Spoločnosť Medi Health and Beauty prevádzkuje franchisu Beauty Point v Dunajské Strede. Čoskoro by sa mali centrá Amaryllis objaviť aj v Bratislave a Košiciach.
Piatok
13.06.2014
Centra Amaryllis si našli svojich zákazníkov. Počas tohto roka by mali vzniknúť ďalšie franchisové jednotky.
 

V minulom roku na trhu začali v Česku pôsobiť po dlhoročných prípravách estetické centrá Amaryllis. Spoločnosť Medi Health and Beauty, ktorá koncept zastupuje, sa na jeho rozvoj rozhodla využiť franchising. Záujemcovia o licenciu si môžu vybrať z 3 variant spolupráce, vybudovať vlastné centrum Amaryllis, či ponúkať estetické služby, pričom nemusia otvoriť pobočku. Jedna z takýchto, konkrétne Beauty Point, už pôsobí aj na Slovensku v Dunajskej Strede.

Profesionálny prístup a snaha porozumieť klientovi sú v konkurenčnom prostredí kozmetických štúdií jedným zo základných pilierov úspechu. „Všimli sme si, že veľa center zameraných na estetické úkony tento rok krachuje. Musím sa priznať, že nám sa vďaka profesionálnemu prístupu a neustálemu vyvíjaniu nových postupov zákazníkov darí získavať a udržať,“ komentuje trh Juraj Slovák z konceptu Amaryllis. Plusom centier je tiež lekársky dohľad.

Pozitívne vnímanie sa zväčšuje

Franchisanti prejavujú o licenciu Amaryllis značný záujem. V súčasnosti vedie spoločnosť Medi Health and Beauty jednanie s 11 potenciálnymi franchisantami o vybudovaní franchisového centra. „Napríklad partneri v mestách Olomouc, Brno, Bratislava a Košice sa už pripravujú na otvorenie,“ približuje plány Juraj Slovák a dopĺňa: „Pracujeme na plnení našich plánov a sme radi, že nás pozitívne vnímajú aj finančné inštitúcie, a tak môžeme našim franchisantom pomôcť napríklad s leasingem na naše zariadenie.“

Najväčšia forma spolupráce, a to zariadené centrá Amaryllis Beuaty Institut, sa zatiaľ nachádzajú iba v Česku. „Náš franchisový partner otvoril zatiaľ 2 centrá, v Českých Budejoviciach a Karlových Varoch. Po deviatich mesiacoch v Českých Budejoviciach sa mu podarilo obrátiť vynaložené prostriedky do čiernych čísel. Karlové Vary bolo otvorené v decembri. Tento rok plánujeme otvoriť už tretiu pobočku Beauty Institut v Plzni, a to v druhom polroku,“ popisuje úspechy Juraj Slovák.