Úspech závisí od aktivity franšízanta

Pomoc podnikateľom / TAB Boardy, ktoré sú zložené zo 6 až 8 podnikateľov, sú miestom, kde na základe zdieľanej skúsenosti z praxe si vzájomne a riadeným, facilitovaným spôsobom pomáhajú franšízanti riešiť svoje problémy a výzvy spojené s vedením ich firiem.
Pondelok
18.09.2023
„Každý rok sa nám darí rozširovať pôsobenie o jeden až dva regióny,“ prezrádza Jana Škabradová, Operation Manager franšízovej siete TAB Board.
 

Predstavte našim čitateľom, prosím, franšízový koncept TAB

Koncept „Alternatívnych Boardov“ (TAB) je zameraný na podporu majiteľov malých a stredných firiem. Našim cieľom je poskytnúť podnikateľom profesionálnu podporu pri vedení ich spoločností, vďaka ktorej rýchlo zlepšujú výsledky svojej firmy, jej profit a ušetria aj veľa osobného času, ktorý potom môžu venovať napríklad svojej rodine alebo ďalším záujmom a koníčkom.

V súčasnosti vidíme stále vyššiu potrebu zo strany majiteľov firiem nájsť miesto, kde sa môžu otvorene radiť, získať objektívnu spätnú väzbu na svoje rozhodnutia alebo radu založenú na praktických skúsenostiach od ostatných podnikateľov. Cítime spoločenskú zodpovednosť za poskytovanie tejto služby naprieč celou republikou, a to nám dáva silnú motiváciu do ďalšej práce.

Ako sa darí rásť konceptu TAB v poslednej dobe?

V tomto roku sme obsadili dva nové regióny. Koncept TAB teraz pokrýva 12 regiónov v Českej a Slovenskej republike. Každý rok sa nám darí rozširovať našu pôsobnosť o jeden až dva nové regióny.

Ako sa vám darí v jednotlivých regiónoch?

Úspech franšízového konceptu TAB v regióne do značnej miery závisí od schopností a najmä ochoty regionálneho franšízanta sa tejto práci venovať. Každý franšízant dostáva k svojmu podnikaniu s TAB rozsiahle úvodné 7-dňové školenia i stálu podporu ako od franšízora (TAB US), tak aj master-franšízanta v Českej republike. Vďaka tomu aktívni a angažovaní franšízanti TAB dosahujú skvelé výsledky.

V budúcom roku oslávi TAB 10 rokov na českom trhu. Ako sa počas tej doby zmenil?

TAB má v celosvetovom meradle za sebou 33 rokov existencie. V súčasnej dobe dochádza k ďalšej úspešnej expanzii tohto overeného franšízového konceptu do mnohých ďalších krajín sveta. Dnes sme prítomní v 26 štátoch od Ameriky, Európy, Ázie až po Austráliu a Nový Zéland. V TAB boardoch dnes podporujeme tisíce členov – podnikateľov a majiteľov malých a stredných firiem z rôznych odborov a odvetví. Tento medzinárodný aspekt a možnosť čerpať znalosti, kontakty a know-how od podnikateľov z celého sveta je pre všetkých členov TAB ďalšou veľkou pridanou hodnotou.

Základné princípy a zameranie TAB zostávajú rovnaké. A ako každý pokrokový koncept má aj franšíza TAB svoj ďalší vývoj – okrem „základnej“ služby tzv. „Alternatívnych Boardov“ určený pre stredne veľké spoločnosti, sme zaviedli aj nový koncept „Akcelerátor Boardov“ pre začínajúce firmy, ako aj „StratPro“ program ( Strategický Transformačný a Rozvojový program) určený naopak pre väčšie a veľké spoločnosti. Tiež sme „vyladili“ komplexný SW nástroj „Blueprint“ pre jednoduchšiu analýzu a strategické plánovanie malej a strednej firmy podnikateľa.

Čo láka franšízantov na to, aby sa súčasťou vašej siete? 

TAB je stále živým konceptom a má celosvetovo veľmi dobre prepracovaný systém kontinuálnej podpory svojich franšízantov. Pokiaľ sa niekto rozhodne podnikať formou franšízy, dostáva do vienka hneď na začiatku spolupráce rozsiahle úvodné školenie a overené know-how celosvetového systému TAB s jeho ďalšou priebežnou podporou ako od TAB US, tak aj Master-franšízanta z ČR.

Vďaka tomu získava nový franšízant schopnosť veľmi rýchlo naštartovať svoje podnikanie a generovať potrebný obrat aj profit z poskytovaných služieb TAB a zároveň mať dobrú a veľmi oceňovanú prácu.

Odpadá zdĺhavé „vymýšľanie“ vlastného konceptu, ktorého zavedenie by zabralo oveľa viac času. Nie je na svoje podnikanie sám, má za sebou uznávanú nadnárodnú značku. Tiež dostáva k dispozícii pravidelné rozvojové školenia, materiály, konzultácie i stretnutia s kolegami, na ktorých môže rozdeliť výzvy z činností, ktoré mu podnikanie s franšízou prináša.

Aká dlhá je cesta od rozhodnutia franšízanta rozbehnúť podnikanie pod vaším brandom? Čo všetko na nej absolvuje?

Od prvého kontaktu a prejavenia záujmu o náš koncept začína „náborový proces“, ktorý môže trvať až niekoľko týždňov. Na prvej schôdzke je potenciálny franšízant oboznámený s princípmi TAB a jeho prínosmi ako pre franšízanta, tak aj členov. Ďalej sa dozvedá, aké ďalšie benefity mu podnikanie s TAB prinesie, je oboznámený s nástrojmi TAB pre prácu s členmi. V neposlednom rade je dôležitou súčasťou aj jeho zoznámenie sa s očakávaným „business“ plánom a ekonomickou stránkou fungovania v rámci konceptu.

Na druhej strane tiež overujeme, či sa skutočne hodíme do našej vzájomnej spolupráce. Či má budúci franšízant potrebné odborné a komunikačné schopnosti a skúsenosti, aby bol schopný po úvodnom zaškolení, a ďalšej podpore v teréne od master-franšízanta, koučovať svojich členov, organizovať a facilitovať boardy s podnikateľmi.

Pokiaľ dôjdeme do tejto fázy a všetko je obojstranne v poriadku, podpisujeme franšízovú zmluvu.

Po podpise zmluvy nasleduje intenzívne úvodné školenie, počas ktorého získa množstvo praktických a dôležitých informácií, dokumentov, pracovných postupov a „best practices“ skúseností. Nie je to len „školenie“, ale veľmi celistvý proces, vďaka ktorému sú franšízanti pripravení na štart podnikania s TAB. Súčasťou prípravy na rolu franšízanta je aj osvojenie si práce so špeciálne vytvorenými online SW nástrojmi, ktoré počas práce s členmi využívajú.


Rozvoj franšízantov / „Pre našich franšízantov pravidelne organizujeme interné workshopy a semináre na témy, ktoré sú dôležité pre vedenie TAB Boardov a ich budovanie,“ hovorí Jana Škabradová, Operation Manager TAB Board CZ.

Populárne na fóre