Online vzdelávanie prešlo testom úspešne

Zamerané na mládež / Coding Giants je inovatívna kódovacia škola, ktorá vzdeláva mladých ľudí so záujmom o nové technológie a počítačové programovanie. Kurzy sú určené deťom a mladým ľuďom vo veku 7-19 rokov, rozdeleným do vybraných vekových skupín. Na poľskom trhu, odkiaľ koncept Coding Giants pochádza, momentálne funguje 58 pobočiek, ktoré prevádzkuje sám franšízor, ďalších 44 je v rukách franšízantov.
Štvrtok
25.06.2020
Franšíza Coding Giants chce svojimi programovacími školami obsadiť Slovensko. Ako sa jej darilo počas pandémie?
 

Spôsob vzdelávania sa vplyvom koronavírusu v poslednej dobe pomerne výrazne zmenil. Situácia, ktorá nastala, bola testom pre učiteľov aj pre študentov. Súčasná prax upozornila na to, že zažité názory a zavedené vzorce ohľadom výučby je potrebné revidovať a premýšľať nad hľadaním a zapájaním nových ciest a spôsobov, ako efektívne prenášať informácie smerom ku študentom a žiakom. Vedenie franšízovej siete Coding Giants tvrdí, že väčšina študentov hodnotí ponúkané online kurzy rovnako alebo lepšie ako denné štúdium. A aj tieto skúsenosti chce uplatniť na slovenskom trhu, na ktorom práve hľadá master-franšízového partnera aj single franšízantov pre svoj ďalší rozvoj.

Pre získanie master-franšízovej licencie ani klasických franšízových licencií nie je potrebné, aby mal uchádzač skúsenosti v oblasti IT. Samozrejme sú výhodou. Dôležitejšie sú skúsenosti v oblasti riadenia podniku. „Ak držiteľ licencie skúsenosti z oboru IT nemá, podporujeme ho v technických aj personálnych otázkach. Počas školenia poskytujeme informácie o tom, kde je možné nájsť vhodných zamestnancov. Franšízant iba umiestňuje reklamy na webové stránky a zhromažďuje životopisy. S kandidátmi na lektorov Coding Giants vedieme rozhovory a školíme ich. Okrem toho poskytujeme franšízantovi know-how, didaktické a reklamné materiály a prístup do systému CRM,“ hovorí Radosław Kulesza, spoluzakladateľ Coding Giants.

Budúci franšízant Coding Giants by mal mať pripravených minimálne 6 000 eur na rozbehnutie jednej kódovacej školy. Táto hodnota zahŕňa vstupný licenčný poplatok a tiež náklady na zariadenie  priestorov. Ich veľkosť by sa mala pohybovať okolo 30 m2 a nachádzať sa na atraktívnom dostupnom mieste. Náklady spojené s obstaraním master-franšízovej licencie sú predmetom ďalších jednaní, ich cena sa totiž odvíja od veľkosti udeleného územia.

Zmena je podnikanie

Podľa Kuleszu nebude už po „koronavírusovej skúsenosti“  rovnaký spôsob vzdelávania ako predtým. „Pandémia môže mať významný dopad na ďalší rozvoj školstva. Opakovane sme sa stretli s názorom rodičov, ktorí vyjadrili súhlas s online triedami, a to aj keď predtým o ich zmysluplnosti pochybovali, alebo ich úplne odmietali. Veľa priaznivcov klasického režimu samozrejme čaká na návrat do tried, ale online režim prináša veľa ďalších výhod. Študenti nemusia nikam cestovať, môžu používať online výučbové nástroje na svojich počítačoch. To v kombinácii s udržaním kvality výučby vzbudzuje vzrastajúci záujem o online kurzy u študentov aj rodičov,“ vysvetľuje Kulesza s tým, že epidémia vytvorila pre študentov aj učiteľov priestor využiť všetko, čo ponúkajú online učebné pomôcky a aplikácie.

Súčasná situácia predstavuje veľkú príležitosť na aktívnejšie využívanie online vzdelávacích nástrojov, ktoré sa už vo vzdelávacom procese osvedčili. Vzhľadom na rýchly rozvoj technológií a  vedy, učebné osnovy a postupy budú vyžadovať zmeny. Otvorenie online kurzov mala franšíza Coding Giants v pláne už pred vypuknutím pandémie. „V našich programovacích školách sme mali v pláne spustiť online kurzy v októbri, nakoniec sme však boli nútení zrýchliť a rozbehnúť ich už v marci. Prvé hodiny sa konali už 10 dní po oficiálnom uzatvorení škôl,“ hovorí Radosław Kulesza.


Rýchla reakcia / „Po dvojtýždňovom prerušení výučby sme sa rozhodli previesť vzdelávanie našich študentov do online režimu. Celý proces bol spojený s početnými zmenami v CRM systéme, organizácií nových nástrojov pre virtuálne učenie a ich bezproblémovú implementáciu do každodennej práce, ako aj zmenu rozvrhu tried. Okrem toho sme prijali niekoľko ďalších, a ako sa neskôr ukázalo, nevyhnutných opatrení, ako je zvláštna technická podpora študentov alebo školenia našich trénerov, aby mohli efektívne pracovať v nových podmienkach. Môžeme povedať, že tento proces bol úspešný, pretože väčšina študentov hodnotí on-line triedy rovnako alebo lepšie ako denné štúdium,“ hovorí Radosław Kulesza, spoluzakladateľ Coding Giants.

Populárne na fóre