Inovácie zamerané na franšízantov

Na ceste do veľkých miest / Slovensko je pre Maple Bear dôležitým trhom, ktorý má veľký potenciál. Aktuálne hľadá franšízantov, ktorí chcú založiť dvojjazyčné škôlky a školy v 3 najväčších mestách.
Pondelok
11.07.2022
Zavedené franšízové systémy sa snažia neustále zavádzať novinky, ktoré franšízantom zlepšia a zjednodušia podnikanie. Čo je nové vo vzdelávacom koncepte Maple Bear?
 

Pôvodom kanadský koncept Maple Bear Global Schools, ktorý je najväčším globálnym franšízovým vzdelávacím systémom z hľadiska počtu krajín, v ktorých pôsobí, spojil svoje sily so spoločnosťou Kinderpedia, ktorá vyvíja softvér a aplikácie na riadenie škôl a komunikáciu so zákazníkmi. Výsledkom tohto partnerstva je jednotný operačný systém pre integráciu všetkých administratívnych, finančných a vzdelávacích aktivít a potrieb, ktorý bude k dispozícii všetkým majiteľom škôlok a škôl Maple Bear po celom svete.

Súčasťou nového systému sú špeciálne funkcionality, ktoré riešia plánovanie a sledovanie prevádzky školy, správu tried, sledovanie pokroku, komunikáciu s rodičmi a automatizuje fakturáciu školného. Aplikáciu už viac ako dva roky využívajú Maple Bear CEE a Maple Bear UAE. Celosvetové rozšírenie riešenia je naplánované na nasledujúcich 18 mesiacov. Nové školy, ku ktorých otvoreniu ešte len dôjde, začnú svoju prevádzku už so systémom Kinderpedia, tie existujúce by naň mali postupne prejsť.

Inovatívne technologické riešenia sú kľúčovou súčasťou ponuky spoločnosti Maple Bear a partnerstvo so spoločnosťou Kinderpedia nám umožňuje poskytnúť našim pedagogickým pracovníkom intuitívne nástroje, ktoré im zjednodušia administratívne úlohy a výrazne zefektívnia ich prácu. Mobilná aplikácia nám tiež umožňuje otvoriť komunikačný kanál s rodičmi, ktorí zohrávajú zásadnú úlohu pri spolupráci s nami na ceste svojich detí za vzdelaním. Pre našich majiteľov škôl a partnerov po celom svete poskytuje Kinderpedia komplexný nástroj na riadenie škôl, ktorý uľahčuje administratívne a finančné úlohy v ich regionálnych sieťach, zvyšuje transparentnosť a dialóg a podporuje osvedčené postupy,“ hovorí Arno Krug, generálny riaditeľ spoločnosti Maple Bear Global Schools.

Program Maple Bear je založený na dvojjazyčnom vzdelávaní a je navrhnutý tak, aby komplexne riešil vývoj detí. Vychádza z kanadského vzdelávacieho systému, ktorý je dlhodobo patrí medzi najlepšie na svete. Cieľom vedenia konceptu je v regióne strednej a východnej Európy vytvoriť vzdelávací systém, ktorý bude prenášať osvedčené postupy z kanadských dvojjazyčných osnov a štýlu výučby a zároveň sa prispôsobí miestnym zákonom a osnovám.


Plné triedy / V súčasnosti je do viac ako 550 škôl Maple Bear v rannom detstve, základných, stredných a vysokých školách v 32 krajinách sveta zapísaných viac ako 44 000 študentov. Master-franšízanta hľadá značka aj u nás.

Populárne na fóre