Expense Reduction Analysts

Informácie o franchisovom systéme

popis franchisového systému

Pripojte sa k medzinárodnej skupine odborníkov na optimalizáciu nákladov a vybudujte si vlastnú poradenskú spoločnosť založenú na osvedčenej metodike.

Expense Reduction Analysts (ERA) celosvetovo vybudovala sieť viac ako 750 partnerov v 50tich krajinách. Už 30 rokov jej odborníci podporujú globálne aj lokálne podniky, optimalizujú ich prevádzku, minimalizujú náklady a zaisťujú dodatočné zdroje investícií. ERA je svetovým lídrom v oblasti obchodnej stratégie, dodávateľského  reťazca a riadenia nákladov. Získala titul "Best White Collar Franchise" (Najlepšia franchisa bielych golierov) v rokoch 2018, 2019 a 2020.

Od začiatku svojej činnosti odborníci ERA realizovali už viac ako 35 000 projektov pre takmer 40 nákladových kategórií. Poskytuje poradenské služby na dennej báze, v spolupráci s klientmi dosahuje skutočné úspory a optimalizuje náklady na základe„No Success No Fee“. ERA podporuje spoločnosti po celom svete a verejnoprospešné inštitúcie. Medzi jej klientov patrí okrem iného IKEA, El nino parfum, OFZ, Cytopathos, Maxion Wheels, Hornbach, Coccodrillo, SGB Bank SA, Petrof, Decathlon, Delloite a ďalšie.

Franchisanti Expense Reduction Analysts navzájom spolupracujú a vytvárajú národné a medzinárodné tímy pri implementácii projektov pre klientov. To umožňuje každému partneroi sústrediť sa na svoje silné stránky a zároveň ťažiť z odborných znalostí a schopností ostatných partnerov. Vďaka znalostiam dostupným v sieti Expense Reduction Analysts si klienti môžu byť istí, že obdržia najlepšie obchodné riešenia šité na mieru ich potrebám.

Koho hľadáme?

Hľadáme Partnera, ktorý rozšíri česko-slovenský tím s pôsobnosťou v rámci globálnej poradenskej siete. Ak ste osobnosť so

 • Seniornými obchodnými skúsenosťami, alebo
 • Profesijnou expertízou
 • Skúsenosťami z vyššieho/vrcholového manažmentu
 • Ambíciami prevádzkovať vlastné úspešné podnikanie
 • Znalosťou Business English
 • Ste pripravení uskutočniť počiatočnú investíciu/ jedná sa o franšizingovú príležitosť

Budete mať ako Partner príležitosť byť súčasťou celosvetového tímu vysoko kvalifikovaných franchisantov a rozvíjať vlastné expertné poradenstvo v rámci Expense Reduction Analysts

ERA-rozvoj pre senior manažérov

Expense Reduction Analysts je expertná sieť, ktorá združuje nezávislých partnerov s minimálne 15ročnou praxou v rozličných odboroch a skúsenosťami z vrcholového manažmentu. Vytvárajú „special interest“ tímy, v ktorých zdieľajú svoje odborné znalosti, aby ich mohli úspešne využiť pri práci s klientmi. Kombinácia ich potenciálu s podrobnou ERA metodikou zaručuje, že služby Expense Reduction Analysts sú klientmi veľmi žiadané. Do ERA sa môže pripojiť každý, kto má doloženú vlastnú dlhoročnú profesijnú prax v manažérskych pozíciách a má ambície prevádzkovať vlastné úspešné podnikanie v oblasti riadenia nákladov, dodávateľských reťazcov a zaistovanie dodatočných zdrojov investícií.

Koľko si môžete zarobiť?

Neexistuje žiadny limit, koľko môžete zarobiť ako partner Expense Reduction Analysts v Českej republike a na Slovensku. Príjem väčšiny našich partnerov sa pohybuje v sedemmiestnych číslach. Rok od roka sa zvyšuje, tak ako rozširujú svoju konzultačnú činnosť a tým rastie aj ich zárobkový potenciál.  

ERA-kľúč k ziskovému podnikaniu

Sieť ERA ponúka partnerom osvedčenú ERA metodiku práce uplatňovanú u klientov. Poskytuje znalosti potrebné ku optimalizácii nákladov a tímovú podporu. Franchisanti vstupujúci do siete odborníkov prinášajú svoje intelektuálne a praktické úspěchy.  Zároveň čerpajú potrebné znalosti od špecialistov z celého sveta, ktorí s nimi spolupracujú na projektoch. Výmena kompetencií a skúseností umožňuje rozvíjať predošlé nadobudnuté zručnosti a skúsenosti, spájať inovatívne riešenia a rozširovať ich záber. Rozsiahly školiaci systém poskytuje efektívny spôsob spolupráce, vďaka ktorému sa ERA darí optimalizovať náklady už 30 rokov.

ERA garantuje

 • Školenie zlepšujúce zručnosti a rozširujúce rozsah kompetencií
 • Mentoring skúsených ERA partnerov
 • 10ročná franchisová licencia s možnosťou 5ročného predĺženia
 • Školiaci program svetovej úrovne
 • Individuálne koučovanie a podpora budovania vlastného poradenstva
 • Atraktívna obchodná ponuka „Bez úspor – žiadny poplatok“ pre klientov
 • Priebežná marketingová a predajná podpora
 • Prístup k IT systémom prispôsobeným potrebám  zákazníkov s 24-hodinovou podporou

Zistite viac! Vyplňte nižšie uvedený formulár a naši zástupcovia vás budú čo najskôr kontaktovať.

Franchisové pobočky

Celosvetovo spoločnosť Expense Reduction Analysts vybudovala sieť viac ako 750 partnerov v 45 krajinách.

Franchisanti Expense Reduction Analysts navzájom spolupracujú a vytvárajú pri implementácii projektov pre klientov národné a medzinárodné tímy. Umožňuje to každému poradcovi  sústrediť sa na svoje silné stránky a zároveň ťažiť z odborných znalostí a schopností ostatných partnerov. Vďaka znalostiam dostupným v sieti Expense Reduction Analysts si zákazníci môžu byť istí, že obdržia najlepšie obchodné riešenie šité na mieru ich potrebám.

Obrázok pobočky systému
Informácie pre franchisantov

Podpora pre franchisantov

 • Osvedčený obchodný model odolný voči kríze a osvedčená metodika optimalizácie nákladov
 • Právo používať názov, značku a logo „Expense Reduction Analysts“ počas celej doby trvania spolupráce
 • Poskytnutie KNOW-HOW a metodiky ERA
 • Prístup do globálnej siete viac ako 750 Partnerov ERA
 • Priebežná podpora nášho Support centra
 • Základné školenie v metodike ERA, získavanie Klientov a implementácia projektov na základe metodického rámca ERA a ďalšie interné školenia
 • Koučovanie , ktoré vás podporí pri získavaní klientov
 • Neustály mentoring od skúsených partnerov ako podpora pri realizácii projektov
 • CRM Systém
 • Špecializovaný IT software – databáza a nástroje na prácu vo virtuálnom ekonomickom prostredí
 • Podpora systémov IT a ERA
 • Podpora marketingového tímu, ktorý zaisťuje online a digitálny marketing za účelom rozvoja a budovania povedomia o značke.
 • Vyhradená podpora generovania leadov prostredníctvom nášho programu Power Assist

Nevyhnutná investícia na začiatku

 • 40 tis. € (Partner Franchise Licence ČR&SR + Foundational Training 12 dní /Kent, GB)

Základné požiadavky

Ako poskytovateľ franchisy sme stanovili úlohu našich špecialistov snažiť sa o neustále zlepšovanie všetkých aspektov činnosti ERA. Dôkladne vyberáme franchisových ​​partnerov, ktorí prinesú našej sieti určitú hodnotu a stanú sa cennými členmi tímu.

Expense Reduction Analysts dynamicky rozvíja franchisovú sieť ako na Slovensku tak aj v Čechách a hľadá nových partnerov, s ktorými bude spolupracovať. Franchisanti sú najčastejšie ľudia, ktorí už dosiahli profesionálny úspech, pracujú v rôznych podnikoch na vysokých pozíciách a chcú zahájiť vlastné podnikanie v oblasti poradenstva s finančným efektom odpovedajúcim ich očakávaniam.


Informácie o franchisorovi

E R Associates Ltd. (Slovakia)

40 Churchill Square, Kings Hill, West Malling Kent, ME19 4YU, United Kingdom

+420 606 611 357

pkulhanek@expensereduction.com

sk.expensereduction.com

Kontaktná osoba pre záujemcov o licenciu

Pavel Kulhánek +420 606 611 357

Jitka Kulhánková +420 731 431 957

Zistite viac

Ak chcete získať viac informácií, vyplňte kontaktný formulár nižšie. Vaše údaje budú odovzdané priamo Expense Reduction Analysts.

Správa
Meno a priezvisko *
Miesto *
Telefon *
E-mail *

Prečítaj články

Najčítanejšie

Informácie zadané v katalógu dodávajú samotné franchisové systémy. Pred podpisom zmluvy o spoluprácu by mal každý záujemca posúdiť ponuku danej firmy. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť informácie o systémoch udávaných v katalógu. V prípade zistenia, že udávané informácie nie sú pravdivé či neaktuálne, prosíme kontaktuje redakciu.