Piatok
04.10.2013
Franchising je systém istého druhu licenčných zmlúv, ktoré sa stávajú čím ďalej tým obľúbenejšími v oblasti podnikania. Do franchisingu je možné zahrnúť i rôzne typy podnikania založeného na distribučných a agentúrnych zmluvách.
 

Samostatný anglický pojem „to franchise” znamená udeliť povolenie na predaj produktov alebo poskytovanie služieb v určitej oblasti jednou firmou firme inej. V Európe a na Slovensku sa používa užšie chápanie pojmu franchisnig. Je ním chápaná dlhodobá zmluvná spolupráca medzi nezávislými podnikateľmi – poskytovateľom franchisingu (franchisorom) a odberateľom franchisingu (franchisantom) – na základe ktorej franchisor poskytuje franchisantovi znalosti o vedení firmy a požičiava mu svoju obchodnú značku.

Autori ako J. N. Adams a K. V. Prichard Jones či S. Jedrzejewski, autor "Zmluvy franchisingu" popisujú dva významy termínu "franchising". V užšom význame znamená distribučnú zmluvu doplnenú o právo používať obchodnú značku producenta. V širšom význame je to zmluva, na základe ktorej jedna strana predáva právo na používanie jeho obchodného názvu druhej strane, udeľuje jej podporu a poradenstvo pri vedení podniku a dohliada na jej činnosť, avšak pri zachovaní samostatnosti oboch strán.

Podľa Martina Mendelsohna, autora učebnice "Ako si zvoliť biznis pre seba", popularita termínu franchising narástla spoločne s rozvojom tzv. franchisingu podnikateľskej koncepcie, ktorá znamená udelenie licencie jednou osobou (franchisorom) druhej osobe (franchisantovi). Táto licencia oprávňuje franchisanta používať značku/logo franchisora a celú licenciu, ktorá zahrňuje všetky elementy nevyhnutné na založenie firmy novou osobou a na podnikanie s trvalou pomocou franchisora, ktorú poskytuje podľa skôr stanovených zásad.

Podľa Barbary Pokorské, autorky "Lexikónu franchisingu", najviac známe definície v dvoch typoch regulácií: v etických kódexoch združení (zväzov) franchisingu a antimonopolných zákonoch . Európsky etický kódex franchisingu definuje franchising ako systém marketingu produktov, služieb a technológií, založených na tesnej a stálej spolupráci medzi právne a finančne odlišnými podnikmi – franchisorom a franchisantom – v rámci ktorej franchisor poskytuje svojím franchisantom určitý nárok, ale rovnako ich zaväzuje k povinnosti uskutočňovať činnosti v súlade s koncepciou franchisingu. Tento nárok oprávňuje každého franchisanta, výmenou za bezprostredné alebo sprostredkované finančné služby, know-how, obchodné a technické metódy, systémy procedurálnych a iných vlastníckych priemyselných alebo intelektuálnych práv, pri zaistení stálej obchodnej a technickej pomoci, v rámci na obdobia trvania písomnej franchisovej zmluvy uzatvorenej za týmto účelom medzi oboma stranami.

Podľa definície Európskeho etického kódexu franchisingu – Franchising je odbytový systém, prostredníctvom ktorého sa uvádzajú na trh tovary a/alebo služby a/alebo technológie. Opiera sa o úzku nepretržitú spoluprácu právne a finančne samostatných a nezávislých podnikateľov – franchisora a jeho franchisantov. Franchisor zaručuje svojím franchisantom právo a zároveň im dáva povinnosť uskutočňovať obchodnú činnosť v súlade s jeho koncepciou.


Populárne na fóre

TOP 5 odborov pre podnikanie v roku 2021

Všetci vieme, že rok 2020 bol pre všetkých ťažkým rokom. Všetci sa v tomto novom roku zameriavajú na finančnú stabilitu. Je však ťažké získať úver od banky,...

1 komentár(e)
posledný 20.01.2021
Koľko a prečo toľko?

Naše ponuky boli pre tento nový rok revidované. Našu ponuku pôžičiek rozširujeme tentokrát do poľnohospodárstva a do akejkoľvek inej oblasti, v ktorej by bol klient...

8 komentár(e)
posledný 20.01.2021
Koľko a prečo toľko?

Naše ponuky boli pre tento nový rok revidované. Našu ponuku pôžičiek rozširujeme tentokrát do poľnohospodárstva a do akejkoľvek inej oblasti, v ktorej by bol klient...

8 komentár(e)
posledný 20.01.2021
Koľko a prečo toľko?

Naše ponuky boli pre tento nový rok revidované. Našu ponuku pôžičiek rozširujeme tentokrát do poľnohospodárstva a do akejkoľvek inej oblasti, v ktorej by bol klient...

8 komentár(e)
posledný 20.01.2021
Koľko a prečo toľko?

Peniaze na čokoľvek (Pôžičky a hypotéky) Ponúkame rýchle a výhodné úvery. Od 1000 do 100.000,00 Eur. Úvery pre jednotlivcov aj manželov, zamestnancov,...

8 komentár(e)
posledný 15.01.2021
Koľko a prečo toľko?

Dobry den Potrebujete rýchlu pôžičku na financovanie rôznych aktivít alebo projektov? Podajte žiadosť hneď a rýchlo získate pôžičku za menej ako 48 hodín bez...

8 komentár(e)
posledný 29.11.2020
Koľko a prečo toľko?

VITAJTE: PÔŽIČKA MEDZI VÁŽNYMI A ÚNAVNÝMI JEDNOTLIVCAMI ONLINE. Ponuka pôžičky medzi jednotlivcami rýchla Rýchla pôžička na ukončenie vašich starostí za menej...

8 komentár(e)
posledný 12.11.2020
Koľko a prečo toľko?

VITAJTE: PÔŽIČKA MEDZI VÁŽNYMI A ÚNAVNÝMI JEDNOTLIVCAMI ONLINE. Ponuka pôžičky medzi jednotlivcami rýchla Rýchla pôžička na ukončenie vašich starostí za menej...

8 komentár(e)
posledný 12.11.2020