Motýlí dom Papilonia stavia na jedinečnom know-how

Svet motýľov / V súčasnosti u nás fungujú dva motýlie domy, a to v Karlových Varoch a Prahe, v priestoroch hračkárstva značky Hamleys. Vďaka franšízovým licenciám ich však môže byť aj viac. Výhodou je, že výber miesta pre Papiloniu nie je nijako obmedzený.
Pondelok
14.10.2019
K myšlienke vybudovať franšízovú sieť v celej Európe nás priviedli ekonomické výsledky, ktoré dosahujú naše motýlie domy, hovorí zakladateľ Papilonie Zbyněk Černý.
 

Koncept Papilonia – motýlí dom je veľmi špecifický. Kde sa vzal nápad na jeho vytvorenie?
Cesta otvorenia motýlieho domu Papilonia Praha začala v roku 2015 v západných Čechách. Pôvodne sme totiž vymýšľali novú atrakciu, ktorú by sme zrealizovali vo Výletnom areáli Diana v Karlových Varoch, ktorého hostia pochádzajú zo všetkých národností, vekových, náboženských či záujmových skupín. Hľadali sme teda atrakciu, ktorá by nebola zameraná na úzku skupinu osôb. A práve motýlí dom sa nakoniec stal tou dlho hľadanou odpoveďou na otázku, aký projekt má potenciál osloviť pestré zloženie našich hostí, doslova od českej rodiny s deťmi cez nemeckých seniorov, výletníkov z Poľska až po napr. španielskych milencov, milovníkov prírody z Ázie či hosťov z kúpeľov z východnej časti Európy. 

Rozhodli ste sa rozširovať koncept prostredníctvom franšízy. Čo Vás k tomu viedlo? Čo vidíte ako hlavnú výhodu tohto spôsobu expanzie práve pre Papiloniu?
Motýlí dom v Karlových Varoch sme boli nútení budovať pod umelým osvetlením. Už počas príprav sme si uvedomili, ako novátorská a ambiciózna je táto myšlienka. Neexistovali totiž žiadne štúdie, neboli realizované žiadne výskumy, nebolo možné dohľadať žiadne odpovede na naše otázky a ani špičkoví entomológovia či skúsení prevádzkovatelia motýlích domov v zahraničí nám nedokázali byť nápomocní. Naopak nám neraz a úprimne tvrdili, že ak sa nám to podarí, budú chodiť oni k nám sa učiť. Došlo nám, že tvoríme úplne unikátny projekt vo svetovom meradle. Bola to dlhá, zložitá a tŕnistá cesta. Avšak po úspešnom otvorení karlovarského motýlieho domu sme mali náhle v ruke jedinečné a komplexné know-how na vytvorenie motýlieho domu úplne nezávislom na klimatických podmienkach daného územia či vplyvu okolitého počasia. Našli sme cestu, ako priviesť túto krásnu a vyhľadávanú atrakciu do turisticky exponovaných miest, do centier miest, obchodných domov či voľnočasových areálov. Široký výber miest na realizáciu však nie je jediným benefitom konceptu Papilonia. Interiérová realizácia motýlieho domu umožňuje vytvárať motýľom každý deň  ideálne podmienky na ich aktívny a spokojný život, je veľmi nenáročná na prevádzkové náklady, interiér je možné ľubovoľne štylizovať a pod. Všetky výhody konceptu Papilonia oproti konvenčnému poňatiu motýlieho domu by boli na dlhý samostatný rozhovor. Avšak  na myšlienku realizácie celoeurópskej franšízovej siete nás priviedli až vynikajúce ekonomické výsledky oboch motýlích domov s neštandardne rýchlou návratnosťou investície.

Investícia do otvorenia motýlieho domu je pomerne vysoká. Ste schopní záujemcom o franšízu nejako pomôcť s jej financovaním, ako napr. pomoc pri rokovaniach s bankami o poskytnutí úveru?
Odhadujeme, že maximálna a neprekročiteľná výška investície bude činiť 7 miliónov korún českých, väčšinou však oveľa menej. Samozrejme to nie je malá hodnota, avšak v porovnaní s investičnými nárokmi iných projektov ide o projekt investične skôr podpriemerne náročný. Aktívne sa do rokovania s bankami nezapojujeme, ak to nebude záujemca požadovať. Každopádne a samozrejme od nás investor získa okrem iného komplexné údaje o ekonomike prevádzky. Motýlie domy v koncepte Papilonia sú likvidné a profitabilné a preto iste bude dôvod k ústretovosti zo strany úverujúcich spoločností.

S výškou investície súvisí aj jej návratnosť. Za ako dlho môže franšízant počítať s tým, že sa mu vynaložené peniaze vrátia?
Na základe našich skúseností z dvoch už zrealizovaných a prevádzkovaných projektov môžeme odvodiť, že investičná návratnosť nepresiahne 3 až 4 roky, pričom do uvedenej doby už započítavame viac náklady, ktoré sú spojené s odovzdaním know-how a ďalšou našou podporou. Dlhšia doba návratnosti by v našich očiach znamenala nevhodné vybrané miesto na realizáciu. Nepochybujem však, že vďaka našim skúsenostiam  podobným pochybeniam zabránime.

Aké sú Vaše plány do budúcnosti?
Koncept motýlieho domu Papilonia otvára doteraz nevídanú voľnosť vo výbere lokalít, kde môže byť motýlí dom úspešne a celoročne prevádzkovaný. Radi by sme preto koncept Papilonia rozšírili do lokalít a na územia, kde by konvenčné poňatie motýlieho domu bolo nerealizovateľné, prípade by umožňovalo iba sezónnu dobu prevádzky. Našim cieľom je teda franšízová sieť vo vhodných lokalitách po celej Európe, pričom vďaka originálnej štylizácii interiéru letovej zóny (napr. od rozprávkovej džungle až po kulisy zaniknutej civilizácie), bude každá Papilonia jedinečná a hosťom bude vždy navodzovať iné emócie. Nie sme však iba na začiatku tejto cesty. V procese realizácie je franšíza v Brne a rokovania prebiehajú ešte o jednej ďalšej lokalite v rámci Českej republiky. 

S akým záujmom zo strany návštevníkov sa v Papilonii stretávate? Zaujíma Čechov a turistov svet motýľov? Na akú návštevnosť sa môžu franšízanti tešiť?
Motýlí dom Papilonia Praha navštívilo hneď počas prvého roka prevádzky 92 500 platiacich hostí, pričom návštevnosť v roku 2019 zatiaľ vykazuje oproti roku 2018 nárast o ďalších cca 10 až 15 percent. Motýlí dom v Karlových Varoch sa minulý rok dostal medzi desať najnavštevovanejších atrakcií v celom Karlovarskom kraji a prehráva prakticky iba s takými dominantami ako hrad Loket či zámok Bečov. To je na atrakciu so 100 metrov štvorcovými pozoruhodný výkon. Motýlí dom je, čo sa skladby hosťov týka, univerzálnou atrakciou. Aj keď najviac hostí samozrejme pochádza z Českej republiky, nezaznamenali sme, že by sme mohli identifikovať národnostnú, záujmovú či vekovú skupinu osôb, ktorá o návštevu nejaví záujem.


Originál / „Motýlí dům umíme jako jediní na světě postavit a provozovat pod umělým osvětlením a díky tomu jej implementovat kamkoliv a do jakéhokoliv prostoru. To činí naše know-how světovým unikátem," říká majitel a zakladatel Zbyněk Černý.

Populárne na fóre

Úspech aj na malom mieste

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

1 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Rozšírili sme aktivity pobočiek

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

1 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Práčovňa ako bezpečný podnik

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

1 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Koronavírusová kríza priviedla nových franšízantov

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

4 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Koronavírusová kríza priviedla nových franšízantov

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

4 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Koronavírusová kríza priviedla nových franšízantov

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

4 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Koronavírusová kríza priviedla nových franšízantov

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

4 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Podnikanie s motýľmi

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

1 komentár(e)
posledný 27.04.2021