Piatok
04.10.2013
V samostatnom franchisingu je niekoľko základných pojmov, ktoré by mal poznať každý, kto sa o tento spôsob podnikania aspoň trocha zaujíma.
 

Franchisový systém – systém, ktorého predmetom činnosti je rozvoj prostredníctvom franchisingu, alebo jeho rozvoj je založený na sieti samostatných hospodárskych subjektov združených pod spoločnou firemnou značkou, a vyvíjajú činnosť na základe jednotlivých štandardov. Franchisant investuje do otvorenia a činnosti franchisovej pobočky, a často tiež do vybavenia pobočky tovarmi. Ide o právne, finančne a organizačne nezávislého podnikateľa.

Franchisová sieť – všetky franchisové a vlastné pobočky vytvárané v rámci určitého franchisového systému.

Franchisová koncepcia podnikania – formalizovaný a v podobe franchisového paketu spracovaný podnikateľský zámer.

Franchisor – vlastník know-how, ochrannej známky a franchisového paketu daného systému.

Franchisant – právnická alebo fyzická osoba, ktorá podniká na základe prevereného podnikateľského konceptu v rámci franchisového systému. Franchisant podniká na vlastnú päsť a nesie riziko spojené s podnikaním.

Nový franchisový systém – systém, ktorý je základom pre rozvoj novej franchisovej siete.

Franchisová pobočka – prevádzkareň, predajné miesto (ktoré je súčasťou systému) pre podnikanie vymedzené franchisovou zmluvou. Vlastníkom franchisovej pobočky je na základe príslušnej zmluvy franchisant. Franchisant môže byť vlastníkom viac ako jednej franchisovej pobočky.

Vlastná pobočka – prevádzkareň, predajné miesto, ktoré je súčasťou franchisovej siete, ktorej vlastníkom je franchisor (na rozdiel od franchisových pobočiek, ktoré patria franchisantom). Pred predajom licencie franchisor musí otestovať vlastnú koncepciu na pobočkách, ktoré vlastní (pilotné funkcie vlastných pobočiek) a prípadne ich modifikovať pre zlepšenie ponuky budúcim franchisantom.

Domáci franchisový systém – systém založený na pôvodnom slovenskom podnikateľskom koncepte, alebo na zahraničnom vzorci, avšak slovenským podnikateľom prispôsobeným slovenským tržným reáliám, otestovaných a spracovaných tak, aby sa stali východiskom pre vytvorenie funkčného licencovaného systému.

Zahraniční franchisový systém – systém ktorého podnikateľská koncepcia vznikla v zahraničí. Na Slovensku sa zahraničné systémy rozvíjajú prostredníctvom nasledujúcich foriem:

  • Dcérska spoločnosť – je to najčastejšia forma expanzie zahraničných franchisantov na Slovensku. V reporte je pojem dcérska spoločnosť chápaný ako spoločnosť založená zahraničným franchisorom na Slovensku, ktorú tento úplne ovláda (100 % podiel na kapitále spoločnosti);
  • Joint Venture – spoločný (kapitálovo a organizačne) podnikateľský zámer zahraničného franchisanta so slovenským partnerom. V tejto spoločnosti môže byť podiel oboch partnerov odlišný;
  • Master licence – je zmluva, na základe ktorej franchisor poskytuje franchisantovi (ďalej len Master franchisant) výhradné právo používať jeho franchisový paket pre podnikanie na danom území. Master franchisant sa zaväzuje na Slovensku vybudovať franchisovú sieť v stanovenej dobe a podľa zjednaných podmienok. Master franchisant hradí náklady na rozvoj siete na Slovensku, ale tiež čerpá zisk z náboru nových franchisantov. Výmenou je povinný Master franchisorovi hradiť zmluvne stanovené poplatky. Za oneskorenia pri vytváraní franchisovej siete na Slovensku Master franchisantovi môže byť uložená zmluvná pokuta;
  • Regionálny zástupca – v mene a pre zahraničného franchisora vyhľadáva na Slovensku franchisantov, ktorý s ním podpisujú zmluvy. Regionálny zástupca spravidla vykonáva časť kontrolných a podporných povinností franchisantov na Slovensku;
  • Bezprostredný franchising – je to ešte oveľa jednoduchšia forma vyhľadávania franchisantov v danej krajine. Franchisová zmluva je bezprostredne uzatvorená medzi franchisorom a franchisantom.

Franchisové obchodné systémy – pobočky, ktoré pôsobia v týchto sieťach, tvoria predajné miesta určitého tovaru, ktorých dodávateľom vo väčšine prípadov je franchisor. Tovar predáva v predajnom mieste koncovým odberateľom franchisant alebo jeho zamestnanci. Predajné miesto je označené symbolmi franchisora a je vybavené a riadené podľa jeho požiadavkami.

Franchisové systémy služieb – franchisanti pri poskytovaní služieb používajú know-how, firemné označenie, ochrannú známku a iné obchodné mená a značky poskytovateľa licencie. Podniká na území alebo na mieste vymedzenom zmluvou (franchisová pobočka).


Populárne na fóre

Penjual Obat Aborsi Solo COD 082323607616 Gynaecosid Misoprostol Cytotec Gastrul

Obat cytotec Solo, obat gastrul Solo, obat aborsi Solo, pil cytotec Solo, jual cytotec Solo, penjual cytotec Solo, jual obat cytotec Solo, penjual misoprostol Solo, jual...

1 komentár(e)
posledný 09.12.2023
Penjual Obat Aborsi Mimika COD 082323607616 Gynaecosid Misoprostol Cytotec Gastrul

Obat cytotec Mimika, obat gastrul Mimika, obat aborsi Mimika, pil cytotec Mimika, jual cytotec Mimika, penjual cytotec Mimika, jual obat cytotec Mimika, penjual misoprostol...

1 komentár(e)
posledný 09.12.2023
Penjual Obat Aborsi Sorong COD 082323607616 Gynaecosid Misoprostol Cytotec Gastrul

Obat cytotec Sorong, obat gastrul Sorong, obat aborsi Sorong, pil cytotec Sorong, jual cytotec Sorong, penjual cytotec Sorong, jual obat cytotec Sorong, penjual misoprostol...

1 komentár(e)
posledný 09.12.2023
Penjual Obat Aborsi Manokwari COD 082323607616 Gynaecosid Misoprostol Cytotec Gastrul

Obat cytotec Manokwari, obat gastrul Manokwari, obat aborsi Manokwari, pil cytotec Manokwari, jual cytotec Manokwari, penjual cytotec Manokwari, jual obat cytotec Manokwari,...

1 komentár(e)
posledný 09.12.2023
Penjual Obat Aborsi Ternate COD 082323607616 Gynaecosid Misoprostol Cytotec Gastrul

Obat cytotec Ternate, obat gastrul Ternate, obat aborsi Ternate, pil cytotec Ternate, jual cytotec Ternate, penjual cytotec Ternate, jual obat cytotec Ternate, penjual...

1 komentár(e)
posledný 09.12.2023
Penjual Obat Aborsi Mamuju COD 082323607616 Gynaecosid Misoprostol Cytotec Gastrul

Obat cytotec Mamuju, obat gastrul Mamuju, obat aborsi Mamuju, pil cytotec Mamuju, jual cytotec Mamuju, penjual cytotec Mamuju, jual obat cytotec Mamuju, penjual misoprostol...

1 komentár(e)
posledný 09.12.2023
Penjual Obat Aborsi Kendari COD 082323607616 Gynaecosid Misoprostol Cytotec Gastrul

Obat cytotec Kendari, obat gastrul Kendari, obat aborsi Kendari, pil cytotec Kendari, jual cytotec Kendari, penjual cytotec Kendari, jual obat cytotec Kendari, penjual...

1 komentár(e)
posledný 09.12.2023
Penjual Obat Aborsi Palu COD 082323607616 Gynaecosid Misoprostol Cytotec Gastrul

Obat cytotec Palu, obat gastrul Palu, obat aborsi Palu, pil cytotec Palu, jual cytotec Palu, penjual cytotec Palu, jual obat cytotec Palu, penjual misoprostol Palu, jual...

1 komentár(e)
posledný 09.12.2023