Rozhodnutie franšízanta / „Franšíza Quickwash je vhodná pre investorov a tiež pre tých, ktorí sa chcú na jej prevádzke aktívne podieľať. Každú pobočku sa snažíme prispôsobiť držiteľovi franšízovej licencie," upresnuje Tomáš Drga.
Pondelok
17.02.2020
„Naším tohtoročným cieľom je implementácia moderného spôsobu platenia do prevádzky práčovní, prezradzuje Tomáš Drga," majiteľ franšízového konceptu Quickwash.
 

Ako by ste zhodnotili rok 2019 pre sieť Quickwash v Česku a na Slovensku?
V roku 2019 sme otvorili 4 nové pobočky reťazca značkových práčovní Quickwash, a to v Prahe Chodov a v Hloubetíne, tiež v Podebradech a Kolíne. Obzvlášť sme hrdí, že jedna z našich pobočiek bola otvorená v prestížnom obchodnom centre Westfield Chodov, ktoré patrí k najväčším v Strednej Európe. Okrem toho sme rozšírili aj niektoré naše rozbehnuté pobočky o ďalšie zariadenia. A sme pripravení rásť tiež na Slovensku. Celkovo by sme teda zhodnotili rok 2019 ako úspešný. 

V septembri ste nám prezradil, že Vaším cieľom je otvoriť samoobslužnú práčovňu v každom desaťtisícovom meste. Ako sa Vám ho darí naplňovať?
Áno, verím, že v blízkej budúcnosti sa budú pobočky otvárať aj v desaťtisícových mestách. Aj v súčasnosti máme práčovne nie iba v Prahe a krajských mestách, ale tiež v tých menších ako sú Louny, Chomutov, Most, Podebrady apod. Verím, že tento trend bude pokračovať. V malých mestách možno nie je toľko turistov alebo dočasne žijúcich pracovníkov, ktorí tvoria časť skupiny zákazníkov samoobslužných práčovní vo veľkých mestách, ale aj občania, ktorí majú stále bydlisko v byte, zariadenom domácou pračkou, začínajú oceňovať výhody, ktoré im poskytuje pranie a sušenie v samoobslužnej práčovne. Je to rýchly a jednoduchý spôsob, ako vyprať a vysušiť objemné veci, ktoré sa do domácej pračky nevojdú. Sú to napríklad chrániče a obaly na matrace, vankúše, rôzne prikrývky, závesy a pod. A maminky, ktoré sa starajú o viacčlennú domácnosť, ocenia rýchlu a praktickú možnosť, ako naraz vyprať a vysušiť veľké množstvo bielizne celej rodiny. A to platí všeobecne, či bývajú vo veľkomeste alebo v malom mestečku.

Je naozaj v každom desaťtisícovom meste dostatok potenciálnych zákazníkov, ktorí dajú vašim franšízovým partnerom zarobiť?
Verím, že postupom času bude mať samoobslužná práčovňa aj v malom meste svoje ekonomické opodstatnenie. Ekonomike práčovne v malom meste môžu pomôcť aj nižšie nájmy priestorov, ako sú v porovnaní s tými väčšími. Samozrejme, otvoriť a starať sa o samoobslužnú práčovňu je beh na dlhú trať a nie je to prostriedok na rýchle zbohatnutie, čo v malom meste platí dvojnásobne. Ale to kúzlo spočíva vo veľmi stabilnom podniku, ktorý bude trpezlivým investorom prinášať ovocie počas viacerých rokov. Záleží iba na tom, ako rýchlo sa im podarí vybudovať stabilnú klientelu, ktorá, keď bude spokojná a bude sa rada do ich práčovne vracať.

Kto sú typickí koncoví zákazníci Quickwash, na ktorých franšízanti so svojimi službami cielia?
Štruktúra zákazníkov je veľmi rôznorodá a je náročné  všeobecne povedať, ktorá skupina prevažuje. V centrách veľkých miest sú to turisti a ľudia na dlhodobých pracovných cestách. Sme svedkami rýchlo sa rozvíjajúceho trendu, kedy mladí ľudia cestujú po svete, v rôznych mestách trávia niekoľko dní a potrebujú riešiť potrebu prania a sušenia svojich odevov. V iných práčovniach budú zase prevažovať stáli obyvatelia, ktorí objavili kúzlo samoobslužnej práčovne. Zistili, že si môžu vyprať a vysušiť rôzne veci na počkanie, ale okrem toho sa v práčovni môžu stretnúť a podebatovať s priateľmi alebo iba zrelaxovať pri knižke alebo surfovaním na internete. 

Aké sú plány Quickwash na rok 2020?
Naším plánom na tento  rok je pokračovať v úsilí, ako doteraz. Okrem toho sa budeme snažiť aplikovať nové trendy, ktoré moderná doba vyžaduje. Budeme sa zameriavať na implementáciu moderných systémov platenia, či už bezkontaktnou kartou alebo na internete. Budeme sa tiež snažiť o ďalšie zdokonaľovanie nášho konceptu a zvyšovanie atraktivity dizajnu našich pobočiek.


VIZITKA ZNAČKY QUICKWASH

  • poskytovanie služieb samoobslužného prania v značkových práčovniach
  • vlastné pobočky 4
  • franšízové pobočky 2 SR, 14 ČR

Financie na rozbehnutie / Predpokladaná výška počiatočnej investície sa pohybuje medzi 48 až 80 tisíc Eur. Pokrýva náklady spojené s vybudovaním a zariadením pobočky podľa návrhu vypracovaného v spolupráci s poskytovateľom franšízovej licencie.
/1/
Dozvědět se více

Populárne na fóre

Úspech aj na malom mieste

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

1 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Rozšírili sme aktivity pobočiek

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

1 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Práčovňa ako bezpečný podnik

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

1 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Koronavírusová kríza priviedla nových franšízantov

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

4 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Koronavírusová kríza priviedla nových franšízantov

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

4 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Koronavírusová kríza priviedla nových franšízantov

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

4 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Koronavírusová kríza priviedla nových franšízantov

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

4 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Podnikanie s motýľmi

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

1 komentár(e)
posledný 27.04.2021