Splnená legislatíva / Franšíza Extéria Market poskytuje outsourcing v zákonnej oblasti bezpečnosti práce BOZP a ochrane pred požiarmi OPP od malých adminov SZČO cez štátnu správu až po veľké priemyselné podniky.
Utorok
13.02.2024
Franšízová sieť Extéria Market sa stará o BOZP, požiarnu ochranu a ďalšie zákonné povinnosti klientov. Firmy, ktoré ich nemajú splnené, sú príležitosťou na rast na trhu.
 

Na Slovensku je teraz viac ako tri milióny subjektov s IČO. Z toho zhruba tretina zatiaľ nemá vyriešenú otázku BOZP, ďalší nemajú v poriadku potrebnú dokumentáciu, ktorá je zastaraná alebo nekompletná. To isté platí o aktualizácii školenia personálu. Dá sa teda povedať, že takmer tri štvrtiny trhu nie sú teraz pokryté čo sa týka BOZP, požiarnej ochrany a životného prostredia tak, ako ukladá súčasná legislatíva. Veľké subjekty majú často interných pracovníkov bezpečnosti práce, ale veľa malých a stredných firiem, štátnych inštitúcií ako sú školy, zdravotnícke zariadenia alebo športové kluby, potrebujú externé riešenie.

„Naša ponuka služieb má na trhu veľký potenciál. Pôsobíme totiž priamo u klienta a všetky riziká riešime na mieste, na základe pochopenia prevádzky. Pomôžeme nastaviť všetko podstatné v oblasti požiarnej ochrany, BOZP, životného prostredia presne podľa potrieb inštitúcie. Samozrejme preškolíme personál, vypracujeme potrebné smernice a ak je to potrebné, zastúpime ich aj pri kontrole,“ vysvetľuje za franšízora Petr Štětina.

Franšízová sieť Extéria Market dokáže klientom ušetriť nemalé problémy a sankcie. Svoje pobočky majú  v Brne, Třebíči a v Prahe a každú vlastní jeden franšízant. „Hlavne rozbehnutie  je práca na plný úväzok. Ale pri pobočke ako je teraz napríklad Praha, ktorá funguje päť rokov a majiteľ má v biznise schopného partnera a stabilný tím, je možné uvažovať o založení ďalšej,“ upresňuje časovú náročnosť Ing. Peter Štetina, regionálny manažér franšízora. Bežne ale úspešná franšíza rozširuje tím obchodníkov pre nové akvizície. Oblasti, ktoré by teraz radi pokryli novými franšízantmi sú Žilina, Bratislava a primárne západné Slovensko.

Vo franšízovom podnikaní pod značkou Extéria Market sa často objavujú skúsení manažéri, ktorí po rokoch praxe pre zamestnávateľov potrebujú voľnejšie pole pôsobnosti. „Často sú to ľudia nad 40 alebo nad 50. V kompetencii každého franšízanta je napríklad to, ako nastavia motivačné systémy odmeňovania. Každý nezávislý franchisant inkasuje 35 % z obratu. Od franšízora má odporúčaný model prerozdelenia, ale má tu možnosti motivovať tím po svojom. Obratovo sa pobočky pohybujú okolo milióna ročne,“ uvádza k otázkam ziskovosti Petr Štětina.


Obchodný talent s kontaktmi má šancu / Na prevádzkovanie franšízy Extéria Market stačí obchodné miesto na frekventovanej ulici s dvoma miestnosťami. Franšízant by mal poznať miestne pomery a disponovať kontaktmi v biznise.

Populárne na fóre