Už po prvých mesiacoch prevádzky Déjà Vu boutique otváral tretiu franšízu. Obchod v Prahe 4 kúpil Dominik Paťha, ktorý sa potom stal majiteľom značky. Za cieľ si stanovil vybudovať secondhandovú sieť, ktorá nemá v Čechách a na Slovensku obdoby.
19.05.2017
Franšízová sieť second handov z Prahy rýchlo expanduje na území Slovenska, záujem o nové franšízy pretrváva aj medzi českými podnikateľmi.
 

Český franšízový koncept Déjà Vu boutique odpredal master-franšízovú licenciu pre Slovensko. Nové pobočky českej značky secondhandového textilu by sa mali objaviť v niekoľkých slovenských mestách, menovite v Trnave, Nitre, Senici, Ružomberku a Spišskej Novej Vsi. Mladý franšízový koncept pôsobí i na českom trhu iba od minulého roka ale rozrastá sa veľmi rýchlo. V ČR má značka momentálne 6 predajní, z toho dva second handy sú v Prahe.

Franšízanti Déjà Vu boutique platia jednorazový poplatok 70 tisíc korún českých. Na zariadenie predajne a zakúpenie tovaru potrebujú podnikatelia ďalších asi 200 tisíc korún. Po podpísaní franšízovej zmluvy má franšízant 3 mesiace čas na nájdenie vhodných priestorov pre novú prevádzku. Centrála ponúka pomoc s dizajnom predajne v spolupráci s architektom, so zariadením dotácií pre zamestnancov, garantuje kompletné odovzdanie firemného know-how vrátane manuálu s informáciami, ktoré sa týkajú postupov, nevyhnutných na prevádzkovanie pobočky.

Po Slovensku sa chystá prienik do Poľska

Predajňa musí mať minimálnu veľkosť 80 m², franšízant musí byť pripravený na jej vedenie finančne i manažérsky. Déjà Vu boutique preto požaduje napríklad osobnú angažovanosť v dennej prevádzke, spoľahlivosť, časovú flexibilitu i obchodného ducha. I v Českej republike je stále veľa vhodných väčších i menších miest, kde Déjà Vu boutique ešte nepôsobí, a záujemcov o nové franšízy podľa centrály stále pribúda.

Déjà Vu boutique sa po Slovensku chystá tiež na poľský trh, kde tiež hľadá vhodného master-franšízora, ktorý by dostal na starosť expanziu v danej oblasti, a mohol sám otvárať poľské franšízové pobočky. Majiteľ konceptu Dominik Paťha plánuje na tento rok tiež dokončenie e-shopu, prostredníctvom ktorého by značka mohla začať predávať svoje tovary tiež na internete. Jednotlivé pobočky by sa na obsahu a ponuke príslušného webu mali tiež podieľať.


/1/
<see more>