Úprava stratégie expanzie

Štartovné investície / Priestory na prevádzkovanie pobočiek Volos môžu byť v obchodných centrách aj mimo nich. Ich vybavenie zaisťuje franšízor. Na franšízanta potom čaká úhrada vratnej kaucie, ktorá sa pohybuje vo výške od 20 do 28 tisíc eur podľa veľkosti prevádzkarne.
Piatok
13.08.2021
Na domácom trhu sa sieti Volos darí s pomocou franšízantov expandovať. Chuť rozvíjať svoje reštaurácie má aj u nás. Kto sa môže stať franšízantom?
 

Pôvodným zámerom franšízového systemu Volos bolo na Slovensko expandovať buď vďaka otváraniu vlastných alebo franšízových pobočiek riadených z centrály v Česku. „Čas nám však ukázal, že náš potenciál na Slovensku je v expanzii prostredníctvom master-franšízovej licencie. V tomto momente rokujeme o možnosti spolupráce a zvažujeme najvhodnejší spôsob expanzie," hovorí majiteľ konceptu Petr Tuháček s tým, že vzhľadom na covidovú situáciu a prichádzajúcej jeseni, necháva centrála diskusie otvorené a rokuje s novými záujemcami o spoluprácu.

Na domácom  trhu má franšíza Volos aktuálne 6 pobočiek a jednu na Slovensku v Košiciach. Pôvodne mal franšízor v pláne mať do konca roka 2020 na tamojšom trhu 10 reštaurácií, čo sa vinou spomalenia zapríčinenom situáciou spojenou s pandémiou COVID-19 nepodarilo. Avšak momentálne prebiehajú prípravy otvorenia v poradí siedmej pobočky, ktorá svoje miesto nájde v Prostějove. Dôjsť by k nemu malo v septembri.

Starostlivý výber franšízantov

Ako už bolo povedané, vedenie siete v súčasnosti rokuje s uchádzačmi o franšízovú spoluprácu na Slovensku.

Svojich franšízantov si však Volos veľmi starostlivo vyberá. Mnohokrát sa stane, že záujemcovia si neuvedomujú, o akú zodpovednosť a pracnosť sa jedná, a nakoniec pred samotnou finálnou dohodou zo spolupráce odstúpia. Je ťažké nájsť spoľahlivého a kvalitného partnera, ktorý do spolupráce pôjde srdcom a nadšene a proaktívne sa do podnikania pustí," hovorí Petr Tuháček s tým, že pre neho osobne je dôležité, aby sa franšízantom stal niekto, kto značke bude veriť rovnako ako on a spolupráca potom bude založená na dôvere a otvorenej komunikácii.

Dôležitou otázkou, na ktorú chce v súčasnosti poznať odpoveď celá rada tých, ktorí uvažujú o zaobstaraní licencie niektorého z franšízových konceptov znie: „Ako sa franšízantom darilo v dobe pandémie? Ako sa im toto zložité obdobie podarilo ustáť?" Podľa slov Petra Tuháčka kríza spôsobená pandémiou ovplyvnila najmä už spomínanú expanziu, samotnú prevádzku reštaurácií príliš nie. Samozrejme muselo dôjsť k niekoľkým zmenám, aby boli reštaurácie schopné reagovať na situáciu na trhu. To sa sieti Volos podarilo, keď došlo k preneseniu konceptu z klasického výdajného pultu do online sveta a zavedenie návratnej služby. Od jari 2020, kedy väčšina prevádzkovateľov musela mať v Česku v určitých obdobiach zatvorené, tak reštaurácie Volos rozšírili svoje pole pôsobnosti, vďaka čomu sa im podarilo zaujať novú skupinu zákazníkov, ktorá o značke dovtedy vôbec nevedela.


Partner s nadšením / „Hľadám takých franšízantov, ktorí budú konceptom žiť ako já. Nezakladám si na tom, že musí ísť o skúseného podnikateľa. Dôležitý je obchodný duch, chuť pracovať a neustále sa zlepšovať," upresňuje zakladateľ značky Volos Petr Tuháček.

Populárne na fóre

Pizza Hut budúcnosti

To je dobrá správa od LendingTree inc, ponúkame všetky typy pôžičiek na uspokojenie vašich želaných túžob. Či už ide o pôžičku na začatie nového podnikania,...

1 komentár(e)
posledný 23.11.2021
McDonald´s je môj koníček aj život

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

4 komentár(e)
posledný 27.04.2021
McDonald´s je môj koníček aj život

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

4 komentár(e)
posledný 27.04.2021
McDonald´s je môj koníček aj život

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

4 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Pizza Hut na love franšízantov

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

1 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Šanca na úspech v gastronómii

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

2 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Bezpečný a kvalitný servis je základ

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

1 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Steaková franšíza

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

11 komentár(e)
posledný 27.04.2021