Franšízantom pomáhame s akvizíciou členov

Územie dohodou / „Jednou z výhod nášho konceptu je flexibilita pri stanovovaní veľkosti regiónu. Podľa možností a schopností franšízanta sa dohodneme na veľkosti a rozsahu konkrétneho regiónu tak, aby TAB business model bol nastavený efektívne pre obe strany,“ hovorí Šimon Mastný, master-franšízant TAB Board pre ČR aj SR.
Pondelok
17.10.2022
„Úspešný franšízant vidí v systéme TAB oporu a vie využívať výhody overeného konceptu,“ hovorí Šimon Mastný, spolumajiteľ master-franšízy TAB Board pre ČR a SR.
 

Ako sa franšíze TAB darí rásť?

Franšízová sieť TAB Board postupne rastie od svojho vstupu na český a slovenský trh v roku 2014. Mieru úspechu meriame podľa dvoch hlavných kritérií, a to je počet franšízantov a počet členov. A samozrejme sledujeme ekonomiku podnikania, a to za celý koncept, aj za jednotlivých regionálnych franšízantov. Postupne sa nám zvyšuje počet franšízových partnerov a súčasne rastie aj počet členov TAB, teda majiteľov firiem. Aktuálne v Česku funguje 8 franšízantov a 2 contract facilitatori, na susednom Slovensku boardy riadia 2 franšízanti a 3 contract facilitátori. Teší nás, že sa stále zvyšuje priemerná doba členstva, čo znamená, že naši členovia vidia v koncepte TAB dlhodobo podporu pre ich podnikanie. Okrem „klasického“ modelu s franšízovým partnerom sme tiež v poslednej dobe implementovali novinku v podobe tzv. „Zmluvného facilitátora“. V poslednej dobe sme nadviazali spoluprácu s dvoma takýmito kolegami v Bratislave a v Prahe.

Sú regióny, kde aktuálne intenzívne hľadáte nových franšízantov?

Franšízová sieť sa vždy dá rozvíjať z hľadiska kvantity aj kvality. Na mape máme regióny, ktoré nie sú zatiaľ obsadené franšízantom, ako napríklad južné Čechy, Pardubicko, severná Morava alebo severné Čechy. Ďalej potom sú regióny, ktoré sú obsadené čiastočne a my v nich vidíme väčší potenciál využitia. Jedna z výhod nášho konceptu je flexibilita pri stanovovaní veľkosti regiónu. Na základe možností a schopností franšízanta sa dohodneme na veľkosti a rozsahu konkrétneho regiónu tak, aby TAB business model bol nastavený efektívne vzhľadom na členov, franšízantov aj  celú siet. Takže sme stále otvorení novým a kvalitným kandidátom.

Záujemca o podnikanie s TAB sa môže stať buď franšízantom alebo contract facilitátorom. Aký je medzi týmito dvoma „pozíciami“ rozdiel?

Franšízant je majiteľom plnohodnotnej franšízovej licencie TAB (interne ho nazývame TBO-TAB Business Owner). Zmluvný facilitátor (contract facilitator) pracuje pre franšízanta v regióne na čiastočný úväzok. Je teda aj náš partner, ktorý síce nemá plný štatút franšízanta a z neho vyplývajúce výhody a podmienky, ale poskytuje členom plný rozsah služby TAB. Z hľadiska rozsahu poskytovaných služieb členov sú teda franšízant aj contract facilitátor na rovnakej úrovni.

Prezraďte nám, kto je ideálnym franšízantom TAB?

Ideálny franšízant je úspešný franšízant. Na spoluprácu s konceptom TAB Board nie je potrebná nijaká „špeciálna“ kvalifikácia. Skúsenosti ukazujú, že úspešný franšízant je pracovitý franšízant, ktorý v systéme TAB vidí oporu a vie využívať všetky výhody prevereného konceptu. Mal by mať zmysel pre podnikanie, zodpovednosť a skutočný záujem o podporu našich členov a ich firiem. Dôležitá je aj jeho schopnosť prijať pomoc a pochopenie, že v TAB sme všetci na jednej lodi a máme spoločný záujem na úspechu.

Pomáhate nejakým spôsobom svojim franšízantom s akvizíciou členov?

Áno, samozrejme. Koncept TAB Board má celosvetovo veľmi dobre prepracovaný systém podpory franšízantov, do ktorého patrí nielen komplexné úvodné školenie, ale aj dlhodobá systémová podpora pri práci TBO. Táto podpora zahŕňa nielen prácu s členmi ako je facilitácia Boardov, vedenie individuálneho koučingu s členmi, práca s nástrojmi TAB, ale aj získavanie nových členov. TAB má svoju prepracovanú a preverenú metodiku akvizíciu členov, na čo sme naozaj pyšní.

Ako táto pomoc konkrétne vyzerá?

Na začiatku podnikania každého franšízanta Master-franšízant, teda kolega Peter Škabrada alebo ja, spoločne s TBO (franšízantom) osobne navštevujeme potenciálnych členov a pomáhame „on site“ zostaviť prvý Board. Je to teda výsledok spoločnej práce, avšak je nevyhnutné, aby franšízant prijal zodpovednosť za prácu s jeho členmi. Ani po „rozbehnutí“ TAB business v regióne nášho franšízanta neopúšťame a zaraďujeme ho do trvalého systému podpory. Ten zahŕňa podobný rozsah pomoci, ako majú členovia TAB, teda najmä spoločné Boardy, individuálny koučing a využívanie strategických nástrojov na riadenie podnikania. S nami sa franšízant na ceste určite nestratí.


Výsledok podľa práce / „Franšant TAB Board môže počítať s trvalým mesačným príjmom, ktorý porastie v závislosti od rozvoja jeho podnikania. To všetko s podporou poskytovateľa franšízy a jeho tímu,“ upresňuje Šimon Mastný.

Populárne na fóre

Pure SSD Chemical for defaced Notes in South Africa ☎ +27735257866 Zambia Zimbabwe Botswana Lesotho Namibia Qatar Egypt UAE USA UK Taiwan Indonesia Singapore Turkey Tanzania Hong Kong Ethiopia Eritrea Sudan Angola Mozambique Morocco Swaziland China Kenya Brunei Japan Thailand Algeria Tunisia Bahamas Somalia Palau Lithuania Malaysia Myanmar Spain Kuwait Jordan Yemen Bahrain Philippines Israel Syria Italy DRC

We sell SSD Chemical Solution used to clean all type of blackened, tainted and defaced bank notes. Our technicians are highly qualified and are always ready to handle the...

1 komentár(e)
posledný 23.03.2023
We are verified issuers of BG/SBLC instruments

Pozorne si prečítajte túto správu Garantujem vám, že pôžičku som dostal len minulý týždeň a vďaka týmto peniazom som mohol zaplatiť svoje účty. Je pravda, že...

6 komentár(e)
posledný 20.01.2023
We are verified issuers of BG/SBLC instruments

Pozorne si prečítajte túto správu Garantujem vám, že pôžičku som dostal len minulý týždeň a vďaka týmto peniazom som mohol zaplatiť svoje účty. Je pravda, že...

6 komentár(e)
posledný 20.01.2023
We are verified issuers of BG/SBLC instruments

Pozorne si prečítajte túto správu Garantujem vám, že pôžičku som dostal len minulý týždeň a vďaka týmto peniazom som mohol zaplatiť svoje účty. Je pravda, že...

6 komentár(e)
posledný 20.01.2023
We are verified issuers of BG/SBLC instruments

Pozorne si prečítajte túto správu Garantujem vám, že pôžičku som dostal len minulý týždeň a vďaka týmto peniazom som mohol zaplatiť svoje účty. Je pravda, že...

6 komentár(e)
posledný 20.01.2023
We are verified issuers of BG/SBLC instruments

Pozorne si prečítajte túto správu Garantujem vám, že pôžičku som dostal len minulý týždeň a vďaka týmto peniazom som mohol zaplatiť svoje účty. Je pravda, že...

6 komentár(e)
posledný 20.01.2023
B2B segment láka nové franšízy

Pozorne si prečítajte túto správu Garantujem vám, že pôžičku som dostal len minulý týždeň a vďaka týmto peniazom som mohol zaplatiť svoje účty. Je pravda, že...

13 komentár(e)
posledný 20.01.2023
B2B segment láka nové franšízy

Pozorne si prečítajte túto správu Garantujem vám, že pôžičku som dostal len minulý týždeň a vďaka týmto peniazom som mohol zaplatiť svoje účty. Je pravda, že...

13 komentár(e)
posledný 20.01.2023