Individuálne nastavenie / Výška investície do stavby obchodu, ktorá na franšízanta siete Triumph čaká, sa pohybuje od 15 do 35 tisíc EUR. Závisí na tom, v akom stave sa predajňa v nákupnom centre nachádza, teda ako rozsiahle stavebné úpravy budú nevyhnutné. Preto franšízor pristupuje k rokovaniu s každým potenciálnym franšízantom individuálne.
Štvrtok
09.05.2019
Značka Triumph chce mať na trhu do troch rokov 10 až 12 predajní. V akých mestách otvárajú už čoskoro?
 

Na slovenskom trhu expanduje predajca spodnej bielizne výhradne prostredníctvom franšízy. Momentálne na tomto trhu fungujú štyri obchody, franšízor však aktívne pracuje na rozšírení siete. „Rokujeme s významnými obchodnými centrami v Bratislave a Košiciach. Kľúčové však pre nás je najskôr nájsť silných obchodných partnerov, ktorí budú mať na starosť ich prevádzku,“  hovorí Barbora Matějková, Franchise District Manager pre Českú republiku a Slovensko.

Otvorenie obchodov plánuje Triumph aj v ďalších slovenských mestách. Dôvodom je fakt, že slovenský trh rok čo rok rastie, a s ním aj jeho potenciál. Priestor tu je pre ďalších 8 predajní. „V našom franšízovom systéme spolupracujeme so zasvätenými ľuďmi, ktorí sa hlboko angažujú vo svojom podnikaní. Väčšina z nich je denne prítomná vo svojich obchodoch, čo im umožňuje dynamicky a systematicky riadiť obchody,“ približuje Matějková s tým, že práve franšízová spolupráca umožňuje značke Triumph obmedziť manažérsku štruktúru na danom trhu.

To sa prejavuje napríklad pri všetkých náborových procesoch, ktoré sú úplne v réžii franšízového partnera. Je to práve on, kto hľadá a prijíma zamestnancov. Franšízor zaisťuje školenia, ktoré sa venujú najrôznejším oblastiam – napr. ide o novinky v sortimente, predajné schopnosti alebo bra-fitting. Niekoľkokrát do roka organizuje skupinové tréningy pre zamestnancov. Za kľúčový tréning považuje denné návštevy district managera v predajni.  Jednoznačným prínosom franšízantov  je ich znalosť regiónu, v ktorom sa rozhodli so sieťou Triumph podnikať.  Práve ich môže predajca spodnej bielizne využiť pri plánovaní ďalšej expanzie.


V znamení stabilizácie / Stratégia Triumph na tento rok tiež počíta s koncentráciou na ustálenie kvality súčasných predajniach, napr. implementovaním nových štandardov a uskutočnením „refitu“ predajní.