Nové miesta pre obchody si dôkladne vyberáme

Viazaná či čistá / Záujemcovia o podnikanie s kozmetickou značkou Yves Rocher si môžu vybrať, či sa rozhodnú pre viazanú či čistú franšízu. Tie sa od seba okrem iného líšia výškou investície, ktorú musí franšízant podstúpiť.
Pondelok
09.09.2019
V súčasnosti sa sústredíme na vylepšenie súčasnej siete, obchody postupne rekonštruujeme do najnovšej podoby, hovorí Miroslav Kubricht, managing director Yves Rocher pro ČR, SR a Maďarsko.
 

Tento rok sa Yves Rocher podarilo otvoriť na českom a slovenskom trhu 100. predajňu. Čo pre Vás prekročenie tejto magickej hranice znamená?
Prekročenie hranice 100 obchodov na československom trhu pre nás samozrejme veľa znamená. Je to dôkaz priazne našich zákazníkov, ktorí nám takto otvorenie jubilejného obchodu umožnili. Samozrejme je to pre nás aj veľký záväzok do budúcnosti.

Podľa našich informácií sa teraz chcete sústrediť na rozvoj pobočiek aj v menších mestách. Aký potenciál v nich vidíte?
Podľa našich kalkulácií a finančných analýz vidíme priestor pre rozvoj našej siete v mestách s viac ako  50 tisícmi obyvateľov.

Ako ešte môže podľa Vás franšíza Yves Rocher na Slovensku a v Česku rásť?
V súčasnosti sa zameriavame na vylepšenie našej súčasnej siete, postupne rekonštruujeme obchody, v niekoľkých prípadoch prišlo k premiesteniu obchodu na lepšie miesto, či optimalizácii predajnej plochy. Nové miesta si dôkladne vyberáme, väčší priestor vidíme na Slovensku, ale tiež v Maďarsku, ktoré  od apríla riadime z našej pražské centrály.

Značka Yves Rocher začala pôsobiť v Československu v roku 1991. Ako sa za tú dobu zmenila?
Od prvého dňa svojho pôsobenia v „Československu“ sa značka Yves Rocher drží svojich hodnôt. Stále chceme byť vnímaní ako tvorca rastlinnej kozmetiky, ktorý sa zaujíma o našu planétu. Z toho dôvodu sme sa tiež zapojili do celosvetovej iniciatívy Stavme na planétu a v spolupráci s Nadáciou Yves Rocher sadíme v ČR stromy. Chceme byť značkou, ktorá je dostupná pre každú ženu.

Akí  sú vaši franšízanti? Z akých odborov k vám prichádza? 
Skladba našich franšízantov je pomerne pestrá. Máme niekoľko franšízantov, ktorí začali svoje prvé podnikanie s nami,  tiež veľká časť má skúsenosti aj s iným podnikaním. Časť z nich prišla z pozície našich zamestnancov. Momentálne vnímame trend odovzdávania  podnikania z rodičov na svoje deti a veľmi nás to teší, že rodinná tradícia pokračuje.

Občas sa asi v každej franšíze stane, že sa musí s franšízantom rozlúčiť. Stalo sa Vám to tiež? Ako v tomto prípade postupujete? 
Samozrejme. Podnikanie je súčasťou života a nesie so sebou nečakané zvraty, najmä v súkromnom živote. Niekedy, bohužiaľ, zasiahne do podnikania choroba. V takomto prípade sa vždy snažíme obchodný vzťah ukončiť po vzájomnej dohode, samozrejme aby boli  spokojné obe zmluvné strany. 


Nové teritórium / Od apríla je z centrály v Českej republike riadený tiež rozvoj siete Yves Rocher na maďarskom trhu.