Piatok
11.10.2013
Franchisové systémy je možno rozdeliť podľa rôznych kritérií: druhu know-how, druhu hospodárskej činnosti či spôsobu organizácie systému.
 

Predstavujeme najdôležitejšie klasifikácie.

  1. Podľa druhu činnosti:
 • Distribučný franchising
 • Franchising služieb
 • Výrobný franchising
 • Zmiešaný franchising
  2. Podľa druhu know-how odovzdávaného franchisantovi:
 • Franchising distribúcie produktu (angl. product distribution franchising)
 • Franchising formulácie podniku (angl. business format franchising)
  3. Podľa organizácie systému:
 • Bezprostredný franchising
 • Mnohonásobný franchising
 • Master-franchising (subfranchising)
 • Regionálne zastúpenie