Školenie jako základ / Franšízový koncept TAB Board, ktorý vznikol v 90. rokoch minulého storočia v USA, má nastavené procesy, ktorými musí budúci franšízant prejsť. Podmienkou je absolvovanie školenia, na ktorom preukáže schopnosť pracovať s podnikateľmi, riadiť zasadnutia TAB Board a viesť aj následný koučing.
Pondelok
08.05.2023
Pred vstupom do franšízy TAB mal Jaroslav Krkoška štvrť storočia svoju vlastnú firmu, ktorá pôsobila v oblasti interiérov. Teraz pomáha podnikateľom rasť.
 

Čo vás priviedlo na myšlienku začať podnikať s konceptom TAB Board?

Koncept TAB ma zaujal svojou originalitou. Je v ňom zahrnutý koučing a výmena skuseností medzi podnikateľmi a keďže som dlhé roky podnikal a vo voľnom čase robil športového kouča, prišlo mi spojiť príjemne s užitočným ako dobrý nápad.

V TAB ste začínali ko contract facilitátor. Čo vás viedlo k rozšíreniu spolupráce a k tomu, aby ste sa stali franšízantom?

Spočiatku som to bral ako dobrodružstvo, chcel som sa naučiť a skúsiť niečo nové. Nevedel som ako to budem zvládať časovo nakoľko podnikám aj v inej oblasti. Nakoniec som sa aj vďaka TABu naučil organizovať svoj čas a rozhodol som sa stať sa franšízantom.

Ako dlho podnikáte so spoločnosťou TAB a ako sa vám darí?

S TABom podnikám už tretí rok. Myslím, že vzhľadom na turbulencie, ktoré v posledných rokoch sú, akože covid, kríza apod., sa mi darí vcelku dobre. Samozrejme, vždy to môže byť lepšie.

Aké sú podľa vás hlavné pozitíva franšízingu?

Hlavné pozitíva vidím v tom , že nemusím vymýšľať niečo, čo už je vymyslené. Nemusím tiež podnikať systémom pokus omyl, ale na základe zdieľaných informácii od facilitátorov z celého sveta sa viem ľahšie posúvať dopredu.

Akej podpory sa vám dostalo od vedenia spoločnosti, keď ste začali podnikať pod ich značkou?

Od vedenia konceptu som v priebehu školení dostal presný manuál práce v TAB. Medzi kolegami vládne priateľská atmosféra s ochotou kedykoľvek druhému pomôcť.

Čo by ste poradili potenciálnym uchádzačom o licenciu TAB Board?

Prípadným záujemcom o licenciu by som poradil , aby si prišli na vlastnej koži vyskúšať , ako to vypadá na zasadnutí TABu, aby lepšie dokázali pochopiť, o čom to celé je. Pre tých, čo sa rozhodnú sa k nám pripojiť, mám jedno odporučenie – mali by si uvedomiť, že kľúčové pre úspech franšízanta je tak isto ako v každom povolaní nastavenie mysle.

Čo plánujete v budúcnosti pod značkou TAB Board?

Rád by som  otvoril podnikateľské boardy TAB aj v ďalších mestách Žilinského kraja. To aktuálne vnímam ako ten najväčší plán.


Na aktivite záleží / „Majiteľ franšízovej licencie TAB Board môže počítať s trvalým mesačným príjmom, ktorý porastie v závislosti na rozvoji jeho podnikania. To všetko s podporou poskytovateľa franšízy a jeho tímu," dopĺňa franšízant Tab Board Jaroslav Krkoška.

Populárne na fóre