Nová franšíza Ship Center mieri na Slovensko

Naskočiť a podnikať / Sloboda, to je asi to najcennejšie, čo je možné získať pri vlastnom podnikaní. S franšízou tiež získavate odskúšaný projekt, značku, pomoc franšízora a návod ako zarobiť sám na seba, niesť zodpovednosť, spoznávať a rozvíjať sa. Takto k franšízovému podnikaniu pristupujú úspešní záujemcovia, ktorých tento variant podnikania oslovil.
Pondelok
12.11.2018
Ship Center ponúka zásielkové služby, polygrafickú a 3D tlač firmám i jednotlivcom. Koncept založený na poskytovaní viacerých služieb na jednom mieste chce podnikateľom ponúkať aj u nás.
 

Pre zákazníka je vždy jednoduchšie a zaujímavejšie nájsť najvhodnejšie a dostupné služby pod jednou strechou, ako obiehať a vyhľadávať jednotlivé miesta s požadovaným servisom. Na tomto princípe je postavená filozofia poľskej spoločnosti Ship Center. „Zariaď si a zorganizuj si všetko na jednom mieste“, to je slogan, ktorý sa premieta do našej činnosti a ktorým sa riadime už od vzniku našej prvej prevádzky (centrály) v Katoviciach v roku 2013“, potvrdzuje a zároveň tak upozorňuje na hlavnú prednosť Kamil Janowski, majiteľ franšízového konceptu. Prevádzky Ship Center ponúkajú zákazníkom služby centrálneho zásielkového depa pre väčšinu známych zásielkových spoločností spolu s ďalšími doplnkovými polygrafickými službami pre firmy aj jednotlivcov.

Franšízy po celom Poľsku

Ship Center v súčasnosti tvorí sieť s viac ako 60 zásielkovými a servisnými prevádzkami v rámci celého Poľska, fungujúcimi na franšízovom základe. „A čo nás charakterizuje? Konkurencieschopnosť, moderný prístup v oblasti poskytovania prepravných a zásielkových služieb, pričom sme základným bodom pre veľké kuriérske a špedičné spoločnosti ako napr. UPS, DHL, TNT, DHL, GLS, Rabe; ďalej tiež zaujímavá ponuka polygrafie vrátane veľkoformátovej tlače či inovatívnej 3D tlače, výroba pečiatok aj podpora marketingových stratégií v podobe reklamných služieb,“ upresňuje Kamil Janowski.

Jednou krajinou to nekončí

Podnikateľský franšízový systém Ship Center sa už na domácom trhu osvedčil a spoločnosť sa úspešne rozvíja. Logickým pokračovaním je preto ďalšia expanzia; materské Poľsko má doplniť pobočkami s master-franšízovou licenciou na Slovensku, v Českej republike, Litve a Maďarsku a stať sa tak medzinárodnou sieťou poskytujúcou komplexné služby. „Naším zámerom je s master-partnerom vytvoriť siete centier, ponúkajúce naše služby tzv. pod jednou strechou v spolupráci s významnými kuriérskymi a tlačiarenskými spoločnosťami v Európe,“ doplňuje ciele zakladateľ spoločnosti.

Väčšia zodpovednosť - väčší zisk

Chcete sa stať master-franšízantom? Teda podnikateľom, ktorý má väčšiu zodpovednosť, ale zároveň by pod neho patrili všetky lokálne franšízy? Táto ponuka je aktuálna. Pre získanie master-licencie je potrebné počítať s investíciou 20 000 EUR netto, ďalej s obchodnou kanceláriou v meste s počtom obyvateľov vyšším ako tri tisíc, skladom, nákladmi na bežnú prevádzku, PC a technickým a výrobným zariadením. Prvých šesť mesiacov neplatíte franšízorovi žiadne priebežné poplatky, až po uplynutí tejto doby sú stanovené na 500 EUR. 


Všetko na jednom mieste / Ship Center poskytuje zásielkové služby 12 rôznych prepravných spoločností a profesionálnych polygrafických tlačiarní, vrátane 3D tlačových služieb. Master franšízant je zodpovedný za vybudovanie siete prevádzok na lokálnom trhu. Franšízor v rámci podpory ponúka pomoc pri predaji jednotlivých licencií franšízantom.

Populárne na fóre