Jasný plán / Slovensko je pre Maple Bear dôležitým trhom, ktorý má veľký potenciál. Franšízor hľadá aktuálne franšízantov, ktorí chcú založiť dvojjazyčné škôlky a školy v 3 najväčších mestách.
Nedeľa
14.11.2021
Franšíza Maple Bear vzdeláva študentov v 17 krajinách sveta. Školy a škôlky chce otvárať u nás. Ako funguje franšízová spolupráce?
 

Program Maple Bear založený na dvojjazyčnom vzdelávaní je navrhnutý tak, aby komplexne riešil vývoj detí. Vychádza z kanadského vzdelávacieho systému, ktorý je dlhodobo zaraďovaný medzi najlepšie na svete. Cieľom vedenia spoločnosti je v regióne strednej a východnej Európy vytvoriť vzdelávací systém, ktorý bude prinášať osvedčené postupy z kanadských dvojjazyčných osnov a štýlu výučby a zároveň sa prispôsobí miestnym zákonom a osnovám.

„Postavenie našich škôl je veľmi špecifické," hovorí generálny riaditeľ Maple Bear v strednej a východnej Európe Yann Biden. Hoci sa jedná o medzinárodný systém, Maple Bear je na každom trhu registrovaný ako miestna vzdelávacia inštitúcia, ktorá, ako sme už uviedli, sa prispôsobuje miestnym predpisom. „To znamená, že prijíma miestne osnovy, ale vylepšuje ich tým, že aplikuje kanadské osnovy a najlepšie kanadské výučbové metodiky a stratégie," dodáva.

Online i offline vzdelávanie

Zaobstaraním franšízovej licencie konceptu Maple Bear získava franšízant komplexný balíček. Podľa Yanna Bidena je veľmi dôležité poukázať na to, že tento typ partnerstva nie je len o pridelení licencie k osnovám, čo je typická a úplne bežná prax. Ide o prenos celého konceptu, stratégie výučby, osnov a dôležitého školenia, ktoré franšízant neabsolvuje len na začiatku spolupráce, ale priebežne po celý čas jej trvania.

Licencia Maple Bear umožňuje franšízantom otvoriť všetky "formáty" škôl, od materských až po stredné školy. Nie je to však jeho povinnosťou. Môže napríklad začať otvorením materskej školy a v momente, keď sa rozhodne začať novú fázu spolupráce v podobe otvorenia základnej alebo strednej školy vie, že túto príležitosť má a nie je potrebné viesť ďalšie rokovania o rozšírení spolupráce.

Franšízant má tiež prístup k online platforme, ktorá obsahuje komplexný učebný plán pre deti od 3 mesiacov do 18 rokov. Partneri tiež dostanú prevádzkovú príručku, ktorá im pomôže efektívne viesť ich školy. Učebný plán, ktorý franšízanti dostanú, nie je rigidný a vyvíja sa. Preto je prevádzková príručka priebežne aktualizovaná a dopĺňaná najnovšími osvedčenými postupmi kanadského vzdelávania.


Skúsenosti zo zámoria / Maple Bear Education System bol založený v roku 2004, dnes vzdeláva viac ako 40 tisíc detí a študentov.

Populárne na fóre