Bezpečný a kvalitný servis je základ

Dlhodobá spolupráca / Prevádzkovanie reštaurácie McDonald's ponúka franšízantom možnosť podnikateľskej sebarealizácie. Licencia, ktorá ich oprávňuje po dobu 20 rokov používať obchodnú známku a ďalšie práva spoločnosti McDonald's sa navyše stáva hodnotou, ktorá sa dedí z generácie na generáciu.
Pondelok
01.03.2021
„Rok 2021 bude okrem iného v znamení otvárania nových reštaurácií. Chceme, aby boli všetky od začiatku v rukách franšízantov," hovorí Radim Foltýn, Franchising Director CZ & SK McDonald's.
 

McDonald's sa aj vlani darilo otvárať nové franšízové prevádzky, pribudli  nové reštaurácie. Aké ťažké bolo v tomto období rozbehnúť fungovanie v nových lokalitách, a ako náročné bolo nájsť pre nich franšízantov?
V minulom roku sa nám podarilo aj napriek významne obmedzenej prevádzke reštaurácií otvoriť spoločne s franšízantami 5 nových prevádzok v Čechách a na Slovensku: v Tepliciach, Olomouci, Zlíne, Prahe a tiež Košiciach. Všetky tieto reštaurácie sme otvorili so skúsenými licenčnými partnermi, ktorí majú vo svojich regiónoch vybudované silné a stabilné tímy. Aktuálna situácia umožnila len čiastočnú prevádzku reštaurácií a výrazne ovplyvnila výšku tržieb, avšak u všetkých lokalít veríme v rýchle naštartovanie biznisu, akonáhle budú súčasné opatrenia uvoľnená.  Okrem otvárania nových reštaurácií sa nám na Slovensku podarilo predať 4 už zabehnuté reštaurácie úplne novým franšízantom, a to 2 v Bratislave a po jednej v Liptovskom Mikuláši a Martine.

Podnikanie vašich franšízantov je súčasnou situáciou výrazne poznamenané. Akú podporu im z pozície franšízora momentálne poskytujete?
Naše podnikanie bolo pandémiou výrazne regulované a museli sme na situáciu aktívne reagovať tak, aby sme v maximálnej možnej miere udržali čo najviac reštaurácií v prevádzke a tým zaistili možnosť podnikania pre našich licenčné partnerov. Zamerali sme sa na predajné kanály, ktoré zostali povolené a zároveň zodpovedali všetkým hygienickým požiadavkám - McDrive a McDelivery. Naša podpora franšízantov spočívala predovšetkým v podpore týchto dvoch predajných kanálov, nielen z pohľadu marketingovej komunikácie, ale aj prevádzkových a hygienických procesov.

Je niečo, čo ste sa vďaka pandémii COVID-19 dozvedeli o franšízovom koncepte McDonald's? Je to napr. veľká flexibilita, vďaka ktorej ste boli schopní rýchlo na vzniknutú situáciu reagovať?
Sú asi dve veci, ktoré ma utvrdili o sile McDonald's a to práve vami spomenutá flexibilita, kedy sme boli schopní zo dňa na deň reagovať na meniacu sa situáciu a potom odhodlanie všetkých ľudí v našich reštauráciách - franšízantov a zamestnancov, ktorí robili všetko pre to, aby v tejto neľahkej dobe ponúkli zákazníkom bezpečný a kvalitný servis.

Museli ste iste do prevádzky implementovať nejaké zmeny. Osvedčili sa niektoré natoľko, že sa stanú súčasťou "bežných" procesov?
Tých zmien bolo samozrejme niekoľko - od zavedenia maximálnych hygienických opatrení pre našich zákazníkov a zamestnancov, cez otváranie výdajových okienok pre peších tzv. McWalk, zefektívnenie a zrýchlenie procesov na drive thru až po zavedenie raňajkovej ponuky v rámci McDelivery. Niektoré zo zavedených zmien týkajúce sa bezpečnosti alebo zefektívnenie procesov určite budeme podporovať a využívať aj naďalej v rámci štandardnej prevádzky.

Aké sú plány rozvoja pre rok 2021? Už viete, kedy budete otvárať nové reštaurácie?
Aj v roku 2021 plánujeme okrem rozvoja existujúcich reštaurácií otvárať aj nové reštaurácie po celej Českej republike a tiež na Slovensku. Ale aktuálne vám ešte neprezradím presne kde. Všetky nové reštaurácie plánujeme otvoriť s licenčnými partnermi. Ako sme zmieňovali ešte vyššie, okrem otvárania nových reštaurácií plánujeme aj tomto roku pokračovať v postupnom odovzdávaní našich reštaurácií do rúk franšízantov. A preto aj naďalej stále hľadáme vhodných kandidátov, ktorí by mali záujem podnikať pod značkou McDonald´s.


Aktívny partner / „Franšízantom McDonald's sa môže stať iba podnikateľ ako fyzická osoba. Cieľom je, aby bol franšízant vo svojich reštauráciách fyzicky prítomný a zaujímal sa osobne o dianí v nich. Franšízová zmluva je podpísaná Trojstranne. Franšízant je tu účastný ako fyzická osoba a ďalej ako jediný spoločník právnickej osoby, ktorá prevádzkuje zverené reštaurácie.