Slovensko predstavuje pre MBE veľký potenciál

Zodpovednosť za úspech / Master-franšízant MBE pôsobí ako oficiálny autorizovaný vlastník spoločnosti Mail Boxes Etc. pre dané územie.
Nedeľa
02.10.2022
„Školenie a podpora našich franšízantov vychádza zo 40 rokov skúsenosti v biznise," hovorí Maria Ilicheva, Worldwide Development Supervisor Mail Boxes Etc.
 

Ako sa v súčastnosti darí konceptu Mail Boxes Etc.?

Rok 2021 bol pre nás pozoruhodný: Materská spoločnosť MBE uzatvorila rok 2021 s tržbami v hodnote 1,01 miliardy eur (1,2 miliardy USD) z predaja v rámci celej siete. Tieto tržby boli vygenerované prostredníctvom platformy viac ako 2 900 servisných stredísk v 53 krajinách, ktoré pôsobia pod rôznymi značkami.

Za všetky možno povedať, že spoločnosť Mail Boxes Etc. je už 40 rokov komplexným riešením pre firemných i maloobchodných zákazníkov, ktorým poskytuje služby v oblasti prepravy, plnenia, tlače, marketingu, prenájmu poštových schránok a virtuálnych kancelárskych adries. Jednotlivo alebo v kombinácii uľahčuje MBE každodennú prevádzku malých a stredných podnikov, profesionálov i súkromných spotrebiteľov, a to s dôrazom na kvalitnú úroveň zákazníckeho servisu. S takmer 1 800 servisnými strediskami, ktoré pôsobia po celom svete vo viac ako 40 krajinách, obsluhujú podnikatelia Mail Boxes Etc. pravidelne približne 250 tisíc firemných zákazníkov.

Značka je aj naďalej atraktívnym a odolným obchodným modelom. Od roku 2016 podpísalo vedenie konceptu 16 rámcových franšízových zmlúv v 26 krajinách. To umožňuje spoločnosti Mail Boxes Etc. posilňovať svoju pozíciu na trhu a vytvárať nové master-franšízové ​​príležitosti pre rozvoj značky MBE a podnikania v dostupných krajinách, ako je Česká republika a Slovensko.

Dalo sa očakávať, že kríza priniesla do vášho odboru zvýšený dopyt po službách. Pozorujete tiež tento trend?

Covid-19 spôsobil mnoho zmien na trhu práce a jednou z najdôležitejších bol nárast počtu ľudí, ktorí sa rozhodli podnikať. V tomto scenári je franchising vždy dobrou voľbou, pretože je to príležitosť podniknúť investíciu do osvedčeného a zavedeného obchodného modelu a značky. Dopyt po logistických a fulfillmentových službách tiež každým rokom rastie vďaka rastúcemu sektoru elektronického obchodovania, preto sme zaznamenali väčší záujem zo strany záujemcov a nedávna akvizícia Prestashopu potvrdzuje stratégiu spoločnosti vydať sa týmto smerom, poskytovať svojim zákazníkom riešenie s pridanou hodnotou pre balenie a expedíciu, ful tlač a marketing a prenájom poštových schránok, aby sa mohli sústrediť na svoje hlavné činnosti, ako je rozvoj malých a stredných podnikov

Na Slovensku a v Českej republike a nahľadáte master-franchisového partnera. Čo od neho očakávate? Za čo bude zodpovedný?

Spoločnosť Mail Boxes Etc. reálne rozvíja svoju sieť centier podnikových služieb v jednotlivých krajinách prostredníctvom master-franšízových zmlúv s miestnymi partnermi. Master franchisant pôsobí ako oficiálny autorizovaný vlastník spoločnosti Mail Boxes Etc. pre dané územie. Bude zodpovedný za prispôsobenie obchodného konceptu miestnemu trhu, nábor, školenie a riadenie kvalifikovaného personálu centrály pre dané územie a otvorenie a prevádzku firemného centra a samozrejme za podpis individuálnych franšízových licencií pre rozvoj miestnej siete.

Aký veľký potenciál vidíte na našom trhu na rozvoj franšízovej siete?

Slovensko a Česká republika sú krajiny, na ktoré sa zameriavame prioritne vzhľadom na to, že ide o krajiny s rozvinutou trhovou ekonomikou orientovanou na export. Navyše 99 % aktívnych podnikov tu tvoria malé a stredné podniky, každý s menej ako 250 zamestnancami. Práve tieto firmy sú pre nás primárnymi klientmi, ktorým pomáhame zvyšovať produktivitu riešením obchodných funkcií, ktoré nie sú v ich kľúčových kompetenciách. Pokiaľ ide o rozvoj maloobchodnej siete, jedným z našich krokov v rámci kvalifikačného procesu je zistenie odhadu možného potenciálu, ktorý by sme spoločne s uchádzačom vypočítali v kroku podnikateľského plánu, kedy spoločne s našimi kandidátmi strategicky plánujeme počty prevádzok a ich rozmiestnenie podľa našich 40-ročných skúseností, vždy však  počúvame miestne znalosti partnerov. Možno povedať, že spoločne s osvedčeným obchodným systémom, ktorý bol už zavedený vo viac ako 40 krajinách, a mnohostranným modelom príjmov, ktorý umožňuje flexibilitu služieb, je spoločnosť Mail Boxes Etc. príležitosťou pre podnikateľov, aby diverzifikovali svoje obchodné portfólio a priniesli franšízu celosvetového servisného centra do svojej krajiny.

Čo ponúkate potenciálnym franšízantom? Ako prebieha úvodné školenia a podpora? Akú priebežnú podporu a školenia dostávajú franšízanti?

V našej spoločnosti vieme, že kľúčom k úspechu sú ľudia, ktorí stoja za prevádzkou, a to je dôvod, prečo investujeme do komplexného školenia a využívame naše 40-ročné skúsenosti na vytvorenie špecializovaných školiacich programov a procesov, ktoré naši Master franšízanti môžu implementovať od prvého dňa. Pomoc začína hneď prvý deň, keď kandidátom na master-franšízanta poskytuje podporu špecializovaný tím viacjazyčných Business Developerov, ktorí hovoria plynulo viac ako 8 rôznymi jazykmi (anglicky, francúzsky, portugalsky, španielsky, taliansky, čínsky, indicky a rusky). To nám umožňuje zostať kandidátom nablízku počas kvalifikačného procesu a tiež pomáhať uľahčovať priebežné odovzdávanie znalostí a skúseností. Po podpise rámcovej franšízovej zmluvy vám bude pridelený špecializovaný obchodný vývojár, ktorý s vami bude spolupracovať, a cestu školenia podporí tím z centrály. Bude to zahŕňať spoluprácu s master-franšízantom na vytvorení základných akčných plánov predaja a marketingu a rozvoja maloobchodnej siete, a to prostredníctvom úvodných stretnutí s jednotlivými zodpovednými oddeleniami. Okrem toho organizujeme špeciálne školenia pre master-franšízových partnerov a trojtýždňový kurz, na ktorom sa naučíte riadiť aktivity pilotných predajní. Školenie je silne zamerané na predaj, čo umožňuje našim master-franšízantom rozvíjať svoje obchodné schopnosti ešte pred otvorením v pridelenej krajine.

Ako to je po zahájení prevádzky franšízovej pobočky?

Podpora pokračuje aj po otvorení. Master-franšízantovi je poskytovaná podpora zo strany tímu centrály vrátane priebežnej prevádzkovej podpory, prístupu k mnohým nástrojom na realizáciu obchodných stratégií pre dlhodobý úspech, marketingových akčných plánov a podpory pri školení prostredníctvom špecializovanej online vzdelávacej platformy. Okrem toho sa aktívne zúčastňujú regionálnych stretnutí a výborov, aby mohli zdieľať a využívať všetky rôzne osvedčené postupy a know-how vytvorené prostredníctvom našej globálnej siete.

Je možné sa na vás obrátiť, ak existuje potenciálny franšízant, ktorý by si chcel otvoriť  iba jednu pobočku?

Sieť centier obchodných služieb rozvíjame v jednotlivých krajinách prostredníctvom master-franšízových zmlúv s miestnymi partnermi, preto je stratégiou nájsť vhodného kandidáta, ktorý povedie rozvoj maloobchodnej siete centier MBE na úrovni jednotlivých krajín a bude ponúkať vysoko kvalitné riešenie slúžiace firemným aj súkromným zákazníkom na trhoch e- commerce, B2B a B2C.


Vzdělání jako základ / „Vzdelanie ako základ/ Kľúčom k úspechu sú ľudia, ktorí stoja za prevádzkou, a to je dôvod, prečo MBE investuje do komplexného školenia a využíva 40ročné skúsenosti na vytvorenie špecializovaných školiacich programov a procesov, ktoré master-franšízanti môžu implementovať od prvého dňa," hovorí Maria Ilicheva zo zo spoločnosti MBE.

Populárne na fóre