Expense Reduction Analysts

Informácie o franchisovém systému

popis franchisového systému

Expense Reduction Analysts (ERA) bola založená vo Veľkej Británii a za 29 rokov sa stala najväčšiu poradenskou spoločnosťou na svete, ktorá pomáha podnikateľom optimalizovať náklady. ERA je jednotkou vo svete v oblasti obchodej stratégie, dodávateľského reťazca a riadenia nákladov a víťazom najlepšej franchisy bielych golierov v rokoch 2018, 2019 a 2020.

Expenese Reduction Analyst už dokončilo viac ako 18 000 realizovaných projektov.

Viac ako 750 franchisových partnerov pôsobiacich v 45 krajinách po celom svete už teraz ťažia z výhod svojho vlastného potenciálne vysoko ziskového podnikania pri spolupráci s ostatnými, ktorí sú súčasťou tejto oceňovanej medzinárodní značky.

Podniky agresívne optimalizujú základné výdaje, mnohým z nich stále vznikajú vysoké, až 40% denné prevádzkové náklady. Dôvodom je, že veľká časť spoločností nemá dostatok ľudských zdrojov alebo zodpovedajúce znalosti a skúsenosti, aby dokázali udržať kontrolu nad tymito výdajmi. Naši franšízoví partneri pomáhajú s riadením nákupného procesu dosiahnuť merateľné úspory a dlhodobo zvýšiť pridanú hodnotu. Dosiahnu to zvyčajne tým, že zákazníkom ponúkajú možnosť "No win - No fee" (žiadna výhra - žiadny poplatok), pričom naši franchisoví partneri berú toto riziko na seba, ale súčasne sa podieľajú na rozdelení získaných úspor počas dvoch rokov. Ak nedosiahnu žiadne úspory, zákazník nenesie žiadne náklady.

Medzi našich klientov patria všetky druhy podnikov: nemocnice, univerzity a školy, charitatívne organizácie a neziskové organizácie. Medzi nimi sú tiež svetové spoločnosti a úšpené značky vrátane IKEA, SWPS University, NOVOL, SGB Bank SA, Decathlon, SAMAG a ďalších. Za  rozmanité portfólio klientov vďačíme našim znalostiam vo viac ako 40 rôznych typoch nákladov a 29 rokom skúseností na trhu.

Franchisové pobočky

Celosvetovo spoločnost Expense Reduction Analysts vybudovala sieť viac ako 750 partnerov v 45 krajinách. Franchisanti Expense Reduction Analysts navzájom spolupracujú a vytvárajú pri implementácii projektov pre klientov národné a medzinárodné tímy. Umožňuje to každému poradcovi  sústrediť sa na svoje silné stránky a zároveň ťažiť z odborných znalostí a schopností ostatných partnerov. Vďaka znalostiam dostupným v sieti Expense Reduction Analysts si zákazníci môžu byť istí, že obdržia najlepšie obchodné riešenie šité na mieru ich potrebám.

Obrázok pobočky systému
Informácie pre franchisantov

Podpora pre franchisantov

 • Osvedčený obchodný model odolný voči kríze a osvedčená metodika optimalizácie nákladov
 • Právo používať názov, značku a logo „Expense Reduction Analysts“ počas celej doby  franchisy
 • Poskytnutie a prístup k KNOW-HOW ERA, vrátane prevádzkovej príručky a metodiky
 • Prístup do globálnej siete viac ako 750 konzultantov ERA
 • Trvalá podpora nášho operačného oddelenia
 • Základné školenie v metodike ERA, získavanie zákazníkov a implementácia projektov na základe metodického rámca ERA a ďalšie interné školenia
 • Tréning, ktorý vám pomôže transformovať sa na všestranného konzultanta a podporí vás pri získavaní zákazníkov
 • Neustály mentoring od skúsených franšízantov ako podpora pri realizácii projektov
 • Špecializovaný IT software – databáza a nástroje na prácu vo virtuálnom ekonomickom prostredí
 • Podpora systémov IT a ERA
 • Podpora oceňovaného marketingového tímu, ktorý robí online a digitálny marketing za účelom rozvoja osobného povedomia o značke.
 • Vyhradená podpora generovania leadov prostredníctvom nášho programu Power Assist

Nevyhnutná investícia na začiatku

 • výška investície súvisiacej s nákupom franchisovej ​​licencie je 29,9 tis. eur,
 • 22% čistý mesačný licenčný poplatok z príjmov franchisy,
 • 3% čistý mesačný marketingový poplatok z príjmov franchisy.

Základné požiadavky

Ako poskytovateľ franchisy sme stanovili úlohu našich špecialistov snažiť sa o neustále zlepšovanie všetkých aspektov činnosti ERA. Dôkladne vyberáme franchisových ​​partnerov, ktorí prinesú našej sieti určitú hodnotu a stanú sa cennými členmi tímu.

Expense Reduction Analysts dynamicky rozvíja franchisovú sieť tiež na Slovensku a hľadá nových partnerov, s ktorými bude spolupracovať. Franchisanti sú najčastejšie ľudia, ktorí už dosiahli profesionálny úspech, pracujú v rôznych podnikoch na vysokých pozíciách a chcú zahájiť vlastné podnikania v poradenskom priemysle.


Informácie o franchisorovi

E R Associates Ltd. (Slovakia)

40 Churchill Square, Kings Hill, West Malling Kent, ME19 4YU, United Kingdom

+48 517 086 270

mbrzeminski@expensereduction.com

expensereduction.com

Kontaktná osoba pre záujemcov o licenciu

Michał Brzemiński

 Head of CEE Development

Zistite viac

Ak chcete získať viac informácií, vyplňte kontaktný formulár nižšie. Vaše údaje budú odovzdané priamo Expense Reduction Analysts.

Správa
Meno a priezvisko *
Miesto *
Telefon *
E-mail *

Prečítaj články

Najčítanejšie

Informácie zadané v katalógu dodávajú samotné franchisové systémy. Pred podpisom zmluvy o spoluprácu by mal každý záujemca posúdiť ponuku danej firmy. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť informácie o systémoch udávaných v katalógu. V prípade zistenia, že udávané informácie nie sú pravdivé či neaktuálne, prosíme kontaktuje redakciu.