Zavedené podnikanie / Partneri konceptu Malina preberajú do svojej správy už fungujúce pobočky s určitou históriou. Zatiaľ ide o obchody v Bratislave.
Piatok
29.07.2022
Sieť maloobchodných predajní Malina potraviny chce previesť zabehnuté pobočky na partnerov. Je novinkou v Katalógu franšíz.
 

Pod hlavičkou Malina potraviny aktuálne na slovenskom trhu funguje celkovo 34 pobočiek, v ktorých pracuje 100 ľudí. Všetky z nich nájdu zákazníci v Bratislave. Cieľom spoločnosti Potraviny BA, ktorá za konceptem stojí, je zverenie aspoň časti z nich partnerom. Môžu sa tak stať súčasťou rodinného podniku.

Asi najväčším lákadlom pre záujemcov o podnikanie môže byť nulová počiatočná investícia, ak nepočítame vratnú kauciu vo výške 5000 eur, ktorá bude partnerovi vrátená po skončení spolupráce. Celú predajňu, ktorá má pre zákazníkov otvorené 7 dní v týždni, financuje poskytovateľ licencie. Bonusom pre uchádzačov o licenciu je možnosť výberu z už fungujúcich bratislavských pobočiek, a to napríklad s ohľadom na miesto bydliska. Ako prevádzkovateľovi jednej z pobočiek náleží partnerom, ktorí sú v úlohe manažérov predajne, garantovaná fixná mesačná odmena s možnosťou dosiahnuť extra variabilnú zložku.

Partneri s vášňou pre podnikanie

Od partnera vedenie spoločnosti očakáva, že zabezpečí bezproblémový chod predajne, prevezme zodpovednosť za objednávky a predaj tovarov. Čakajú na ňho aj záležitosti týkajúce sa práce s personálom a tiež zodpovednosť za dosahovanie dopredu stanoveného obratu. K tomu, aby sa mu to darilo, bude využívať zabehnutý systém predaja potravin a know-how značky Malina. K dispozícii je aj nepretržitá odborná, technická, personálna a IT pomoc pri riešení problémov.

Zájujemca o podnikanie so značkou Malina musí mať pozitívny prístup k podnikaniu, a hlavne schopnosť motivovať k výkonom nielen seba, ale aj celý tím. Dobrou správou je, že od potenciálnych partnerov sa nepožadujú skúsenosti z odboru. Všetko potrebné na správne vedenie pobočky sa naučí v rámci povinného školenia v školiacom centre.


Zákazníkom na dosah / Pobočky MALINA zákazníci nájdu v lokalitách, kde bývajú, pracujú, kam bežne chodia. Svoje miesto majú v rezidenčných častiach miest, business centrách a v peších zónach.