Kanadské vzdelávanie aj pre deti na Slovensku

Veľké mestá v hľadáčiku / Slovenská republika je pre Maple Bear dôležitým trhom, ktorý má veľký potenciál. Vedenie konceptu hľadá franšízantov, ktorí by do konca roka 2021 otvorili dvojjazyčné škôlky a školy vo viacerých mestách.
Pondelok
12.04.2021
„Podpora zo strany franšízora je pre nás kľúčová," hovorí Liliana Nikolová, franšízantka konceptu bilingválnych škôl a škôlok Maple Bear v Bulharsku.
 

Prečo ste si vybrala spoločnosť Maple Bear ako partnera pre svoju škôlku a školu?
Pre dosiahnutie úspechu musíte dôverovať svojmu partnerovi a uistiť sa, že navrhnutý obchodný model je vyskúšaný a efektívny v rôznych regiónoch a kultúrach. Kanadská sieť škôl Maple Bear je príkladom úspechu v sektore vzdelávania. Má preukázané skúsenosti vo vytváraní vynikajúceho funkčného vzdelávacieho modelu bez ohľadu na krajinu alebo kultúru.

Aké kroky ste podnikli pred spustením vašej školy v Sofii?
Franšíza Maple Bear dôkladne vyberá svojich partnerov, aby si boli istí, že budú poskytovať najlepšie kanadské bilingválne imerzívne vzdelávanie a že udržia jeho vysokú kvalitu. Samotný proces je však relatívne jednoduchý. Tím Maple Bear pre strednú a východnú Európu som oslovila prostredníctvom webu https://www.ownamaplebearschool.ca/. S tímom sme diskutovali o rozsahu nášho projektu v Sofii a po uzatvorení partnerstva bol zahájený proces implementácie a našej integrácie do globálnej siete. Akademickú implementáciu viedli tímy v Kanade (200 školiteľov a 50 autorov osnov), zatiaľ čo regionálny tím v strednej a východnej Európe nás podporoval pri  operatívnej a obchodnej implementácii. Práve neustála podpora, ktorú sme počas tejto cesty dostávali a stále dostávame, je kľúčová a vysvetľuje celosvetový úspech Maple Bear.

Čo myslíte, že najviac láka rodiny na vaše základné školy Maple Bear? 
Existuje veľa faktorov, ale vyberiem tri, ktoré považujem za najdôležitejšie. Sú to rodičia, ktorí hľadajú novú metodiku a prístupy, ktoré sú obsiahnuté v osnovách MapleBear. Chcú, aby ich deti boli proaktívne, mali kritické myslenie a vedeli riešiť problémy. To všetko poskytujú osnovy MapleBear, pretože učenie má zmysel a učitelia vedú praktický proces získavania nových informácií. Druhým bodom je imerzia v anglickom jazyku. Je pravda, že my neučíme angličtinu. Učíme v anglickom jazyku prostredníctvom autentickej anglickej literatúry, matematických problémov a hodín vedy. Posledným faktorom je, že Maple Bear je miestna škola a štúdium nášho jazyka je pre nás rovnako dôležité ako štúdium angličtiny.

Prečo si myslíte, že rodičia po celom svete milujú Maple Bear?
V Maple Bear Sofia veríme, že učenie je emotívne a praktické, prináša hlbšie porozumenie a skutečné uspokojenie. Štúdium na Maple Bear je cesta znalostí. Touto cestou sme sa vybrali - vytvorili sme bezpečné a spoľahlivé prostredie vzájemného rešpektu, dôvery, zodpovednosti a spolupráce, v ktorom môžu byť deti samé sebou, môžu sa učiť a klásť otázky. Používame kanadskú metodiku, ktorá vedie k učeniu hromadením trvalých znalostí, ktoré rozvíjajú zovednosti celoživotného vzdelávania, napĺňajú obsah významom a deti sú vďaka nej motivované, zvedavé a proaktívne. Naša škola je založená na inklúzii a nevyberá si deti, pretože majú najlepšie výsledky v matematike alebo angličtine. Budeme pracovať so všetkými deťmi na dosiahnutie ich plného potenciálu, pretože veríme, že hlavný kanadský vzdelávací princíp je kľúčom k úspechu: nikto nezostáva pozadu.

Čo je na prevádzkovaní škôlky alebo školy Maple Bear najviac obohacujúce?
Mám pocit, ako by som zahájila celoročný intenzívny kurz. Existuje toľko stratégií vo všetkých oblastiach, ktoré je potrebné implementovať, a to je pre mňa a mojich zamestnancov pri plánovaní a výučbe veľmi vzrušujúce a dáva nám to energiu. Najviac obohacujúcou časťou teda je, keď vidím, že sa všetko prepojilo - pozitívne vzťahy a bezpečné a stimulujúce prostredie, v ktorom deti môžu naplno využiť svoj potenciál.

Ako program a výcvik Maple Bear rozvíja vašich učiteľov?
Na Maple Bear sa mi veľmi páči tréningový program. Najdôležitejším aspektom pre náš tím sú nielen úvodné školenia, ale neustály priebežný tréning a koučovanie. Poskytuje príležitosť zdieľať, pýtať sa a porozumieť účelu, stratégiám a výsledkom. Prináša tiež štruktúru a slobodu pri vytváraní plánov hodín výučby. Vďaka neustálemu zlepšovaniu, koučovaniu nášho tímu a podpore kanadského akademického riaditeľa môžu naši študenti ťažiť z najnovjších metód a stratégií vo vzdelávaní. Jeho podpora a prístup založený na spolupráci umožňuje nielen profesionálny rozvoj učiteľov v našej škole, ale tiež s nimi buduje pozitívny vzťah, aby zaistil úspešné vzdelávanie našich detí.


Franšízová sieť Maple Bear

  • ponúka dvojjazyčný kanadský systém vzdelania
  • pôsobí v 24 krajinách sveta
  • v prevádzke je aktuálne 530 škôl a škôlok
  • vyučuje viac ako 41 tisíc detí vo veku od 6 mesiacov do 18 rokov.

Globálna sieť / Maple Bear momentálne pôsobí v 24 krajinách sveta. V prevádzke je aktuálne 530 škol a škôlok, ktoré ponúkajú dvojjazyčný kanadský systém vzdelania pre viac ako 41 tisícom detí vo veku od 6 mesiacov do 18 rokov.

Populárne na fóre