníka regionálneho TAB Board sú ľudia z rôzneho prostredia. Väčšinou ide o skúsených konzultantov, školiteľov, business trénerov, alebo senior manažérov. Majiteľ franšízy TAB nemusí byť odborníkom na všetky témy, ktoré sa na TABe preberajú, ale mal by mať za sebou dostatočné profesné i životné skúsenosti, ktoré bude schopný potom zúročiť v prospech TABu, resp. jeho členov.

Franšíza TAB je určená tomu, kto má reálny záujem plne využiť skúsenosti z predchádzajúcej kariéry a zároveň chce pracovať v prestížnom prostredí majiteľov zaujímavých firiem v regióne. Franšíza TAB dáva dostatočný priestor pre vlastnú sebarealizáciu, ale súčasne umožňuje sa oprieť o prepracovaný a vyskúšaný systém, ktorý vedie k úspechu.


Informácie o franchisorovi

Peer Board s.r.o.

Bubenská 1377/37, Praha 7, ČR

+420 724 111 323

info@tabcz.cz

tabsk.sk

Kontaktná osoba pre záujemcov o licenciu

Jana Škabradová

Zistite viac

Ak chcete získať viac informácií, vyplňte kontaktný formulár nižšie. Vaše údaje budú odovzdané priamo TAB Board.

Správa
Meno a priezvisko *
Miesto *
Telefon *
E-mail *

Prečítaj články

Najčítanejšie

Informácie zadané v katalógu dodávajú samotné franchisové systémy. Pred podpisom zmluvy o spoluprácu by mal každý záujemca posúdiť ponuku danej firmy. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť informácie o systémoch udávaných v katalógu. V prípade zistenia, že udávané informácie nie sú pravdivé či neaktuálne, prosíme kontaktuje redakciu.